loader

MSD rusza z kolejną edycją grantów na walkę z nowotworami

Integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzeniem rekomendacji, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni – to główny cel kolejnej edycji programu grantowego MSD Policy Oncology Grant. W ramach programu zostanie przyznanych 8 grantów. Wysokość każdego z nich może wynieść nawet do 50 tys. dolarów. O wsparcie z firmy MSD można się ubiegać do 16 lipca. 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2018 roku. Polska została doproszona do drugiej edycji rok później. Laureatem programu została wtedy Fundacja Onkologiczna Alivia, która zajęła się zagadnieniem polityki zdrowotnej opartej na danych.  W tym roku po raz kolejny wnioski o grant mogą składać podmioty z Polski.

MSD przeciw nowotworom 

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najpilniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Na całym świecie
w 2012 r. zdiagnozowano ponad 14 mln zachorowań na raka.  Szacuje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie do ponad 20 mln.

W MSD angażujemy się w przekształcanie przełomowych innowacji biomedycznych w nowatorskie terapie, które pomagają wydłużyć i poprawić jakość życia osób chorych na raka na całym świecie. Wierzymy, że pracownicy naukowi specjalizujący się w polityce zdrowotnej odgrywają kluczową rolę – poprzez swoją pracę badawczą, działalność edukacyjną i działania społeczne – w rzetelnych dyskusjach opartych na dowodach – mówi Dmitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Poprzez Oncology Policy Grant Program MSD stara się umożliwić instytucjom zwiększenie ich zdolności w zakresie badań, nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Inicjatywa MSD to także międzynarodowe forum wymiany pomysłów dotyczących najbardziej aktualnych i palących kwestii polityki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych
i identyfikowania nowych obszarów badań.

Cele szczegółowe

Program MSD Policy Oncology Grant koncentruje się na polityce zdrowotnej. Dotyczy więc regulacji prawnych,
a także programów i działań związanych z onkologią. Nie uwzględnia natomiast badań klinicznych ani wyników konkretnych terapii.

Program MSD to zachęta do badań związanych z tematami, tak jak: choroby onkologiczne a pandemia
COVID-19; polityka w zakresie oceny innowacyjnych rozwiązań w opiece onkologicznej i wspierania ich wdrożenia; metody finansowania i dostęp do opieki zdrowotnej.

Warunkiem przyznania grantu jest pomyślne ukończenie dwumiesięcznego procesu due diligence i zawarcie umowy o treści zaproponowanej przez MSD.

Adresaci programu 

O granty w ramach programu MSD Policy Oncology Grant mogą ubiegać się pracownicy naukowi specjalizujący się
w polityce zdrowotnej. Co ważne, do wsparcia nie kwalifikują się m.in.: organizacje lub inne podmioty, które kupują, polecają, używają, refundują lub przepisują produkty MSD lub mają możliwość wpływania na zakup, wykorzystanie, przepisywanie, pozycjonowanie, wycofanie czy refundację produktów MSD; organizacje reprezentujące pacjentów oraz pracowników służby zdrowia (HCP) lub płatnika; organizacje nastawione na zysk; organizacje, kampanie
i działania polityczne; organizacje związkowe; organizacje lub grupy religijne; organizacje, w przypadku których dotacja przekracza 50% ich obecnego budżetu rocznego. Pełen katalog wyłączeń podmiotowo-przedmiotowych można znaleźć na stronie MSD, klikając tutaj.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski o granty będą oceniane przez komisję rewizyjną w centrali MSD w Stanach Zjednoczonych. W skład tego gremium wchodzą specjaliści z różnych obszarów działalności firmy. Kryteria oceny projektów obejmują m.in. znaczenie zgłaszanego projektu badawczego dla polityki zdrowotnej w kontekście lokalnym, innowacyjność i jakość techniczną zgłoszenia, a także zgodność z wartościami etycznymi firmy i wymogami kwalifikacyjnymi programu.

Termin zgłoszeń do programu MSD Policy Oncology Grant upływa  16 lipca 2021 roku. 

Szczegółowe informacje na temat programu grantowego MSD są dostępne tutaj.

 

1 2

O autorze