Profile firm
Sony SonyElektronika
SEG SEGOrganizacje
WHC WHCOrganizacje
Pelion S.A. Pelion S.A.Ochrona Zdrowia
SAP SAPIT
Deloitte DeloitteDoradztwo
Play PlayTelekomunikacja
Zacznij.biz Zacznij.bizOrganizacje
Oras OrasBiznes

Dobre drugie półrocze Grupy WARTA

2011.02.18 10:27
Autor:
Przypis składki Grupy WARTA na koniec 2010 roku wyniósł 4,5 mld zł. Na tę kwotę składa się blisko 2 mld zł składki zebranej przez TUiR WARTA oraz ponad 2,5 mld zł przez towarzystwo życiowe. Obie spółki wypracowały zysk - majątkowa WARTA 1,2 mln zł, a życiowa 28,3 mln zł. TUiR WARTA kolejny kwartał zamyka z dodatnim wynikiem technicznym w wys. 36,3 mln zł.

TUiR WARTA

Przypis składki brutto wypracowany w 2010 roku przez majątkową WARTĘ wyniósł 1,995 mld zł i jest zgodny z oczekiwaniami Spółki na ten rok. Wyższy przypis o 7,3% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego został wypracowany pomimo istotnego spowolnienia sprzedaży realizowanej przez kanał Żagla.

W 2010 roku WARTA zanotowała silny wzrost we wszystkich głównych liniach biznesowych - o 15,7% w ubezpieczeniach komercyjnych (głównie ubezpieczenia mienia), o 13% w ubezpieczeń komunikacyjnych oraz o 6,9% w ubezpieczeniach mieszkaniowych. Zadawalający jest ponadto sam trend dynamiki składki, która rośnie systematycznie począwszy od połowy roku 2010. Szczególnie dynamicznie rosła w drugim półroczu składka z ubezpieczeń korporacyjnych (wzrost o 30%) i komunikacyjnych (wzrost o 21%). Poprawiła się jednocześnie efektywność techniczna wyników Towarzystwa w tym czasie. Taki trend oznacza skuteczność podjętych przez spółkę działań służących poprawie rentowności.

Drugi kwartał z rzędu WARTA znacząco poprawia wynik techniczny, który w trzecim i czwartym kwartale był dodatni i wyniósł odpowiednio 7,2 mln zł oraz 36,3 mln zł. W konsekwencji dobrej efektywności technicznej Spółka wypracowała wysoki poziom wyniku finansowego netto w wysokości 46,1 mln zł w samym czwartym kwartale 2010 roku.

Bardzo dobre wyniki czwartego kwartału nie skompensowały jednak w całości strat poniesionych w pierwszej połowie roku, wywołanych skutkami ostrej zimy i powodzi oraz kilkoma dużymi szkodami korporacyjnymi o charakterze zdarzeń jednorazowych. W konsekwencji wynik finansowy netto za cały 2010 rok wyniósł 1,2 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY kształtują się na adekwatnym poziomie i są wyższe od wymogów ustawowych. Na koniec grudnia 2010 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 251,7%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,6 %.

Pod koniec ub. roku agencja ratingowa Standard & Poor's po ocenie m.in. takich obszarów jak: strategia, zarządzanie, efektywność operacyjna, inwestycje i płynność finansową oraz zarządzanie ryzykiem, przyznała WARCIE wysoką ocenę ratingową A-. Potwierdza ona siłę finansową i mocną pozycję biznesową Towarzystwa.

TUnŻ WARTA

WARTA życiowa wypracowała w 2010 roku zysk netto na poziomie 28,3 mln zł. Dodatni wynik finansowy spółki życiowej wypracowywany jest na podstawowej działalności ubezpieczeniowej dzięki stabilnej i rentownej strukturze portfela produktów. Odpowiednio do osiąganej rentowności wynik techniczny za 2010 rok wyniósł 38,2 mln zł.

Zmiana wyniku finansowego netto w stosunku do ubiegłego roku jest konsekwencją zwiększonych nakładów inwestycyjnych na rozwój wyłącznej (dedykowanej tylko dla spółki życiowej) sieci dystrybucyjnej.

Przypis składki brutto wypracowany w 2010 roku wyniósł 2,518 mld zł. Spadek przypisu w stosunku do ubiegłego roku jest zgodny z założonymi celami - Spółka dąży do lepszej dywersyfikacji portfela, co zakłada niższy przypis produktu WARTA Gwarancja przy jednoczesnym zaktywizowaniu sprzedaży innych produktów inwestycyjnych. W tym roku TUnŻ WARTA wprowadziła do sprzedaży kolejne produkty: Smak Zysku, Moc Energii, Nowe Technologie, Złota Korona, Bogactwo Metali i po raz kolejny Profit Plan. Przypis z ich sprzedaży po czterech kwartałach bieżącego roku wyniósł 663 mln zł.

Jednocześnie WARTA życiowa odnotowuje stabilny wzrost przypisu składek regularnych – w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 7,4% wzrosła składka z tytułu umów grupowych, a o 4,5% składka regularna z tytułu umów indywidualnych.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, utrzymuje wysoki poziom wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Na koniec grudnia 2010 roku wskaźniki osiągnęły poziom znacznie wyższy od wymogów ustawowych – wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 321,3%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,3%.

Plany

WARTA wyznaczyła sobie ambitne cele na 2011 rok. Chcemy rosnąć szybciej niż rynek, a tym samym umacniać swoją pozycję rynkową – zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych, jak i w segmencie ubezpieczeń życiowych. Ekspansja rynkowa musi być powiązana z wyraźną poprawą rentowności firmy. Zamierzamy to osiągnąć przez poprawę selekcji ryzyk oraz podniesienie efektywności procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych.We wszystkich podejmowanych działaniach - tak jak dotychczas - kierować się będziemy nadrzędną zasadą - rozważnego zarządzania ryzykiem.Widzimy oznaki ożywienia rynku, ale kluczem do realizacji celów sprzedażowych będą nasze działania zarządcze zorientowane w szczególności na aktywizację sieci dystrybucyjnej i wzbogacenie oferty produktowej. Postawiliśmy na rozwój sprzedaży wielokanałowej. Przybędzie nam agentów wyłącznych. Dla nich opracowaliśmy nowy system prowizyjny, wiążący dynamikę sprzedaży z jakością portfela. Budujemy też nową sieć wyłączną spółki życiowej. Nadal będziemy rozwijać współpracę z multiagencjami i brokerami. W tym roku planujemy otworzyć ok. 150 nowych punktów sprzedażowych. Naszym strategicznym partnerem pozostanie Kredyt Bank, ale będziemy też współpracować z innymi instytucjami finansowymi – bankami, firmami leasingowymi, pośrednikami finansowymi. Zaproponujemy klientom wiele nowości, między innymi w ubezpieczeniach komunikacyjnych i dla msp, wprowadzimy też do oferty ubezpieczenia medyczne. W segmencie życiowym będziemy koncentrować się na pozyskiwaniu regularnej składki – planujemy m.in. nowe polisy z funduszem (unitlinked) i produkty inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka. Kluczowym obszarem będzie dla nas także inwestycja w jakość likwidacji szkód oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – powiedział Jarosław Parkot Prezes Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA.
Komenatrze
Inne
Polecane
Profile firm z podobnej branży
PZU S.A. PZU S.A.Ubezpieczenia
Proama ProamaUbezpieczenia
TUiR WARTA; TUnŻ WARTA
Podstawowe informacje:


WWW:

www.warta.pl
TUiR WARTA; TUnŻ WARTA

Wiadomości firmowe

Warta Mobile - pierwsza w Polsce mobilna likwidacja szkód Prawo
Warta Mobile - pierwsza w Polsce mobilna likwidacja szkód
Likwidacja szkody zarządzana przez smartfon? Tak, w Warcie to możliwe. Właśnie wchodzi na rynek aplikacja Warta Mobile. To mobilny asystent więcej
Warta: strategia dwóch marek przynosi wzrost
Warta: strategia dwóch marek przynosi wzrost
Majątkowa Warta zebrała w I kwartale 2014 r. ponad 950 mln zł składek. więcej
Polisa podróżna Warty dostępna przez smartfony i na lepszych warunkach
Polisa podróżna Warty dostępna przez smartfony i na lepszych warunkach
Szybki zakup ubezpieczenia turystycznego i nowe funkcjonalności przydatne w podróży – to nowości w bezpłatnej aplikacji na smartfony WARTA więcej
Coraz silniejsza pozycja konkurencyjna Warty
Coraz silniejsza pozycja konkurencyjna Warty
Przychody ze składek sięgające łącznie 4 mld zł więcej
Nowa oferta życiowej Warty dla klientów Expandera
Nowa oferta życiowej Warty dla klientów Expandera
Do 27 września klienci Expandera mogą lokować swoje oszczędności w dwóch nowych produktach strukturyzowanych TUnŻ Warta. więcej