loader

Trzej byli premierzy zachęcają do udziału w Konferencji o przyszłości Europy

Byli polscy premierzy Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka, negocjujący Traktat Ateński i Traktat Lizboński, zachęcali w piątek do wzięcia udziału w Konferencji o przyszłości Europy.

W niedzielę, 9 maja odbędzie się uroczysta inauguracja Konferencji. Zaplanowane na ponad rok eventy i konsultacje społeczne w sprawie pożądanych kierunków zmiany Unii Europejskiej mają pozwolić obywatelom państw UE na bezpośrednie wypowiedzenie się w sprawach Wspólnoty.

Do aktywnego udziału w zaplanowanych wydarzeniach zachęcali podczas wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce byli polscy premierzy Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka. Dwaj pierwsi negocjowali Traktat Ateński, czyli warunki przystąpienia Polski do UE; ostatni z polityków negocjował Traktat Lizboński, który tę wspólnotę reformował.

„Duma i satysfakcja z 17 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej nie wystarczą do sprostania wyzwaniom przyszłości. Kryzys humanitarny i gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa pokazał, że świat, także nasza Unia, potrzebują progresywnego myślenia i energicznego działania” – mówił premier Leszek Miller. „Ostatnie kilkanaście miesięcy kryzysu pandemicznego przyspieszyło proces transformacji europejskiej” – podkreślił.

Według niego sednem tej transformacji stała się redefinicja unijnych priorytetów. „Dziś Unia Europejska przestaje być głównie odpowiedzią na wewnętrzne problemy Europy, które towarzyszyły nam w ostatnich dziesięcioleciach: zapewnienie pokoju, zjednoczenie kontynentu czy pojednanie; w coraz większym stopniu stara się odpowiedzieć na nowe wyzwania globalne: zmiany klimatyczne, cyfryzacja, odporność na zagrożenia pandemiczne czy niekontrolowane migracje” – wyliczał Leszek Miller.

Podkreślił przy tym, że próba, jaką stała się pandemia, ujawniła liczne niedostatki zarówno w systemie zarządzania Unią, jak i w zakresie posiadanych przez nią kompetencji. Wśród mankamentów wskazał m.in. na przesuwanie ciężaru decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych na Radę Europejską, gdzie „wiążące kierowanie Unią przechodzi z trybu wspólnotowego na międzyrządowy”.

„Ale – co chcę wyraźnie podkreślić – [próba pandemii – PAP] ujawniła też silne pragnienie reform i adaptacyjnych zmian. Potwierdziła też, że jednym z kluczowych problemów, które na pewno pojawią się w debacie o przyszłości Europy, jest pytanie o głębokość integracji i sprawność działania jej instytucji” – wskazał Miller.

Włodzimierz Cimoszewicz zwracał uwagę, że Europa nie miała okazji do pogłębionej refleksji na temat UE od czasu odrzucenia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (nie wszedł w życie ze względu na odrzucenie przez Francję i Holandię) i prac nad przyjętym kilka lat później Traktatem Lizbońskim.

1 2

O autorze