loader

Rodzice kupują ubezpieczenie szkolne głównie za pośrednictwem szkoły

Zdecydowana większość rodziców deklaruje, że ich dziecko objęte jest ochroną ubezpieczenia NNW szkolnego – wynika z badania* ARC Rynek i Opinia zrealizowanego na zlecenie UNIQA Polska. Deklaruje tak 85 proc. badanych. Tylko 8 proc. twierdzi, że ich dziecko nie ma takiego ubezpieczania, a jako powód podaje brak odpowiedniej oferty oraz potrzeby.

– Dobrze, że przeważa grupa opiekunów decydujących się na tę formę ochrony. Warto podkreślić, że trwająca pandemia nie ma wpływu na te proporcje, co obserwujemy już kolejny rok. Pomimo wzrastającej świadomości ryzyk i coraz bogatszej oferty na rynku pozostają jeszcze niezdecydowani, którzy nie wykupują NNW szkolnego. Nie znajdują oni propozycji, która spełnia ich oczekiwania, i do nich głównie staramy się dotrzeć z naszą propozycją – mówi Ilona Tomaszewska, dyrektor Departament Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA.

Posiadanie ubezpieczenia szkolnego jest o tyle ważne, że ochrona działa nie tylko w trakcie zajęć dydaktycznych, ale także podczas zajęć sportowych oraz poza szkołą.

– Nasze dane jednoznacznie pokazują, że do większości wypadków dochodzi w czasie wolnym, a nie na terenie szkoły. Dlatego ubezpieczenie NNW szkolne to kompletny produkt z całodobową ochroną. Decydując się na zakup należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia i limity przy najczęściej występujących świadczeniach. Kolejną kwestią jest odpowiedni zakres ubezpieczenia. Mniej jednak chodzi o liczbę zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a bardziej o jakość oferowanych świadczeń i dopasowanie do indywidualnych potrzeb dziecka – mówi Ilona Tomaszewska.

1 Czy dziecko posiada ubezpieczenie szkolne

2 Dlaczego dziecko nie ma ubezpieczenia szkolnego

Chętniej kupujemy online
Trzy czwarte badanych rodziców deklaruje, że ich dziecko jest objęte ubezpieczeniem NNW szkolnym grupowym zawartym w placówce oświatowej. 36 proc. zdecydowało się na wariant indywidualny (możliwe wskazanie dwóch odpowiedzi w zależności od posiadanej liczby dzieci). Tym bardziej nie zaskakuje, że preferowanym sposobem zakupu ubezpieczenia dla 50 proc. badanych jest szkoła. Na kolejnym miejscu wskazują stronę internetową ubezpieczyciela (22 proc.), a następnie agenta (17 proc.). Dla porównania, w podobnym badaniu przeprowadzonym 2 lata wcześniej 58 proc. rodziców wybierało zakup ubezpieczenia NNW w szkole, 16 proc. u agenta, a tylko 14 proc. przez stronę ubezpieczyciela.


– Są zdecydowani zwolennicy ubezpieczeń zawieranych w formie grupowej, ale rośnie liczba osób, które chcą taką decyzję podejmować indywidualnie. Patrząc na ostatnie lata możemy już wyciągnąć wniosek, że trend zmierza w kierunku ubezpieczeń indywidualnych zawieranych w wygodnej dla rodzica formie online. Nie następuje to jednak skokowo. Dziś w UNIQA dominuje sprzedaż ubezpieczenia NNW szkolnego przez agenta, a następnie przez stronę www – mówi Ilona Tomaszewska. 

3 Forma ubezpieczenia szkolnego dziecka

4 Sposób zakupu ubezpieczenia szkolnego


Świadczenie za uszczerbek 
W szkole dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków w roku. Najczęściej są to złamania kończyn, skręcenia stawów, drobne skaleczenia i wybite zęby. Nie powinno więc dziwić, że dla rodziców najważniejsze w zakresie ubezpieczenia szkolnego są świadczenia za uszczerbek na zdrowiu (70 proc.) oraz zwrot kosztów leczenia (55 proc.). Kolejnymi najczęściej wskazywanymi odpowiedziami jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (34 proc.) oraz ochrona związana z uprawianiem sportów (31 proc. badanych). W UNIQA 54 proc. wszystkich zgłoszonych szkód z ubezpieczenia NNW szkolnego to właśnie uszkodzenie ciała, 26 proc. to świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, 15 proc. to zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i nabycia protez oraz innych środków pomocniczych, a tylko 4 proc. to świadczenia związane z tzw. poważnym zachorowaniem.

1 2

O autorze