loader

Ponad 14,5 mln zł dofinansowania dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Podczas dzisiejszego spotkania z Rektorem AGH prof. dr. hab. inż. Jerzym Lisem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył symboliczne czeki o łącznej wartości przekraczającej 14,5 mln zł. W spotkaniu z władzami uczelni uczestniczył także wiceminister Włodzimierz Bernacki. Wśród przedsięwzięć dofinansowanych przez MEiN znalazły się między innymi: budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego, inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi, badania nad innowacyjnymi paliwami dla napędów hybrydowych czy udział w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

– Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, podczas którego poznałem działania i ambitne plany Akademii Górniczo-Hutniczej. Dostrzegają je również studenci i kandydaci biorący udział w rekrutacji. Duże zainteresowanie studiami, pokazuje jak potrzebną uczelnią jest AGH. – podkreślił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji. – Z wielką radością przekazuję symboliczny czek na 14,5 mln zł na projekty realizowane na Akademii, w tym na działania związane z funkcjonowaniem kół studenckich. AGH może liczyć na pełne wsparcie MEiN. Gratuluję – dodał.

W swoim wystąpieniu Minister Edukacji i Nauki przypomniał o roli Akademii Górniczo-Hutniczej w historii Polski.

– Warto podkreślić, że Akademia Górniczo-Hutnicza ma wybitne osiągnięcia naukowe, jest jedną z najlepszych uczelni badawczych w kraju. To jedna z najstarszych uczelni, która miała wsparcie ówczesnych władz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy jej powstawaniu. AGH kształtowała niepodległą Polskę i po wojnie ją rozwijała – zaznaczył minister.

Inwestycje związane z działalnością naukową

Prawie 13,5 mln zł dotacji otrzyma Akademia Górniczo-Hutnicza w ramach inwestycji związanych z działalnością naukową oraz kształceniem w uczelniach publicznych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

  • Budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH,
  • Przystosowanie pawilonu D-11 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych,
  • Spektrometr masowy Exploris 240 z chromatografem Ultimate 3000,
  • Spektrometr laserowy do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych stężeń gazów cieplarnianych,
  • Rozbudowa Komputerów Dużej Mocy i zasobów przechowywania danych dla potrzeb środowiska naukowego,
  • Rozbudowa sieci MAN dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego.

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

W ramach programu, którego celem jest wsparcie studenckich kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów i usprawnienia transferu tworzonych przez nie technologii do sfery gospodarczej, dofinansowanie o łącznej wysokości 372 313 tys. zł otrzymało 6 projektów studenckich kół naukowych z AGH.

1 2

O autorze