loader

Nowy Konkurs w Narodowej Strategii Onkologicznej

W dniu 12 marca 2021 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR na lata 2021-2022, celem zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Oferenci mogą wnioskować o zakup maksymalnie dwóch aparatów HDR w kwocie do 2 500 000 zł / jeden aparat, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Termin nadsyłania ofert do dnia 29.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu.

 

1 2

O autorze