loader

Nie odbudujemy Ukrainy – należy zbudować ją od nowa

Mężczyzna w garniturze stoi przed tablicą z napisem „odbudować”.
        Opis: Duża grupa ludzi z Ukrainy siedząca w dużej sali.

Nie odbudujemy Ukrainy – należy zbudować ją od nowa

 

Odbudowa Ukrainy nie może polegać na odnawianiu i umacnianiu starych mechanizmów zarządzania – musi zawierać elementy innowacji i nowoczesnych struktur, na jakie zasłużyli Ukraińcy. To główny wniosek Okrągłego Stołu, który odbył się w trakcie drugiego dnia szczytu World For Ukraine w Rzeszowie-Jasionce. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 1000 uczestników z 40 krajów, którzy wysłuchali ponad 200 prelegentów biorących udział w ponad 30 panelach i warsztatach.

Jak podkreślano w czasie dyskusji, głównym zadaniem samorządów lokalnych w trakcie odbudowy Ukrainy i jej integracji z Europą będzie celowanie pomocy dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna, w takiej formie, jaka jest oczekiwana.

Tutaj już widoczna jest przewaga samorządów – poszkodowani dawali nam znać, czego potrzebowali, a my rozmawialiśmy się z innymi miastami, jak to zorganizować. Nie było jeszcze korytarzy humanitarnych, a już trzeba było pomóc. To będzie też przewaga w przyszłości, bo będziemy wiedzieć, kto, gdzie i czego potrzebuje. Dlatego dzisiaj podpisujemy kolejne porozumienie z Chersoniem – ogłosił Konrad Fijołek, Prezydent miasta Rzeszów.

– Nasz region od lat budował dobre relacje z partnerami z Ukrainy, między innymi z samorządami, z którymi realizowaliśmy wspólne projekty. Zawsze chętnie będziemy dzielić się dobrym praktykami w dziedzinie wdrażania środków unijnych. Wiemy, że Ukraina musi patrzeć w dłuższej perspektywie czasowej, działać dla jak najszybszego zakończenia wojny, a jednocześnie patrzeć i przygotowywać ludzi, procedury, mechanizmy, by być przygotowanym na czas, kiedy będzie mogła wdrażać środki europejskie – mówił w czasie otwarcia marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wielokrotnie podkreślano, że współpraca między państwami jest bardzo istotna, ale współpraca między samorządami przynosi zdecydowanie lepsze efekty dzięki większej elastyczności i sprawczości organizacji na poziomie lokalnym. Rozmówcy wspólnie zauważyli, że instytucje nie powinny skupiać się na samej odbudowie Ukrainy, ale na zbudowaniu jej na nowo – jako państwa nowoczesnego, również pod względem struktur i mechanizmów administracyjnych.

– To nie będzie tylko odbudowa, to będzie coś lepszego. Nasz naród walczył tak ciężko z tyranią i reżimem, że zasłużył na innowacje pozwalające na lepsze życie – zwracał uwagę Oleh Kuts, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. – Współpraca i bliskość narodów polskiego i ukraińskiego są przykładem niezwykłej solidarności dla całego świata. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silniejsi.

Ogromną rolę w tym procesie będą odgrywali polscy przedsiębiorcy, którzy już teraz biorą udział w rewitalizacji Ukrainy.

– W Ukrainie już pojawiają się projekty odbudowy i polski biznes może w nich uczestniczyć. Jako PAIH mamy zebraną listę firm, które chcą w tym brać udział, mamy też zaprzyjaźnione organizacje, z którymi współpracujemy – mówił Karol Kubica, przedstawiciel kijowskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – Wiemy, jakie Ukraina planuje zmiany, jaka jest skala zniszczeń i jeździmy już z polskim biznesem do Ukrainy, żeby w kooperacji organizować projekty. W proces odbudowy musi być zaangażowany cały świat, ponieważ biznes ukraiński tego nie udźwignie.

Prelegenci zwrócili również uwagę na wiążące się z odbudową trudności i wyzwania, które należałoby usunąć, aby jak najlepiej wspierać polskich przedsiębiorców w tym procesie.

– Mały i średni biznes wypełnia luki wielkiego biznesu, jest elastyczniejszy, szybciej odpowiadający i uważam, że przy budowie nowej gospodarki Ukrainy będzie dużo bardziej przydatny. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, której będzie potrzebował, jest bardzo uproszczony kodeks dla biznesu i inwestorów, a co za tym idzie wyeliminowanie uznaniowości. Przepisy muszą być jednoznaczne, nie mogą być ze sobą sprzeczne. Niech będzie najprościej, jak się da – pozwólmy przedsiębiorcom w spokoju budować Ukrainę – podkreślał przedsiębiorca Zbigniew Rybakiewicz (WKG S.A)

Istotne we wprowadzanych zmianach jest również tło prawne prowadzenia biznesu między Ukrainą a Polską.

– Istnieją warunki do stworzenia nowego traktatu polsko-ukraińskiego w zakresie współpracy, pomocy humanitarnej, produkcji rolnej, przetwórstwa, tranzytu, a także wsparcia Polski na rzecz integracji europejskiej Ukrainy. Nie mamy nowego uregulowania międzynarodowego, mamy ogólne ramy starego traktatu i opieramy się na różnych rozwiązaniach, które w istocie nie mają mocy międzynarodowej. To strukturalna wada obu organizmów państwowych – podsumował Paweł Kowal, politolog, historyk i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych.

Efektem dyskusji było podpisanie porozumienia między miastami Rzeszowem i Chersoniem, które ma na celu zacieśnienie współpracy na drodze do odbudowy nowej, silniejszej Ukrainy.

author avatar
Schultz
Rita Schultz, redaktor, wykładowca akademicki z ponad 20 letnim stażem, szkoleniowiec, prelegent.
O autorze