loader

Mazurska Manufaktura S.A.: sukces emisji za 1,4 mln zł

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, z sukcesem zrealizowała emisję akcji serii G. Spółka, bazując głównie na zaufaniu własnych akcjonariuszy, w dwa tygodnie sprzedała 40 000 akcji po cenie 35 zł za jeden walor. Zebrane 1 400 000 zł przeznaczy na uruchomienie produkcji w Bydgoszczy i doposażenie zakładu we Wrocławiu. Wsparcie akcjonariuszy nastąpiło w przeddzień debiutu na NewConnect.

14 lutego br. Mazurska Manufaktura S.A. rozpoczęła, w ramach oferty publicznej, emisję 39 573 akcji serii G po 35 zł za akcję. Oferta, początkowo rozłożona na okres jednego miesiąca, została zamknięta już 1 marca br. Finalnie, 40 000 akcji nabyło 104 inwestorów, którzy wsparli spółkę kwotą o wartości 1 400 000 zł.

– Bardzo dziękuję za tak pozytywny odzew i okazane zaufanie. Ostatnie dni i tygodnie nie są komfortowe dla interesariuszy rynku kapitałowego toteż tym bardziej cieszy okazane wsparcie wśród dotychczasowych akcjonariuszy, którzy widzą jak nasz biznes rozwinął się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. To niezwykle budujące, gdy w tak przełomowym momencie, zarówno w kontekście rynkowym, jak i zbliżającego się debiutu giełdowego, spółka otrzymuje wsparcie od najbliższych współwłaścicieli. Nie pozostaje nam nic innego jak z pełną mocą rozpocząć sezon, by realizować cele zapisane w prognozach finansowych na bieżący rok – Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury SA.

Finansowanie, pozyskane w ramach emisji, zostanie przeznaczone na doposażenie Browaru Profesja w tym uruchomienie produkcji piwa bezalkoholowego oraz wskrzeszenie historycznego piwa Odra. Ponadto, część środków spółka przekaże na uruchomienie produkcji w Browarach Bydgoskich i rozlew marek: Bractwo, Jurand, Krak, Kmicic i Kaper Królewski.

Debiut na NewConnect i polityka dywidendy

Komplet dokumentów związanych z emisją serii G zaktualizuje złożony 13 stycznia Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect. Z chwilą otrzymania pozytywnej uchwały o zatwierdzeniu Dokumentu Informacyjnego zostanie złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań.

– To już ostatnia prosta w naszej drodze na NewConnect. Jesteśmy mocno zdeterminowani, by sfinalizować ten etap w możliwie jak najszybszym terminie. Niemniej, obserwujemy otoczenie makroekonomiczne i mając na uwadze zabezpieczenie interesów naszych akcjonariuszy jako najwyższy priorytet będziemy celować w optymalny dla nas moment – mówi Jakub Gromek.

Jakub Gromek zapowiedział, iż wraz z debiutem debiutu przedłuża swój lock up na akcje do końca 2025, czyli do momentu oddania Browaru w Szczytnie. Równocześnie informuje, iż od zakończenia 2022 roku planuje wypłacać minimum 50% zysków w dywidendzie, co stanie się oficjalną polityką firmy. Prognozowany średnioroczny wzrost dywidendy w latach 2022-2026 to 40%.

 

2022 rok – wzrost mocy produkcyjnych

W lutym br. Zarząd opublikował budżet na 2022 rok. Zgodnie z założeniami, przychody w 2022 roku wyniosą 13,6 mln zł – wzrost o 35% r/r, a zysk netto osiągnie 884 tys. zł. Długofalowy cel to przychód spółki w 2026 r. opiewający na 33,7 mln zł oraz zysk netto 3,4 mln zł. Rentowność netto wyniosłaby wówczas 10%, wyżej niż aktualne poziomy branży w Polsce oscylujące w przedziale 8-9%.

Prognozy, zdaniem Zarządu, oparte są na realnych podstawach, uwzględniających uruchomienie Browarów Bydgoskich i doposażenie wrocławskiego browaru Profesja. W ten sposób moce produkcyjne Mazurskiej Manufaktury S.A. wzrosną z obecnych 0,5 mln l do 2,4 mln l na koniec bieżącego roku. Działalność skoncentruje się na trzech filarach – produkcja rzemieślniczych alkoholi mocnych, piw kraftowych oraz przywracanie historycznych marek piwa.

O autorze