loader

Nielegalny przemyt w transporcie: Kto ponosi odpowiedzialność?

W branży transportowej, gdzie przewidywalność często ustępuje miejsca nieoczekiwanym wyzwaniom, jednym z największych problemów jest przewóz towarów naruszających procedury celne. Przypadek, w którym przewoźnik nieświadomie przewoził tytoń zamiast deklarowanego „neutralnego” towaru, rzuca światło na kwestie odpowiedzialności w przewozie towarów.

Podczas kontroli w Francji, w przypadku przewozu z Belgii do Wielkiej Brytanii, okazało się, że przewoźnik faktycznie transportował tytoń w szczelnie zaplombowanych skrzyniach. Skutkiem był nie tylko zatrzymany towar i pojazd, ale także nałożenie na przewoźnika grzywny w wysokości 10.000 euro oraz konieczność zaangażowania prawnika do spraw celnych. Dodatkowo, przewoźnik musiał zorganizować dodatkowy transport dla innego klienta, co wiązało się z opóźnieniem i utratą zarobku.

Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna z TC Kancelarii Prawnej, podkreśla, że w takich sytuacjach kluczowe jest zrozumienie obowiązków i praw przewoźnika zgodnie z Konwencją CMR, która reguluje przewozy międzynarodowe. Artykuł 7 ust. 1 Konwencji stanowi, że odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody, wynikające z nieścisłości lub niedostateczności danych, spoczywa na nadawcy. Jest to związane z tym, że nadawca ma pełną wiedzę o charakterze towaru i powinien dopełnić wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem przesyłki.

Nadawca, zdefiniowany przez Konwencję CMR, może być każdym podmiotem mającym określony tytuł prawny do przesyłki, np. spedytorem. Przewoźnik, zgodnie z art. 11 Konwencji, nie ma obowiązku sprawdzania dokładności dokumentów i informacji dostarczonych przez nadawcę. Jego obowiązki ograniczają się do weryfikacji ilości i widocznego stanu towaru, nie obejmując szczegółowej inspekcji.

W kontekście wspomnianego przypadku przewoźnik nie miał obowiązku dokonywania szczegółowej inspekcji towaru. Dopiero szczegółowe badania przeprowadzone przez służby celne ujawniły ukryty tytoń. W takich sytuacjach nadawca jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej przewoźnikowi z powodu niewywiązania się z obowiązków określonych w Konwencji.

Artykuł ten podkreśla, jak ważne jest, aby wszystkie strony zaangażowane w proces transportu towarów były świadome swoich praw i obowiązków. Przypadek ten rzuca światło na potrzebę przejrzystości i rzetelności w branży transportowej, mając na uwadze rosnące wyzwania związane z nielegalnym przemytem.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze