loader

Inwestuj z Credit Agricole i wspieraj społeczne inwestycje

Bank Credit Agricole rozpoczął subskrypcję ubezpieczenia na życie i dożycie z premią „Eko Indeks”. To pierwszy produkt umożliwiający inwestowanie w obligacje społeczne oraz indeks firm, które pozytywnie wpływają na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG).

 

„Eko Indeks” to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym. Zapewnia ono klientom ochronę ubezpieczeniową na życie, a dodatkowo daje możliwość zysku na podstawie wzrostu indeksu firm, które oferują towary i usługi z pozytywnym wpływem na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG). Produkt umożliwia również inwestowanie w obligacje społeczne „social bonds”. Wpływy z obligacji społecznych są wykorzystywane do finansowania działalności, której efektem jest pozytywny wpływ na społeczeństwo, np. zwalczanie wykluczenia cyfrowego. Jedną z inwestycji finansowanych w ten sposób jest rozbudowa sieci światłowodowej w okolicach Poznania.

Chcemy być bankiem pełnym korzyści zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa. Naszą ambicją jest wprowadzanie na rynek produktów, które odpowiadają na społeczne potrzeby, a jedną z takich potrzeb jest ochrona środowisko. „Eko Indeks” jest właśnie takim produktem. Pozwala zarabiać na inwestycjach, ale również pośrednio angażować się w działania, które pozytywnie zmieniają nasze życie przekonuje Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Ubezpieczenie z premią „Eko Indeks” może kupić każdy pomiędzy 18. a 70. rokiem życia. Produkt składa się z aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel. Część noty stanowią społeczne obligacje emitowane przez Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), które mają za zadanie chronić zainwestowany kapitał na koniec okresu ubezpieczenia. A drugą częścią noty jest opcja na indeks MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index, której zadaniem jest wypracowanie premii pod warunkiem wzrostu indeksu. Na wartość indeksu MSCI EMU Sustainable Select 50 5% Decrement Index pracuje 50 specjalnie dobranych spółek europejskich. 

Ubezpieczyciel (CA Życie TU S.A.) gwarantuje ochronę 104% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Osoba, która zdecyduje się na Eko Indeks może wskazać osobę uprawnioną, która otrzyma świadczenie w razie śmierci właściciela produktu. Świadczenie to będzie równe kwocie składki inwestowanej powiększonej o 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej, nie więcej niż 10 000 zł.. Dodatkowo produkt Eko Indeks daje możliwość  uzyskania dodatkowej premii na koniec okresu ubezpieczenia, która stanowi 150% zwrotu z indeksu. Premia obliczana jest, jako iloczyn  zwrotu z indeksu i udziału we wzroście indeksu (partycypacja), który wynosu 150%. Klient otrzyma premię, gdy zwrot z indeksu pomnożony przez 150% będzie wyższy niż 4%. W przypadku, gdy zwrot z indeksu pomnożony przez 150% będzie niższy niż 4%, wypłata z produktu wyniesie 104% składki inwestowanej.

Subskrypcja nowego produktu rozpocznie się 31 stycznia. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł, maksymalna 1 mln zł (maksymalna łączna wartość składek ubezpieczeniowych, gdy Klient zakupi więcej niż jedną umowę ubezpieczenia). Opłata początkowa wynosi od 1,5% do 2,5% wpłaconej składki, w zależności od wysokości wpłaty. Opłata ponoszona jest jednorazowo. W trakcie Umowy Klient może wycofać swoje środki, ponosząc opłatę z wykup w wysokości 2%. Warto podkreślić , że w razie niesprzyjających warunków rynkowych Ubezpieczyciel gwarantuje minimalną wysokość wykupu na poziomie co najmniej 80% składki inwestowanej.

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z premią „Eko Indeks” oraz Karcie Produktu, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze