loader

Oświadczenie ministrów spraw zagranicznych NATO w sprawie Afganistanu

Treść oświadczenia przedstawiona w komunikacie prasowym NATO:

 

My, ministrowie spraw zagranicznych NATO, spotkaliśmy się dzisiaj, aby omówić trudną sytuację w Afganistanie.

Łączy nas głębokie zaniepokojenie poważnymi wydarzeniami w Afganistanie i wzywamy do natychmiastowego zakończenia przemocy. Wyrażamy również głębokie zaniepokojenie doniesieniami o poważnych naruszeniach i nadużyciach praw człowieka w Afganistanie. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z 16 sierpnia i wzywamy do przestrzegania międzynarodowych norm i standardów dotyczących praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w każdych okolicznościach.

Naszym natychmiastowym zadaniem jest teraz wypełnienie naszych zobowiązań do kontynuowania bezpiecznej ewakuacji naszych obywateli, obywateli krajów partnerskich i zagrożonych Afgańczyków, w szczególności tych, którzy wspierali nasze wysiłki. Wzywamy osoby sprawujące władzę w Afganistanie do poszanowania i ułatwiania bezpiecznego i uporządkowanego wyjazdu, w tym przez międzynarodowe lotnisko Hamida Karzaja w Kabulu. Dopóki trwają operacje ewakuacyjne, będziemy utrzymywać ścisłą koordynację operacyjną za pośrednictwem alianckich środków wojskowych na międzynarodowym lotnisku Hamida Karzaja.

1 2

O autorze