loader

Po kontroli CBA jest wyrok dla byłego dyrektora Urzędu Marszałkowskiego

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód skazał byłego dyrektora lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego za przekroczenie uprawnień na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej i 1 000 zł grzywny.

Wyrok w tej sprawie jest efektem kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przeprowadzonej w okresie od czerwca 2016 r do marca 2017 r. przez Wydział Postępowań Kontrolnych delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie. W toku kontroli ujawniono, że ówczesny dyrektor jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego mógł przekroczyć swoje uprawnienia m.in. zlecając podległym pracownikom wytworzenie, podpisanie i antydatowanie dokumentów. Ustalenia dokonane przez funkcjonariuszy Biura podczas czynności kontrolnych przyczyniły się do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową Lublin – Południe w Lublinie.

Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony złożył apelację.

źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA

O autorze