loader

Raport EFL: co czwarta firma chce dzielić się swoimi maszynami, autami, a nawet pracownikami z innymi firmami

Świat idzie w kierunku używania, a nie posiadania, i przedsiębiorcy z sektora MŚP chcą się w ten trend wpisać. Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że w perspektywie 5 lat wspólne użytkowanie zyska dwukrotnie więcej entuzjastów. Dziś korzysta z niego co 10% firm, za 5 lat planuje już 26%. Przedsiębiorcy są skłonni dzielić się maszynami, samochodami, a nawet pracownikami. Eksperci zwracają uwagę, że potencjał współdzielenia jest nieograniczony, a pandemia może ten trend tylko wzmocnić.

Ekonomia współdzielenia to obszar, który w przypadku wielu firm będzie służył do rozwoju nowych modeli biznesowych. Z jednej strony ułatwi prowadzenie działalności i zoptymalizuje koszty, z drugiej zaś da nową przestrzeń do rozwoju biznesu. Katalizatorem dynamicznego rozwoju tej formy był kryzys finansowy w 2008 roku, a także potrzeba oszczędzania i lepszego wykorzystania zasobów. W Polsce na razie jesteśmy na początku drogi, ten trend dopiero się kształtuje i nabiera rozpędu. Głównie za sprawą gospodarki. Rosnące koszty prowadzenia działalności, w szczególności koszty pracy, a z nią świadomość, że czas to pieniądz, sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców spogląda w kierunku ekonomii współdzielenia. Przyszłością̨ jest rozwój wspólnego użytkowania w mikrospołecznościach np. w zakresie korzystania z energii czy samochodów w sąsiadujących biznesach – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Najmłodsi najbardziej skłonni do dzielenia sią

Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że dziś wspólne użytkowanie aktywów razem z innymi przedsiębiorcami w celu redukcji kosztów nie jest jeszcze tak popularne. Korzysta z niego tylko co dziesiąty przedsiębiorca z sektora MŚP. Jednak w przyszłości może to się zmienić – 26% firm planuje być z tą formą „za pan brat”. W szczególności dotyczy to najmłodszych przedsiębiorców, którzy znacznie rzadziej korzystają i zamierzają korzystać z tradycyjnych form finansowania inwestycji takich jak kredyt czy zakup za gotówkę. Zetki dużo bardziej niż starsi koledzy są przekonani do możliwości wspólnego użytkowania aktywów. Dziś już 39% korzysta z tego rozwiązania, podczas gdy w pozostałych pokoleniach od 1% do 4%.


Biorąc pod uwagę branże, dziś wspólne użytkowanie ma najwięcej zwolenników w budownictwie i handlu (odpowiednio 15% i 14% wskazań), a najmniej w produkcji (6%). W ciągu 5 lat ta forma dostępu do aktywów najbardziej zyska w transporcie i logistyce (38%) oraz handlu (31%).

Maszyny, auta i.. pracownicy

W celu obniżenia kosztów MŚP najczęściej są gotowe współużytkować maszyny i urządzenia (86%) oraz samochody (72%). Podium domyka sprzęt IT (62%). Rzadziej firmy chciałyby się dzielić z innymi powierzchniami biurowymi (44%) oraz pracownikami (29%). I tu ponownie widać pokoleniowe różnice. Najmłodsi przedsiębiorcy zdecydowanie bardziej niż starsi byliby otwarci na współużytkowanie powierzchni – 2 na 3 Zetki są skłonne dzielić się swoim biurkiem, podczas gdy na taki krok zdecydowałby się tylko co czwarty przedstawiciel pokolenia Baby Boomers. Podobnie jest w przypadku pracowników – 46% Zetek i tylko 15% BB byłaby skłonna podzielić się nimi z innymi przedsiębiorcami.

Potencjał współdzielenia jest nieograniczony

Ekonomia współdzielenia jest w zasadzie nieograniczona. Maciej Panek, właściciel PANEK CarSharing wskazuje, że widać to szczególnie w przypadku mieszkań czy miejsc parkingowych. – Ludzie korzystając z portali, które zajmują się wynajmowaniem hoteli czy mieszkań, przeznaczają na wynajem swoje lokum. I ktoś, kto ma mieszkanie i nie musi w nim mieszkać, może je wynajmować. I to mieszkanie jest dzielone przez wiele osób w ciągu miesiąca. Zatem zasób w postaci mieszkania jest wykorzystywany. Dodatkowo można też dzielić miejsca parkingowe. W śródmieściach miejsca w garażach podziemnych kosztują często po kilkaset złotych. Można je też wynajmować na godziny na zasadzie współdzielenia. I ten zasób będzie też bardziej efektywnie wykorzystany niż tylko przez jedną osobę, która dodatkowo np. wyjedzie za granicę na miesiąc lub dwa, a opłacony zasób stoi – mówi Maciej Panek.

Podobnie od dłuższego czasu działa wynajem narzędzi dla branży budowlanej, zmienia się też wynajem powierzchni biurowych. Powierzchnie nie są przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednego nabywcy. Są też miejsca coworkingowe, gdzie w ciągu dnia, tygodnia pracuje wiele różnych osób czy różnych firm. I oni dzielą tę powierzchnię między sobą.

Pełna wersja raportu „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest dostępna na stronie https://efl.pl/efl_cyfrowa_rewolucja.

***

Jedenasty raz pod lupą

Raport „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest jedenastym opracowaniem z serii „Pod lupą” wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w ramach autorskiego projektu „Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm”. Pierwszy opisywał kondycję sektora MŚP w Polsce („MŚP pod lupą”, 2011), drugi poświęcony był gospodarstwom rolnym („Agro pod lupą”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty działalności transportowej („Transport pod lupą”, 2013), czwarte – młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, 2014), piąte – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lupą”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP („Inwestycje w MŚP. Pod lupą”, 2016). Siódme wydanie dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lupą”, 2017). Ósmy raport przedstawiał wielostronny obraz budownictwa („Budownictwo przyszłości. Pod lupą”, 2018). Dziewiąte wydanie pokazywało, ile MŚP wiedzą o społecznej odpowiedzialności biznesu („CSR w MŚP. Pod lupą”, 2019). Dziesiąta publikacja koncentrowała się na obszarze ekologii, energii odnawialnej, elektromobilności i aktywności MŚP na tych polach („Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, 2020).

Obecna edycja koncentruje się na trendach w sektorze MŚP oraz na rynku leasingu. W badaniu, pod lupę wzięto takie zagadnienia jak rola cyfryzacji i nowych technologii w rozwoju biznesu, podejście MŚP do zarządzania i inwestowania, oczekiwania MŚP wobec leasingu. A wszystko – dziś i w perspektywie 5 lat.

Raport do pobrania: https://efl.pl/efl_cyfrowa_rewolucja.

Metodologia badania:

Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów: 20% stanowili przedsiębiorcy z pokolenia Z, 30% przedstawiciele pokolenia Y, tyle samo przedstawiciele pokolenia X oraz 20% reprezentanci generacji Baby Boomers. W raporcie zastosowano wnioskowanie dla MŚP w Polsce (dla 4 pokoleń, 3 wielkości firm i 5 branż). Przygotowane w ten sposób dane pozwalają analizować i opisywać na poziomie całej populacji firm w Polsce. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) od 25 marca do 14 kwietnia 2021 roku.

Badanie jakościowe zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz wywiadu. W badaniu brały udział osoby, które można nazwać liderami opinii – posiadające bogatą wiedzę dotyczące segmentu MŚP oraz branży leasingowej. W sumie przeprowadzono 21 wywiadów pogłębionych oraz analizę desk research.

O autorze