loader

IND i PayPal łączą siły

Czy znasz na pamięć własny numer rachunku bankowego, albo numery rachunków swoich znajomych? A ile adresów e-mail znasz lub masz na liście swoich kontaktów? Większość osób nie pamięta numeru swojego rachunku bankowego, ale odtworzenie adresu e-mail znajomego nie sprawia im większych trudności. Innowacyjna usługa wykorzystująca technologię stworzoną przez PayPal i IND Group umożliwia przesyłanie pieniędzy na dowolny adres e-mail bezpośrednio z platformy bankowości online lub mobilnej, bez konieczności podawania numeru rachunku odbiorcy.

 

Podpisanie przez PayPal umowy partnerskiej z IND Group, dostawcą usług bankowości elektronicznej na całą Europę, pozwoli klientom banków korzystać z funkcjonalności przelewów PayPal. Wypracowana wspólnie przez obie spółki strategia zakłada wprowadzenie ujednoliconego produktu bankowości elektronicznej i mobilnej w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w państwach należących do WNP.

 

Dzięki przelewom na e-mail, wykorzystującym technologię stworzoną przez PayPal i IND Group, klienci banków mogą w szybki i łatwy sposób zlecać przelew środków bezpośrednio z platformy bankowości elektronicznej lub mobilnej. Nawet nie znając numeru rachunku beneficjenta można wykonać przelew podając adres e-mail kolegi, krewnego czy też firmy. Nadawca nie musi posiadać konta PayPal. Wymagany jest tylko dostęp do bankowości elektronicznej oraz adres e-mail beneficjenta.

 

Aplikacja IND wykorzystująca technologię PayPal umożliwia bankom oferowanie usług płatności bezpośrednich bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów na projektowanie, rozwój i testowanie procesów P2P we własnych środowiskach IT. Korzystając z aplikacji IND opartej o rozwiązania PayPal, banki mogą znacznie szybciej i przy niskich kosztach wprowadzić do oferty usługi P2P.

 

Poza przelewami na e-mail, aplikacja IND umożliwia korzystanie z innych funkcji PayPal, które z łatwością można zintegrować z bankowością elektroniczną i mobilną, np. zakładanie konta PayPal, natychmiastowe doładowanie konta PayPal z rachunku bankowego czy też przelew środków z konta PayPal na rachunek bankowy.

1 2

O autorze