loader

Polska traci grube miliardy złotych na dyskryminacji osób LGBT+

Nasze wolności obywatelskie kurczą się w zastraszającym tempie. Trzeba powiedzieć to wprost: jeśli trend się utrzyma, spadniemy w rankingu do poziomu Rosji. Kolejny rok z rzędu tracimy punkty za “strefy wolne od LGBT,” które mają realny wpływ na życie osób LGBTI i odbierają im podstawowe prawa do wolności słowa i ekspresji. Polsko, otwórz oczy na rzeczywistość! – apeluje Justyna Nakielska z Kampanii Przeciw Homofobii.

Złą sytuację osób LGBT+ dostrzega też Korpus Dyplomatyczny. Od 2012 roku członkowie społeczności dyplomatycznej w Polsce podpisują list otwarty wyrażający poparcie dla działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w kwestiach problemów, które dotykają społeczność LGBT+ oraz inne mniejszości w Polsce, które stoją przed podobnymi wyzwaniami. W tym roku Ambasada Królestwa Danii koordynowała zbieranie podpisów, przejmując tę rolę od Ambasady Królestwa Belgii – koordynatora w 2020 r. W przyszłym roku rolę koordynatora przejmie Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Ambasador Danii Ole Toft przedstawił list otwarty poparcia dla społeczności LGBTI w imieniu 48 ambasad i przedstawicielstw z siedzibą w Warszawie. 

List niesie pozytywne przesłanie, odwołując się do podstawowych praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych zapisach prawnych.

List podkreśla ogromne znaczenie wspólnej pracy na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Kluczowe przesłanie listu brzmi: „Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać”. 

 

Pełna treść listu poniżej. 

List otwarty

List otwarty ambasadorów Argentyny, Australii, Austrii, Chile, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Ekwadoru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International oraz Szefa Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce, reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, 
Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji, a także, jako członkowie trojki koordynatorów, ambasady Belgii, Danii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Sporządzanie niniejszego listu koordynowała Ambasada Królestwa Danii w Polsce. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT) chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Radomsku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zielonej Górze.  

Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. 

Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. 

Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać. 

Podpisano, 

Jako członkowie trojki koordynatorów:

J.E. Luc Jacobs, Ambasador Królestwa Belgii, koordynator listu 2020 r. 

J.E. Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii, koordynator 2021 r. 

B. Bix Aliu, Chargé d’affaires a.i., Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, koordynator listu 2022 r. 

Jako sygnatariusze:    

J.E. Ana María Ramírez, Ambasador Republiki Argentyny

J.E. Lloyd Brodrick, Ambasador Australii

J.E. Werner Almhofer, Ambasador Austrii 

J.E. Julio Bravo Iubini, Ambasador Chile

J.E. Tomislav Vidošević, Ambasador Republiki Chorwacji 

Georgios Georgiou, Chargé d’affaires, Ambasada Republiki Cypryjskiej 

Robert Markić, Charge d’affaires a.i., Ambasada Czarnogóry

J.E. Ivan Jestřáb, Ambasador Republiki Czeskiej 

Iván Garces Burbano, Chargé d’affaires, Ambasada Ekwadoru

J.E. Martin Roger, Ambasador Republiki Estońskiej

J.E. Juha Ottman, Ambasador Finlandii 

J.E. Frédéric Billet, Ambasador Francji

J.E. Michael-Efstratios C. Daratzikis, Ambasador Republiki Grecji

J.E. Francisco Javier Sanabria Valderrama, Ambasador Królestwa Hiszpanii

J.E. Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów

J.E. Emer O’Connell, Ambasador Irlandii 

J.E. María Erla Marelsdóttir, Ambasador Islandii

Tal Ben-Ari Yaalon, Chargé d’affaires, Ambasada Izraela

J.E. Leslie Scanlon, Ambasador Kanady 

J.E. Eduardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej

J.E. Paul Schmit, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga 

J.E. Edgars Bondars, Ambasador Republiki Łotewskiej

J.E. Vasil Panovski, Ambasador Macedonii Północnej

J.E. John Paul Grech, Ambasador Republiki Malty

J.E. Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Niemiec

J.E. Anders Eide, Ambasador Królestwa Norwegii

J.E. Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii

J.E. Luís Cabaço, Ambasador Portugalii 

J.E. Dario Galassi, Ambasador San Marino

J.E. Nikola Zurovac, Ambasador Republiki Serbii 

J.E. Božena Forštnarič Boroje, Ambasador Słowenii

J.E. Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii

J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji

J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy 

J.E. Luis Gómez Urdaneta, Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli 

J.E. Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

J.E. Aldo Amati, Ambasador Włoch 

Thomas Castrel, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii

Pascale Delcomminette, Administrator Generalny Wallonie-Bruxelles International, Biuro Walonii-Brukseli w Warszawie

Matteo Mecacci, Dyrektor ODIHR – Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

Witold Naturski, Pełniący Obowiązki Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Jacek Safuta, Szef Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce

Christine Goyer, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce

Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji

Livia Styp-Rekowska, Szef Misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Polsce

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią upamiętnia wykreślenie przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z listy chorób. Wydarzanie miało miejsce 17 maja 1990 roku na 43. Sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA) w trakcie której przyjęto dziesiątą edycję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – ICD-10. Na uaktualnionej liście homoseksualizm nie figurował już jako choroba. Wykreślenie tej orientacji seksualnej ze światowego spisu chorób stało się symbolem osób LGBTQ. Skrót odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transgenderycznych. 

Początkowo święto nosiło nazwę Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii (International Day Against Homophobia – IDAHO). Pierwszy raz przekształciło się w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii, zaś następnie w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (InternationalDay Against Homophobia, Biphobia and Transphobia – IDAHOBIT). Od 1990 roku homoseksualizm oficjalnie przestał być postrzegany jako choroba lub zaburzenie psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowując listę chorób, doszła do wniosku, że homoseksualizm nie jest przyczyną do kontaktu ze służbą zdrowia i nie został przewidziany kod oznaczający chorobę homoseksualną. Dla wielu osób homoseksualnych był to ważny przełom w upowszechnianiu tolerancji w społeczeństwie. 

 

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze