loader

Tobias Solorz przejmuje fotel prezesa w Polkomtelu

Rada Nadzorcza Polkomtelu, operatora sieci Plus, podjęła uchwałę, zgodnie z którą nowym Prezesem Zarządu Spółki został wybrany Tobias Solorz. Zygmunt Solorz-Żak oraz Wojciech Pytel zakończyli pełnienie swoich funkcji w Zarządzie Spółki i zostali wybrani przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników do Rady Nadzorczej.
Decyzje te rozpoczynają nowy rozdział w rozwoju Polkomtelu i stanowią istotny krok w kierunku integracji z Cyfrowym Polsatem i budowy wartości obydwu połączonych Spółek. Są również kolejnym etapem, który ułatwi osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie jak największych korzyści oraz synergii wynikających z coraz bliższej współpracy  obydwu firm.
Zygmunt Solorz-Żak:
„Kiedy obejmowałem funkcję Prezesa Zarządu postawiłem sobie pewne cele i dzisiaj mogę powiedzieć, że udało się je z sukcesem zrealizować. Przeprowadziliśmy firmę – wspólnie z całym Zarządem – przez najtrudniejszy etap restrukturyzacji po zakupie spółki w 2011 roku i stworzyliśmy fundamenty dla jej przyszłego rozwoju. Przygotowaliśmy również Spółkę do wejścia do Grupy Cyfrowego Polsatu.  Mogę ze spokojem przekazać zarządzanie firmą nowemu Prezesowi. Oczywiście cieszę się i jestem szczęśliwy, że mój syn obejmuje tę funkcję. Podczas naszej wspólnej pracy w Zarządzie, Tobias wiele się nauczył i zdobył niezbędne doświadczenie, które niewątpliwie będzie teraz procentowało. Stał się wysokiej klasy menedżerem i jestem przekonany, że świetnie sobie poradzi i poprowadzi firmę ku kolejnym sukcesom. Zarówno jego, jak i cały Zarząd będę teraz wspierał pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zacieśnienie współpracy Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu oznacza również, że chciałbym aby Dominik Libicki, po zakończeniu transakcji dołączył do Zarządu Polkomtelu i będę go wówczas rekomendował na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.”
Wojciech Pytel:
„Czas spędzony w Zarządzie Polkomtelu to z jednej strony bardzo intensywny i wymagający, ale jednocześnie fascynujący i inspirujący etap w mojej karierze zawodowej. Umówiliśmy się z Zygmuntem Solorzem-Żakiem na wspólne prowadzenie spółki w tym najtrudniejszym okresie, a teraz nadszedł moment, w którym możemy powiedzieć, że mamy go już za sobą. Strategia Polkomtelu od początku zbudowana była na czterech filarach, z których jednym były synergie w grupie i teraz nadszedł czas na ich realizację. Ten czas wymaga silnego powiązania przede wszystkim z Cyfrowym Polsatem.”
Tobias Solorz:
„Jestem dumny, że otrzymałem szansę kierowania tak wspaniałą firmą. Dziękuję Radzie Nadzorczej za okazane mi zaufanie i mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby Spółka osiągała jak najlepsze wyniki, a miliony naszych klientów było jak najbardziej usatysfakcjonowanych z naszych produktów i usług. Przede mną i całym Zarządem stoi wiele wyzwań, w tym integracja z Cyfrowym Polsatem. Jestem przekonany, że Polkomtel i Cyfrowy Polsat wspólnie osiągną sukces, tworząc lidera na rynku medialno-telekomunikacyjnym w Polsce i zyskując zaufanie klientów poprzez oferowanie im unikalnego portfolio usług.”
W skład Rady Nadzorczej wchodzą obecnie: Zygmunt Solorz-Żak jako Przewodniczący, Heronim Ruta jako Wiceprzewodniczący oraz Członkowie: Józef Birka, Aleksander Myszka oraz Wojciech Pytel.
O autorze