loader

Głośna decyzja sejmu: referendum i wybory jednego dnia! Jak zagłosują Polacy?

W czwartek, 17 sierpnia, posłowie przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera, planowane na 15 października głosowanie referendalne zostanie przeprowadzone równocześnie z wyborami parlamentarnymi. Dyskusje na temat treści i celowości postawionych pytań referendalnych rozbudziły żywe debaty w przestrzeni publicznej. Analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy dla ich rozstrzygnięcia.

Aby wynik referendum był wiążący, musi wziąć w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania Polaków. Połączenie tego głosowania z wyborami parlamentarnymi stało się powodem znaczącego sprzeciwu opozycji, która podnosi argument tendencyjnego charakteru pytań oraz nieprecyzyjności ich ewentualnych skutków prawnych. Przedstawiciele PiS odpierają zarzuty, podkreślając, że kwestie poruszone w referendum są strategiczne, a cały proces jest przeprowadzany w zgodzie z obowiązującymi normami. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, iż szanse na to, że w referendum frekwencja wyniesie powyżej 50 procent to 47 procent.

Pierwsze pytanie, które zaprezentował Wicepremier, Prezes PiS Jarosław Kaczyński brzmi: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Analitycy z londyńskiej firmy Unibet szacują, że istnieje 79 procent szans na uzyskanie przez odpowiedź „NIE” wyniku przekraczającego 50 procent głosów, podczas gdy prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi „TAK” wynosi 21 procent.

Kolejne pytanie, które zostało sformułowane przez byłą Premier, Wiceprezes PiS Beatę Szydło, to: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Analitycy londyńskiej firmy Unibet szacują, że prawdopodobieństwo uzyskania przez odpowiedź „NIE” wyniku powyżej 50 procent głosów wynosi 74 procent, w przypadku odpowiedzi „TAK” szanse te oceniane są na 26 procent.

Trzecie pytanie przedstawione przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka brzmi: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo uzyskania przez odpowiedź „NIE” powyżej połowy oddanych głosów wynosi 80 procent, a w przypadku odpowiedzi „TAK” granicę przekroczenia progu 50-procentowego oceniono na 20 procent.

Pytanie czwarte i ostatnie, postawione przez Premiera Mateusza Morawieckiego, ma następującą treść: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Analitycy z londyńskiej firmy Unibet szacują, że istnieje 78 procent szans na uzyskanie wyniku przekraczającego 50 procent głosów poprzez odpowiedź „NIE”, podczas gdy odpowiedź „TAK” według Unibetu ma na to 22 procent.

author avatar
PiotrNowacki
O autorze