loader

Minister Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w Brukseli

Geopolityczne aspekty rozwoju nowych technologii, konflikt w Etiopii, a także tzw. Kompas Strategiczny (strategiczne założenia rozwoju europejskiej polityki obronnej) były głównymi tematami poniedziałkowego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Szefowie unijnych dyplomacji rozmawiali także o sytuacji na Białorusi oraz spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Izraela Jairem Lapidem.

Odnosząc się do sprawy Białorusi minister Rau podkreślił potrzebę kontynuacji zdecydowanej polityki UE, nie wykluczając kolejnych sankcji w zależności od rozwoju sytuacji. W tym kontekście, szef polskiej dyplomacji wyraził także solidarność z Litwą, zmagającą się ze zwiększonym napływem nielegalnych migrantów po decyzji władz białoruskich o zawieszeniu umowy o readmisji z UE.

W czasie dyskusji na temat geopolitycznego wymiaru nowych technologii minister Rau zwrócił uwagę na ich wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwo dla Unii Europejskiej. – Oprócz szans przynoszą one także zagrożenia, związane m.in. z wykorzystaniem technologii jako środka do prowadzenia agresywnej ekspansji politycznej i gospodarczej czy cyberataków, wymierzonych niedawno również w Polskę – podkreślił w swoim wystąpieniu. Szef polskiego resortu dyplomacji wyraził przy tym przekonanie o konieczności współpracy UE z USA na rzecz promocji globalnych norm cyfrowych, m.in. w celu zapobieżenia podziałowi świata na dwa odrębne bloki pod względem modelu zarządzania Internetem.

Jednym z punktów poniedziałkowego posiedzenia Rady było przyjęcie konkluzji nt. tzw. konektywności, czyli budowania globalnych powiązań, m.in. transportowych, energetycznych i cyfrowych. Rada postanowiła wzmocnić zainicjowaną kilka lat temu politykę i nadać jej wymiar globalny. – Istotne znaczenie ma tworzenie przez UE powiązań w najbliższym otoczeniu geograficznym, w tym z państwami Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Azji Środkowej – powiedział w swoim wystąpieniu minister Rau i podkreślił w tym kontekście znaczenie Inicjatywy Trójmorza.

W rozmowie na temat Kompasu Strategicznego (strategicznych założeń rozwoju europejskiej polityki obronnej) szef polskiego MSZ wskazał na najważniejsze elementy, jakie powinny być w nim uwzględnione: 1) skoncentrowanie się na realistycznych celach; 2) dążenie do szybkiej i skutecznej reakcji UE na zagrożenia hybrydowe; 3) uwzględnienie zagrożeń ze wszystkich kierunków geograficznych; 4) konieczność budowania odporności społeczeństw europejskich, m.in. na zagrożenia cybernetyczne oraz związane z dezinformacją; 5) ścisła koordynacja z Koncepcją Strategiczną NATO i uwzględnienie dalszego rozwoju współpracy UE-NATO.

Podczas pobytu w Brukseli minister Rau wziął również udział w spotkaniu szefów unijnych dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Izraela Jairem Lapidem. Szef polskiego MSZ wyraził zadowolenie z utrzymywania się zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. Zaznaczył przy tym, że dla wyjścia z impasu konieczne jest wznowienie dialogu, mającego na celu znalezienie rozwiązania konfliktu w oparciu o model dwupaństwowy. Wskazał również, że priorytetem wszystkich stron powinna być poprawa sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy i jej odbudowa po konflikcie.

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ; European Union

O autorze