loader

Credit Agricole celebruje Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Grupa osób pozujących do zdjęcia z transparentem Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Grupa osób, w tym pracownicy Credit Agricole, sadzi drzewa przed budynkiem z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Grupa osób na sali świętuje Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, którego sponsorem jest Credit Agricole.

Blisko 200 dni poświęcili pracownicy banku Credit Agricole na działalność wolontariacką od początku 2023 r. Sprzątali śmieci z brzegów Odry i Wisły w ramach kampanii #mniejplastiku, oddawali krew i wspierali różne instytucje, świadczące działania pomocowe. Nie powiedzieli jednak ostatniego słowa. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza już myślą o nowych akcjach, by nieść pomoc potrzebującym.

 

Początki wolontariatu pracowniczego w Polsce datuje się na pierwsze lata XXI wieku. I choć ta idea nie jest nowa, to w obecnych czasach zyskuje na znaczeniu. Bank Credit Agricole od lat wspiera wszystkich swoich pracowników, którzy chcą działać na rzecz potrzebujących. Zespół może zarówno brać udział w akcjach organizowanych przez prężną sieć wolontariacką, ale również samodzielnie inicjować projekty pomocowe w swoim lokalnym otoczeniu.

 

– Z radością obserwujemy, jak działalność wolontariacka naszego zespołu z roku na rok rozwija się. Jako odpowiedzialny pracodawca, działający na rzecz społeczeństwa, na stałe wpisaliśmy wolontariat do kultury organizacyjnej firmy. Cieszę się, że w działania pomocowe angażują się zarówno pracownicy z Wrocławia, z naszego warszawskiego biura, ale również z placówek bankowych w całej Polsce. Na wolontariat mogą przeznaczyć do pięciu dni w ciągu roku w ramach pełnopłatnych dni wolnych – mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR w banku Credit Agricole.

 

Czym żyli wolontariusze Credit Agricole w 2023 r.? W ramach sieci wolontariackiej swoimi działaniami wspierali m.in. wrocławskie instytucje: Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, dziecięcy oddział psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego i Dom Opieki Wyręczającej. Pomoc trafiła także do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Bajkowy Dworek w Warszawie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w domu dziecka w Jaworze. Organizowali m.in. kiermasz charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na wyposażenie sali sensorycznej, zbierali pomoce naukowe, książki, gry i zabawki dla dzieci i młodzieży oraz wykonywali prace porządkowe i aranżacyjne pomieszczeń. W ramach inicjatyw indywidualnych pracownicy banku opiekowali się również m.in. zwierzętami i działali na rzecz sklepów charytatywnych.

­

– W wolontariacie działam już od 8 lat. Biorę udział w akcjach lokalnych, pomagając ciężko chorym dzieciom. Odwiedzam szpitale onkologiczne, żłobki, przedszkola, uczestniczę w akcjach szkolnych i edukacyjnych. Pomaganie daje mi ogromną satysfakcję. Uczy życia i jego ogromnego doceniania, a także wrażliwości i miłości do innych – ze wzruszeniem opowiada Joanna Batyra, starsza doradczyni klienta z placówki bankowej w Kętrzynie.

 

Do pomagania i działalności społecznej bank Credit Agricole zachęca również innych, nie tylko pracowników. W ramach ogólnopolskiej kampanii #mniejplastiku firma zwraca uwagę na szkodliwość plastiku i konieczność ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. W 2023 r. pracownicy wraz z wolontariuszami z całej Polski wzięli udział w dwóch akcjach sprzątania brzegów dwóch największych rzek w Polsce: Wisły i Odry. W łącznie 20 dni ponad 30 tys. wolontariuszy pokonało prawie 2000 km, zbierając blisko 300 ton śmieci. W akcjach uczestniczyli pracownicy Credit Agricole i EFL, wędkarze, strażacy ochotnicy, harcerze, kajakarze i wodniacy i członkowie lokalnych stowarzyszeń.

 

– Wolontariat daje korzyści zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Pomagając innym, mamy wpływ na tworzenie świata, w którym chcemy żyć. I nie ma znaczenia, czy wspieramy dzieci i młodzież, osoby starsze i samotne czy bezdomne zwierzaki – ta pomoc jest potrzebna i cieszę się, że my jako zespół Credit Agricole możemy jej udzielić – powiedział Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Credit Agricole, współinicjator kampanii #mniejplastiku.

 

– W przyszłym roku będziemy rozwijać plany, nad którymi pracuje sieć wolontariacka, w aspekcie budowania widoczności oraz zaangażowania kolegów i koleżanek. Planujemy również działać na rzecz zespołów zlokalizowanych w całej Polsce poprzez proponowanie różnorodnych form inicjatyw dobroczynnych i promowanie aktywnych postaw – mówi Joanna Szczesiak, HR project manager, liderka sieci pracowniczych.

 

– Plan mój jest taki, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują – to jest priorytet. Wybierać takie projekty, organizacje, miejsca, które często są zapomniane, przez system, przez innych. Być tam na miejscu, sprawdzić jak to wygląda i jakie są potrzeby. Ja osobiście chcę się angażować w akcje, pod którymi z czystym sumieniem się podpiszę – mówi Joanna Turkiewicz, dyrektorka Biura Telewindykacji i Obsługi Klienta oraz liderka sieci pracowniczej Wolontariusze.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze