loader

Prezydent powołał Radę ds. Samorządu Terytorialnego

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Prezydent podkreślał, że w centrum działalności samorządu nie tylko powinien, ale musi być człowiek, bo inaczej samorząd straci swoją istotę. – To jest służba mieszkańcom, służba ludziom w absolutnie pełnym i ścisłym tego słowa znaczeniu – powiedział Andrzej Duda.

– Dziękuję Państwu za przyjęcie tych nominacji, dlatego, że jesteście Państwo w większości sprawdzonymi od lat wykonawcami zadań samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Macie Państwo ogromne doświadczenie, zaufanie społeczności lokalnych, a także tych, którzy z Państwem wspólnie wykonują obowiązki. I to jest dla mnie niezwykle ważne – akcentował Prezydent.

W uroczystości uczestniczyła minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wraz z kierownictwem Kancelarii oraz Doradcami Prezydenta.

Do zadań Rady będzie należało m.in:

  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
  • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego;
  • wspieranie działań Prezydenta związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących samorządu terytorialnego;
  • edukacja oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój samorządu terytorialnego.

Na przewodniczącego Rady Prezydent powołał Jarosława Stawiarskiego, marszałka woj. lubelskiego.

W skład Rady powołani zostali:

Jarosław Stawiarski, marszałek woj. lubelskiego, przewodniczący Rady
Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha, Doradca społeczny Prezydenta RP
Piotr Karczewski, Doradca społeczny Prezydenta RP
Marcin Drewa, Doradca społeczny Prezydenta RP
Mariusz Rusiecki, Doradca społeczny Prezydenta RP

Piotr Bąk, starosta tatrzański
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, woj. zachodniopomorskie
Andrzej Bielawski, starosta wschowski, woj. lubuskie
Czesław Bielecki, architekt
Janusz Bodziacki, były burmistrz Lubartowa
Piotr Całbecki, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego
Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego
Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd, woj. mazowieckie
Katarzyna Kondziołka, burmistrz gminy Zawichost, woj. świętokrzyskie.
Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, woj. lubelskie
Witold Kozłowski, marszałek woj. małopolskiego

Marcin Krupa, prezydent Katowic
Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, woj. małopolskie

Wojciech Lubawski, były prezydent Kielc
Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli
Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, woj. łódzkie

Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego
Wojciech Pałka, starosta krakowski
Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy
Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej, woj. dolnośląskie
Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna, woj. małopolskie
Danuta Wawrzynkiewicz
Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, woj. dolnośląskie

 

Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości powołania Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Panowie Marszałkowie,
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Szanowni Państwo Starostowie,
Szanowni Państwo Radni,
Wszyscy Wielce Szanowni Członkowie Rady,
dziękuję za obecność, dziękuję za przyjęcie tych nominacji. Bardzo się cieszę, że Państwo zgodzili się pracować w tej Radzie. W szczególności dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory pracowali w Sekcji Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju.

Zdecydowałem się przekształcić formułę działania Narodowej Rady Rozwoju po to, aby nadać jej jakby dodatkową siłę działania i wymowy poprzez przekształcenie z sekcji w poszczególne rady, które będą się zajmowały kwestiami tematycznymi, stąd Sekcja Narodowej Rady Rozwoju de facto stała się Radą do spraw Samorządu Terytorialnego, a przez to jest większa, ma większą samodzielność niż do tej pory i na takie założenie ostatecznie po długich dyskusjach z Państwem Ministrami, z moimi Doradcami zgodziliśmy się i cieszę się, że tę formułę, która jak na razie sprawdza się w odniesieniu do tych rad, które do tej pory powstały, przyjęliśmy i stosujemy ją także tutaj.

Mam nadzieję, że Wszystkim Państwu będzie się w tej Radzie dobrze pracowało i że uznacie tę nową formułę za bardziej pożyteczną i, mam nadzieję, bardziej wydajną w sensie merytorycznym niż to, co było do tej pory, choć jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie prace, które do tej pory były prowadzone w ramach Narodowej Rady Rozwoju, bo przyniosły one wiele pożytków. Było wiele projektów ustaw, było wiele różnych rozwiązań, które w mniej lub bardziej formalny sposób były przeze mnie stosowane, wprowadzane.  Dzięki dyskusjom, które odbywaliśmy z Państwem, można było wprowadzić de facto do naszego systemu pewne instytucje, które są nowe, a które już zaczęły funkcjonować, tak że bardzo dziękuję za wszystko, co dotychczas i oczywiście proszę o jeszcze.

Mamy trochę inną sytuację, można powiedzieć w jakimś sensie nową, bo sprawuję urząd Prezydenta Rzeczypospolitej przez drugą kadencję, ale to nie zmienia podstawowych moich priorytetów, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób chcę działać. Chcę działać z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, chcę, żebyśmy zajmowali się rzeczami ważnymi. Rzeczy ważne oznaczają dla mnie takie, które prowadzą do rozwoju naszego kraju w taki sposób, by odczuwała to zwykła polska rodzina. Na tym mi najbardziej zależy. 

Tu samorząd ma absolutnie fundamentalne znaczenie, dlatego że to Państwo realizujecie zadania publiczne najbliżej obywateli. To zasada pomocniczości jest tą fundamentalną, właśnie zasadniczą dotyczącą w pierwszej kolejności samorządu terytorialnego. Zasada, zgodnie z którą sprawy lokalne powinny być załatwiane jak najbliżej obywateli. To znaczy, że obywatele powinni sami radzić sobie i sami załatwiać swoje sprawy do momentu, dopóki te sprawy nie stają się tak poważne, że zaczynają przerastać ich indywidualne możliwości. Wtedy potrzebują tego pierwszego szczebla władz, które sami wybierają – podkreślam to – po to, żeby mogły realizować dla nich zadanie. To jest właśnie ten samorząd lokalny na pierwszym stopniu, na szczeblu gminnym. Potem sprawy trochę poważniejsze, z którymi poszczególna gmina nie jest w stanie sama sobie dać rady, stają się sprawami powiatowymi, z kolei te powiatowe, jeżeli jest ich więcej i już jeden powiat sobie z nimi nie radzi, z założenia stają się w efekcie sprawami regionalnymi.

Na tym polega istota działania samorządu. Ale przez cały czas w centrum działalności samorządu jest, i nie tylko powinien być, ale musi być człowiek, bo inaczej samorząd straci swoją istotę. To jest służba mieszkańcom, służba ludziom w absolutnie pełnym, ścisłym tego słowa znaczeniu. Zresztą wiecie Państwo doskonale, że tam, gdzie ci, którzy przyjmują na siebie obowiązek sprawowania władzy lokalnej, a odrywają się od potrzeb swoich współmieszkańców, często – z wielkim dla siebie zaskoczeniem – nagle okazuje się, że w kolejnych wyborach nie zostają wybrani. Bo przychodzi ktoś, kto ma świeże spojrzenie i ktoś, kto zyskuje poparcie społeczne właśnie dlatego, że ludzie uważają, że do tej pory zadania były wykonywane w taki sposób, że nie uwzględniały ich rzeczywistych potrzeb, że były niedobrze realizowane. Wtedy ocena bywa nadzwyczaj surowa.

Dziękuję Państwu za przyjęcie tych nominacji, dlatego że jesteście Państwo w większości sprawdzonymi już od lat wykonawcami zadań samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Macie Państwo ogromne doświadczenie. Macie Państwo za sobą zaufanie swoich społeczności lokalnych i regionalnych. Macie Państwo zaufanie również i tych, którzy z Państwem współwykonują te obowiązki. To jest dla mnie niezwykle ważne. Powiedziałbym, że to jest dla mnie czynnik najistotniejszy.

Patrzycie Państwo w większości jako praktycy codziennej działalności samorządowej. Zakładam więc, że widzicie również niedostatki, i jesteście w stanie docenić to, co zostało przez centralną władzę ustawodawczą dobrze przygotowane, to, co zostało dobrze przyjęte, to, co jest dobrze przez rząd wykonywane i dobrze przez rząd ustanawiane. Jesteście w stanie to docenić, a jednocześnie jesteście w stanie również powiedzieć, gdzie są niedostatki, gdzie popełniono błędy, co należałoby zmienić, co należałoby poprawić. I to jest dla mnie właśnie kwintesencja tego, co można zrobić w ramach działalności urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej i Kancelarii Prezydenta jako tego ciała, które ma Prezydentowi pomagać. 

Jednym z elementów, które mają wspierać moją codzienną działalność jako głowy państwa jest ta Rada, która ma być dla mnie ciałem doradczym, taką w jakimś sensie wyrocznią w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Podkreślam to bardzo mocno, dlatego że Państwa zdanie jest dla mnie ważne, Państwa wskazania są dla mnie ważne. Dlatego chciałbym, żebyście rozmawiali otwarcie o tych problemach, które są. Jestem zwolennikiem mówienia nawet najtrudniejszej prawdy, dlatego że jesteśmy w stanie budować Rzeczpospolitą opartą na dobrze wykonanych fundamentach – zakładam, że przez cały czas budujemy fundamenty – tylko wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z rzetelnymi materiałami. Kiedy one będą zgodne z normami. A zgodne z normami są wtedy, gdy są prawdziwe – i na tym mi najbardziej zależy. Dlatego nawet najbardziej surowa tutaj ocena jest oceną, którą należy przedstawić, bo takie właśnie podejście jest potrzebne i o to wszystkich Państwa proszę. 

Dziękuję za te wszystkie lata działalności. Samorząd w Polsce ma już tym roku ponad 30 lat. 27 maja, a więc dosłownie cztery dni temu, obchodziliśmy Święto Samorządu Terytorialnego. 30 lat to bardzo długi okres doświadczeń i wiele już po takim czasie można powiedzieć, i dobrego, i złego o tym, co się zdarzyło. Cieszę się, że można, spoglądając na efekty działalności samorządów terytorialnych, powiedzieć tak, Polska się bardzo zmienia. Oczywiście, samorząd terytorialny nie buduje autostrad, samorząd terytorialny nie buduje dróg ekspresowych, ale odpowiedzialność za to, jak wyglądają polskie miasta, miasteczka i wioski, jak wyglądają polskie szkoły, jak wyglądają instytucje użyteczności publicznej, jak one funkcjonują i jaka jest za to wszystko ocena mieszkańców na szczeblu lokalnym – to są właśnie efekty działania samorządu lokalnego i samorządu regionalnego, który także od strony finansowej, dzieląc chociażby środki europejskie, wspiera i umożliwia działanie samorządu lokalnego.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze