loader

10 najbardziej pożądanych kompetencji w 2016 roku

Łatwość pracy w różnorodnym środowisku,
dobrze wykształcone umiejętności miękkie oraz językowe i zrozumienie
biznesu – to kluczowe kompetencje, które w 2016 roku będą stanowić
przepustkę do sukcesu na rynku pracy.

1 2

O autorze