Profile firm

Enea w Iq2013: Mniejsze przychody, większy zysk

2013.05.17 13:01
Autor:
W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2013 r. grupa energetyczna wypracowała 308,6 mln zł zysku netto i 564,5 mln zł zysku na poziomie EBITDA. Przychody w tym okresie wyniosły 2 380 mln zł. W I kwartale 2013 r. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd ENEA nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi.

Pierwszy kwartał 2013 r. przyniósł poprawę wyników Grupy Kapitałowej ENEA na większości poziomów. Spółka wypracowała 308,6 mln zł zysku netto, czyli o 51,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA wyniosła 564,5 mln zł, czyli o 34,3 proc. więcej niż w I kwartale 2012 r. Wyniki te udało się osiągnąć przy przychodach na poziomie 2 380 mln zł, które okazały się niższe o 10 proc.

Największy wzrost wyniku na poziomie EBITDA nastąpił w segmencie Obrotu. Wyniósł on 224,4 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2012 r. (z 42 mln zł do 137 mln zł). Wpływ na tę poprawę miał m.in. wzrost marży pierwszego pokrycia na działalności obrotu energią elektryczną w ENEA S.A. o 92,1 mln zł. Drugim z segmentów, w którym odnotowano wzrost wyniku EBITDA w I kwartale 2013 r. była Dystrybucja. Wyniósł on 16,5 proc. z 240 mln zł w I kwartale 2012 r. do 280 mln zł w analogicznym okresie br. Główny wpływ na zrealizowany wynik miał spadek kosztów segmentu w szczególności dzięki niższym kosztom usług przesyłowych oraz spadkowi kosztów zakupu energii na potrzeby sprzedaży.

W segmencie Wytwarzania odnotowano spadek o 2,1 proc. do poziomu 163 mln zł. Wynikało to głównie ze spadku przychodów ze świadectw pochodzenia o 28,9 mln zł (obniżenie średniej ceny sprzedaży o 35,4 proc.) oraz redukcji kosztów zużycia surowców rok do roku o 10 mln zł.

Dane porównywalne za I kwartał 2012 r. zostały przekształcone na skutek wprowadzenia w 2012 r. zmiany do polityki rachunkowości dotyczącej zasad ujęcia, wyceny i prezentacji uprawnień do emisji CO2. Zmiana spowodowała wzrost kosztów materiałów i surowców w I kwartale 2012 r. o 69,3 mln zł, spadek amortyzacji o 12,3 mln zł, co przekłada się na zmniejszenie wyniku operacyjnego o 56,9 mln zł, natomiast zysku netto o 46,1 mln zł.

Dobre wyniki 2012 r. znalazły swoje odzwierciedlenie w ocenie ratingowej Spółki. Wydana przez Fitch w kwietniu 2011 r. długoterminowa ocena ratingowa na poziomie BBB (w skali międzynarodowej) i A (w skali krajowej) z perspektywą stabilną została podtrzymana 4 kwietnia 2013 r. Również w kwietniu 2013 r. akcjonariusze Grupy ENEA zdecydowali o podziale zysku za 2012 r. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia Spółka wypłaci 158,9 mln zł dywidendy z zysku netto za 2012 r., co oznacza 0,36 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalony został na 23 lipca 2013 r., a termin jej wypłaty na 12 sierpnia 2013 r.

W trakcie zakończonego kwartału Rada Nadzorcza wybrała Zarząd nowej kadencji.

Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Krzysztofowi Zamaszowi. Członkiem Zarządu ds. Korporacyjnych został Paweł Orlof a funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych objął Grzegorz Kinelski. W kwietniu 2013 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu o Członka Zarządu ds. Finansowych. Pełnienie tej funkcji powierzono Dalidzie Gepfert, która formalnie objęła stanowisko 23 kwietnia 2013 r.
Komenatrze
Inne
Polecane
Profile firm z podobnej branży
Redakcja Capital24.tv
Podstawowe informacje:


E-mail:
Fax:
Adres:


+48222128939
Redakcja Capital24.tv
Złota 7/18
00-019 Warszawa

Wiadomości firmowe

Niezwykłe 10 lat napędzane rozwojem medycyny Energetyka
Niezwykłe 10 lat napędzane rozwojem medycyny
Globalne Centrum Zarządzania Danymi firmy MSD w Polsce – niezwykłe 10 lat napędzane rozwojem medycyny więcej
Strategia migracji do chmury - dobre praktyki szefów IT
Strategia migracji do chmury - dobre praktyki szefów IT
Rusza pierwszy w Polsce bezpłatny cykl webinariów więcej
Dołącz do debaty: Pacjent Świadomy Systemu Ochrony Zdrowia
Dołącz do debaty: Pacjent Świadomy Systemu Ochrony Zdrowia
Już 7 sierpnia o godzinie 12:00, odbędzie się debata zorganizowana przez prestiżową uczelnię Collegium Humanum- Pacjent Świadomy Systemu więcej
PR to Ministerstwo Spraw Zagranicznych
PR to Ministerstwo Spraw Zagranicznych
W „Rozmowie ANTYKRYZYSOWEJ”, która dotyczyła zarządzania kryzysowego udział wziął m.in. Adam Sanocki, Partner Zarządzający Attention więcej
Duży wzrost zainteresowania usługami chmurowymi
Duży wzrost zainteresowania usługami chmurowymi
Podczas „Rozmowy ANTYKRYZYSOWEJ”, która dotyczyła zarządzania kryzysowego Michał Paschalis - Jakubowicz, prezes Oktawave powiedział więcej