loader

CHMURY JUŻ NIE STRASZNE, TYLKO EKSPERTÓW BRAK

Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość, bo aż 67 proc. z nich, planuje pozyskać je od operatorów chmury (38 proc.) i firm konsultingowych (29 proc.). Tak wynika z badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Aż 68 proc. średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce chce podnieść kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. W obu grupach najmniejszym zainteresowaniem w pozyskiwaniu wiedzy na temat chmury cieszą się literatura branżowa i studia podyplomowe.

Większość firm (63 proc.) planuje zwiększyć bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych poprzez pozyskanie odpowiednich kompetencji od dostawców chmurowych (39 proc.) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24 proc.). Duże firmy częściej stawiają na podnoszenie umiejętności własnych pracowników oraz zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa (53 proc.). Natomiast średnie wolą przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury lub ekspertów zewnętrznych (65 proc).
Z kolei poziom wykorzystania zaawansowanych modeli Cloud Computingu przez firmy w Polsce należy uznać za średni. Co druga firma korzysta lub planuje wkrótce je wykorzystać. Co piąta eksploruje chmurę hybrydową, zaś co dziesiąta podejście multicloud. Poziom adaptacji architektury cross-cloud, zakładającej rozdzielenie warstw aplikacji, danych czy bezpieczeństwa między wielu dostawców chmury, jest niewielki i wynosi raptem 6 procent. Takie są główne wnioski z trzeciej części badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”, zrealizowanego przez IDG na zlecenie Oktawave i 7bulls.

Źródła wiedzy o chmurze

Zorganizowane szkolenia i programy certyfikacyjne to najczęściej wykorzystywane źródła wiedzy do podnoszenia kompetencji chmurowych w firmach – na ten ruch decyduje się 67 proc. wszystkich firm. Z kolei 60 proc. woli zwrócić się po pomoc w tym zakresie do dostawcy lub operatora chmury.

Wśród innych wskazywanych źródeł wiedzy, wykorzystywanych do podnoszenia kompetencji chmurowych, ankietowani wymieniali jeszcze naukę własną z pomocą webinariów, podcastów i platform e-learningowych (51 proc.) oraz udział w konferencjach branżowych (47 proc.).

W przypadku dużych firm aż 82 proc. stawia na programy certyfikacyjne, natomiast 69 proc. zwróci się o taką pomoc do dostawcy rozwiązań chmurowych. W firmach średnich nie ma aż tak dużej rozbieżności w tym zakresie, bo na takie źródła wiedzy stawia odpowiednio 57 i 54 proc. respondentów.

– Badanie wykazało wysoki poziom zaufania do zewnętrznych dostawców i operatorów chmury. Aż 69 proc. dużych i 54 proc. średnich firm to właśnie od nich zamierza uzyskać pomoc w zakresie pozyskania brakujących kompetencji chmurowych. Duże przedsiębiorstwa bardziej zainteresowane są częstszym wykorzystaniem większej liczby źródeł wiedzy w celu podnoszenia kompetencji chmurowych, niż średnie – komentuje Maciej Kuźniar COO Oktawave.

1 2

O autorze