loader

Ożywienie gospodarcze po COVID-19. Rozmowy ministrów finansów V4

W spotkaniu uczestniczyli minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński; wicepremier, minister finansów Czech Alena Schillerová; wicepremier, minister finansów Węgier Mihály Varga oraz wiceminister finansów Słowacji Lubos Jancik.

We wrześniu 2020 r. w Warszawie podpisaliśmy deklarację o transferze wiedzy, informacji i technologii podatkowej. Nasza administracje rozmawiały też na tematy celne, odbywały się warsztaty eksperckie o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak i zakresu podatku VAT – przypomniał gospodarz spotkania, minister Kościński. – Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowaChcemy, by nasz głos był wyraźnie słyszany w Brukseli. Nie bez powodu jednym z haseł polskiej prezydencji, jest Silna V4 w silnej Europie

– podkreślił.

Odbudowa po COVID-19

W trakcie naszych rozmów z Komisją Europejską wspólnie zaznaczamy, że sposób wdrożenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności musi umożliwić szybkie i skuteczne wsparcie w odbudowaniu naszych gospodarek

– poinformował minister.

Odnosząc się do nowych zasobów własnych UE, szef Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślił, że Polska popiera działania mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań, które pomogą sfinansować ożywienie gospodarek.

Nie mogą one jednak nadmiernie obciążyć mniej rozwiniętych państw członkowskich, powinny być sprawiedliweOpowiadamy się za takimi nowymi źródłami finansowania budżetu UE, które nie obciążą dodatkowo finansów publicznych w państwach członkowskich. W drugim kwartale 2021 r. KE ma przedstawić swoje propozycje. W gronie V4 będziemy wypracowywali nasze wspólne stanowisko w tej sprawie 

– powiedział Tadeusz Kościński.

Ministrowie dyskutowali także o polityce fiskalnej. Według KE należy założyć, że polityki budżetowe w państwach członkowskich również w przyszłym roku będą prowadzone bez ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych.

1 2

O autorze