loader

Jaka przyszłość systemu emerytalnego? Debata z udziałem minister rodziny

– Strategia emerytalna państwa jest jednym z największych wyzwań, a przeciwdziałanie zmianom demograficznym i ich wpływowi na system emerytalny to priorytet rządu premiera Mateusza Morawieckiego – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W wydarzeniu uczestniczyła również wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

–  Zadaniem państwa jest zapewnienie stabilnej sytuacji gospodarczej, która jest podstawą dobrze funkcjonującego rynku pracy – mówiła minister Marlena Maląg podczas czwartkowej debaty. – W czasie pandemii to wyzwanie szczególnie znaczące. Uruchomiliśmy tarcze antykryzysową, żeby sprostać temu wyzwaniu i chronić rynek pracy. Dane z rynku pracy pokazują, że ta ochrona działa – dodała minister.

Potwierdzają to statystyki Eurostatu dotyczące stopy bezrobocia, według których Polska kolejny miesiąc z rzędu notuje najniższy poziom bezrobocie w całej UE.

Rządowa strategia demograficzna

Zdaniem minister Maląg jednym z narzędzi mających posłużyć wzmacnianiu zabezpieczenia systemu emerytalnego w przyszłości jest – opracowywana już finalnie – rządowa strategia demograficzna.

To właśnie sytuacja demograficzna i jej perspektywy, stawiają poważne wyzwania dla stabilności finansowej systemu emerytalnego i zapewnienia w przyszłości wypłaty świadczeń na godziwym poziomie.

– Niezbędne są działania w wielu obszarach, takich jak: rozwój ochrony zdrowia, dokształcanie zawodowe osób w wieku przed i około emerytalnym oraz tworzenie warunków do tego, by w rodzinach rodziły się dzieci – podkreśliła minister.

Dobry klimat wokół rodzin

Wszystkie programy społeczne wprowadzone lub zmodyfikowane w ostatnich latach w Polsce są właśnie efektem polityki prowadzonej na rzecz rodziny.

– Zgodnie z naszą filozofią, rzetelna polityka prorodzinna nie skupia się na wycinkowym wsparciu, lecz obejmuje całe spektrum działań, wszelkie sfery, które mogą wpłynąć na stworzenie optymalnych warunków do życia rodzinom, w tym również na tworzeniu dobrego klimatu wokół rodziny. Potrzeba dalszego rozwijania polityki prorodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycji w rodzinę, takiej która jest fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim – uważa minister Maląg.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze