loader

Mikro i małe firmy z umiarkowanym optymizmem patrzą na 2011 rok

Polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa z umiarkowanym optymizmem patrzą na 2011 rok i przewidują poprawę swojej sytuacji – wynika z raportu przygotowanego przez Bank Pekao SA we współpracy z PBS DGA na podstawie prawie 7000 wywiadów z właścicielami firm zatrudniających do 49 osób.

„Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2010” to pogłębione badanie tego istotnego segmentu polskiej gospodarki. Jego wyniki zostały zaprezentowane 16 grudnia w trakcie gali finałowej III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, którego mecenasem jest Bank Pekao SA.

– Mikro- i małe firmy stanowią ponad 99% wszystkich działających w Polsce firm i wytwarzają ok. 37 proc. PKB, jednakże wiedza na temat tych firm jest stosunkowo ograniczona. Naszą intencją było dostarczenie dodatkowych informacji o tym segmencie zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i dla wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości w Polsce. Na podstawie wyników badania mamy możliwość zapoznania się z opinią reprezentatywnej grupy właścicieli mikro- i małych firm na szereg spraw istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnił Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

Przedsiębiorcy odpowiadali na kilkadziesiąt pytań dotyczących m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu czy innowacyjności. W ramach ankiety dokonywali oni oceny sytuacji za ostatnie 12 miesięcy, jak również oceniali perspektywy na najbliższy rok.

– Mikro- i mali przedsiębiorcy z umiarkowanym optymizmem patrzą na rok 2011. Ostatnie 12 miesięcy było relatywnie trudnym okresem dla przedsiębiorców, co znalazło odzwierciedlenie chociażby w ocenie wyników finansowych. Ale jednocześnie praktycznie we wszystkich obszarach odnotowano wzrost wskaźników opisujących perspektywy na najbliższy rok – podkreślił Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze