loader

Szefowa EBC: priorytetem utrzymanie korzystnych warunków finansowania w strefie euro

Nie widać końca trudności gospodarczych, w związku z czym utrzymanie korzystnych warunków finansowania w strefie euro pozostanie priorytetem EBC – poinformowała szefowa EBC Christine Lagarde, podczas spotkania z europosłami.

 

Prezes EBC Christine Lagarde omówiła w czwartek, 18 marca z posłami do Parlamentu Europejskiego politykę pieniężną EBC i plany naprawy sytuacji w obliczu gospodarczych skutków pandemii. Spotkanie gromadzi co kwartał europosłów z Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz prezesa EBC i jest filarem demokratycznej odpowiedzialności banku centralnego.

 

Podczas debaty szefowa EBC poinformowała europosłów, że podczas gdy perspektywy gospodarcze pozostają niepewne, działania EBC zapobiegły znacznie gorszym wynikom. Ostrzegła, że nie widać końca trudności gospodarczych, w związku z czym utrzymanie korzystnych warunków finansowania w strefie euro pozostanie dla niej priorytetem.

 

Opinie posłów na temat działań EBC różniły się w szczególności co do tego, czy programy banku centralnego nie stwarzają ryzyka generowania zbyt dużej płynności systemu lub wręcz przeciwnie, czy istnieje ryzyko zbyt wczesnego odcięcia gospodarki od wsparcia EBC.

 

Podczas dyskusji wielu posłów wyrażało zaniepokojenie różnym tempem ożywienia gospodarczego w USA i UE, a także różnym wsparciem pieniężnym i fiskalnym. Posłowie poinformowali szefową EBC, że powstał precedens dotyczący wychodzenia z obecnego kryzysu finansowego i że nie wróży to dobrze gospodarkom UE.

 

1 2

O autorze