loader

Uczelnie wypracowują nowe rozwiązania, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu

Na kilku polskich uczelniach powstają eksperckie centra wiedzy, które mają pomagać w tworzeniu rozwiązań, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, m.in. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania dotyczyć będą różnych sfer, m.in. transportu, architektury, urbanistyki i budownictwa, cyfryzacji i komunikacji, dizajnu.

WAT rozpoczyna właśnie projekt dotyczący transportu i mobilności, Politechnika Krakowska – architektury, urbanistyki i budownictwa. Uniwersytet Szczeciński zdobył unijne środki na ten cel w obszarze cyfryzacja i komunikacja, a Politechnika Opolska w dziedzinie design i przedmioty codziennego użytku.

Istota projektowania uniwersalnego polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez przyjazne tworzenie produktów, usług czy elementów otoczenia, tak aby mogli z nich korzystać możliwie wszyscy, bez potrzeby dodatkowej adaptacji.

W Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) powstaje pierwsze w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. „Eksperci Centrum będą rozwijać zagadnienia projektowania uniwersalnego i kształcić kadry w tym kierunku. Celem ich działań ma być wypracowanie rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym, a także weteranom z zespołem stresu pourazowego oraz ofiarom wypadków drogowych” – poinformowała Ewa Jankiewicz, rzeczniczka prasowa WAT w komunikacie prasowym na stronach uczelni.

Dzięki podejmowanym w Centrum działaniom wzrosnąć ma mobilność osób o szczególnych potrzebach.

„Osoby o szczególnych potrzebach nie mogą korzystać ze środków transportu często z powodu ich niedostosowania do potrzeb, możliwości, wymagań i ograniczeń tych osób. Aby temu zapobiec, niezbędne stają się działania wyprzedzające, które sprawią, że wzrośnie mobilność osób o szczególnych potrzebach” – wyjaśnił cytowany w komunikacie dr hab. inż. Jerzy Jackowski, kierownik projektu.

Ważnym elementem wszystkich projektów jest ich interdyscyplinarność oraz współpraca międzyuczelniana. Przykładowo na WAT zaplanowano podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni oraz szkolenia dotyczącego tego rodzaju projektowania przez interdyscyplinarne zespoły eksperckie, m.in. z Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT – jednostki wiodącej w projekcie, a także przedstawicieli Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Transportu Samochodowego, którzy są partnerami projektu.

Projekt przewiduje też współpracę z ekspertami z innych polskich oraz zagranicznych uczelni, oraz z instytucjami z obszaru społeczno-gospodarczego, aktywnymi w zakresie transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. „Współpraca ta ma na celu wypracowanie innowacyjnych produktów i standardów dla usług związanych z transportem indywidualnym i mobilnością np. przy pomocy wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów i samochodów osobowych, w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego” – wytłumaczył Jackowski.

Autorzy projektu oprócz szkolenia kadr akademickich, zapowiadają kampanię społeczną, której celem będzie uświadamianie społeczeństwu skali problemu osób, które z racji pewnych ograniczeń mają problemy z przemieszczaniem się powszechnie dostępnymi środkami transportu indywidualnego.

1 2

O autorze