loader

Szkoły rolnicze o kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży

Sekretarz Stanu Szymon Giżyński uczestniczył w telekonferencji z dyrektorami 59. szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji organizowanej w formule zdalnej, omówiono nie tylko sprawy organizacyjne, związane z funkcjonowaniem resortowych szkół rolniczych, w tym przede wszystkim wprowadzenie nowej umiejętności zawodowej „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarzadzania”. Spotkanie wykorzystano także do omówienia możliwości współpracy resortowych szkół rolniczych z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, a także udziału szkół w projekcie „Sztuczna inteligencja w rolnictwie” oraz w konkursie poświęconym „Zielonemu ładowi i rolnictwu ekologicznemu”.

Sekretarz stanu  Szymon Giżyński. podziękował dyrektorom za ich pracę w okresie pandemii.

 – Pracujecie państwo w wyjątkowo trudnych czasach, wymagających dużej odpowiedzialności, zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom szkoły, ale także podstawowych standardów edukacji i wychowania patriotycznego. Radzicie sobie z tym państwo bardzo dobrze. Powstają również nowe, ambitne pomysły. Nie zatracane są w tym wszystkim  więzi między nauczycielami a młodzieżą – powiedział wiceminister Giżyński i podkreślił stały rozwój sieci szkół ministerialnych.

W przyszłym roku do 59. placówek dołączą dwie kolejne: w Sędziejowicach w powiecie łaskim oraz w Bożkowie, w powiecie kłodzkim. 

Jednymi z najbardziej popularnych obecnie kierunków kształcenia oferowanych młodzieży są technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii. 

– Wpisują się one znakomicie w przyszłość polskiego rolnictwa, dają perspektywy pracy, szanse na prowadzenie własnego gospodarstwa. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie osiadali na swoim i uprawiali ojczystą ziemię według najlepszych standardów technicznych i organizacyjnych wzorców. Dlatego warta zauważenia jest informacja Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – na temat projektu Sztucznej Inteligencji w rolnictwie. W tym kontekście cieszy wprowadzenie do programu nauczania dodatkowej umiejętności zawodowej przygotowanej w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW: „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania”. Nowy kierunek dotyczy misji wychowawczej i edukacyjnej naszych szkół, będzie jednym z najbardziej pożądanych w  najbliższej przyszłości – zaznaczył sekretarz stanu Szymon Giżyński.

Wiceminister omówił także potrzebną wobec wyzwań demograficznych akcję popularyzacyjną szkół rolniczych w TVP, która potrwa do czerwca. Zarekomendował również dalszą współpracę  z instytucjami wspierającymi rolnictwo, takimi jak Ośrodki Doradztwa Rolniczego, KRUS, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podziękował także za organizację i duży sukces pierwszego konkursu –  w zamyśle  i formule wychowania patriotycznego – pod nazwą „Niepodległa piórem i obiektywem”.

– Będziemy kontynuować ten edukacyjny, zrealizowany w duchu polskiej pamięci historycznej pomysł, bo ujawnił wiele artystycznych talentów i piękne postawy patriotyczne. Pożytki są wielkie i zmotywowani plonami konkursu przygotowujemy jego następną edycję – informował sekretarz stanu Szymon Giżyński.

 

1 2

O autorze