loader

Europosłowie zbadają domniemane naruszenia praw podstawowych przez agencję Frontex

Nowa Grupa Robocza PE ds. Frontexu (FSWG) będzie monitorować wszystkie aspekty funkcjonowania tej agencji, w tym przestrzeganie praw podstawowych. Wśród członków grupy jest europoseł Patryk Jaki (EKR/PiS).

Zgodnie z decyzją koordynatorów Komisji Wolności Obywatelskich z 29 stycznia, czternastu posłów – po dwóch z każdej grupy politycznej – będzie oceniać działalność i organizację agencji Frontex, w tym jej wzmocnioną rolę i zasoby w zakresie wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami i prawidłowego stosowania przepisów prawa UE.

Posiedzenie inauguracyjne odbędzie się we wtorek 23 lutego. W ciągu pierwszych czterech miesięcy swojego istnienia FSWG ma przeprowadzić dochodzenie wyjaśniające, gromadząc wszelkie istotne informacje i dowody dotyczące domniemanych naruszeń praw podstawowych, w które zaangażowana była Agencja. Posiedzenia Grupy Roboczej ds. Frontexu będą odbywać się dwa razy w miesiącu.

 

Czytaj dalej
Następna strona
O autorze