loader

Rząd Wielkiej Brytanii odradza latanie nad Białorusią i zakazuje lotów narodowemu przewoźnikowi Białorusi

Wielka Brytania wystosowała wezwanie do linii lotniczych, aby unikały białoruskiej przestrzeni powietrznej po tym, jak władze białoruskie skierowały wczoraj lot Ryanaira do Mińska.

Wielka Brytania zawiesiła również ze skutkiem natychmiastowym zezwolenie na wykonywanie lotów między Wielką Brytanią a Białorusią.

Belavia była jedyną białoruską linią lotniczą, która uzyskała zezwolenie na loty do Wielkiej Brytanii. Urząd Lotnictwa Cywilnego zostanie poinstruowany, aby nie wydawać dalszych zezwoleń białoruskim przewoźnikom.

Minister spraw zagranicznych Dominic Raab powiedział:

Wielka Brytania potępia wczorajsze działania władz białoruskich, które pod podstępem aresztowały dziennikarza Romana Protasevicha, zmuszając go do lądowania w Mińsku. Łukaszenkę należy pociągnąć do odpowiedzialności za swoje dziwaczne działania.

Wielka Brytania wzywa do natychmiastowego uwolnienia Protasevicha i innych więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi. Wielka Brytania pracuje z naszymi sojusznikami nad skoordynowaną reakcją, w tym dalszymi sankcjami. Wielka Brytania wzywa również Radę ICAO do pilnego spotkania się w celu rozważenia łamania przez reżim międzynarodowych zasad ochrony lotnictwa cywilnego.

Biuro ds. Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju (FCDO) wezwało ambasadora Białorusi z powodu zaniepokojenia działaniami białoruskich władz.

To co zrobiła Białoruś to szokujący atak na lotnictwo cywilne i atak na prawo międzynarodowe. Stanowi zagrożenie dla lotów cywilnych na całym świecie i jest rażącym i niezwykłym odstępstwem od prawa międzynarodowego i praktyk międzynarodowych.

1 2

O autorze