loader

Strategia Poczty Polskiej na lata 2021-23

„Przesyłki listowe to rynek schyłkowy. Poczta Polska musi stawiać na rynki wznoszące: KEP (kurier, ekspres, paczka), e-commerce, logistykę i usługi cyfrowe” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej, 17 lutego podczas debaty w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Konferencja była poświęcona założeniom strategii Poczty Polskiej na lata 2021-23 jako Narodowego Operatora Cyfrowego.

Poczta Polska po przyjęciu przez Sejm ustawy o doręczeniach elektronicznych w listopadzie 2020 stała się Narodowym Operatorem Cyfrowym, czyli odpowiedzialnym za obsługę e-korespondencji pośrednikiem w komunikacji między urzędem a obywatelem.

„Polacy potrzebują nowoczesnej, sprawnej poczty. Poczta Polska to spółka o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa administracji państwowej oraz komunikacji pomiędzy urzędami a obywatelem. Najnowsza strategia spółki wraz z planem jej wdrażania pozwoli na przekształcenie tradycyjnego operatora pocztowego w operatora cyfrowego i nowoczesną firmę logistyczną” – podkreślił Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

„W ustawie o doręczeniach elektronicznych cyfrowa poczta – jako spółka, ale też instytucja publiczna – jest bardzo ważnym elementem cyfrowego państwa. E-doręczenie to nowa era funkcjonowania administracji i Poczty Polskiej zastępująca papierowe listy polecone” – zaznaczył Marek Zagórski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Firma z 463-letnią historią nie zamierza rezygnować ze świadczenia usługi powszechnej, czyli dostarczania tradycyjnych przesyłek listowych przez listonoszy.

„Poczta to instytucja, która istnieje >>od zawsze<<. Jest dowodem na to, że państwo istnieje. Dlatego trend cyfrowy musi być połączony z fizyczną obecnością w przestrzeni publicznej, żeby poczta była partnerem również dla klientów mniej kompetentnych cyfrowo” – stwierdził Marek Zagórski.

Przyjęta przez spółkę strategia koncentruje się na rozwoju rynku e-commerce, w szczególności rynku przesyłek kurierskich (KEP), gdzie PP walczy o pozycję lidera i zamierza uruchomić własną platformę sprzedażową. Wartość rynku e-commerce w Polsce wynosi obecnie 120 mld zł i w porównaniu do 2019 r. wzrosła o 30 proc.

W Polsce jest doręczanych 1,3 mld przesyłek rocznie. 70 proc. przychodów generują obecnie listy, paczki i przekazy pieniężne, a zaledwie 30 proc. usługi cyfrowe – KEP, obsługa sklepów internetowych i platform sprzedażowych czy logistyka.

Zdaniem Tomasza Zdzikota proporcje odwrócą się w ciągu najbliższych trzech lat. Jednak, aby zapobiec spadkowi dochodów spółki, konieczne są inwestycje. „Poczta Polska w 2020 r. podniosła poziom inwestycji do 3,9 proc. przychodów. W perspektywie najbliższych 3 lat przeznaczy 1,2 mld zł na inwestycje, a ich udział procentowy w przychodach wzrośnie do 5,8 proc.” – podkreślił prezes PP.

Inwestycje spółki to m.in. budowa nowych sortowni i zakup nowoczesnych maszyn sortujących. Poczta rozwija również sieć odbioru paczek w punkcie z 13,4 tys. do 20 tys. czy powiększa liczbę automatów paczkowych (w 2021 r. powstanie kolejne 500, a do 2022 roku 2000 maszyn). Planowane są również prace nad usprawnieniem obsługi klienta w formie placówki autonomicznej, a także nad wykorzystaniem robotów i dronów.

Poczta Polska podejmuje również zielone inicjatywy. Spółka wykorzystuje transport nisko i zeroemisyjny – dysponuje największą flotą samochodów elektrycznych w Polsce. Modernizuje budynki pocztowe pod kątem efektywności energetycznej, planuje także instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Ekologiczne rozwiązania stosowane są również w nowobudowanych centrach logistycznych.

1 2

O autorze