loader

Poznaliśmy prognozy Banku Światowego dla Polski

  • Bank Światowy (BŚ) opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej (Global Economic Prospects). 
  • W latach 2021-2023 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 5,5%, 4,1% oraz 3,2%. 
  • Prognoza wzrostu PKB w 2021 r. dla Polski jest lepsza o 1.3 pp. od poprzedniej prognozy Banku Światowego. 

Wzrost światowej gospodarki ulegnie spowolnieniu w związku z niesłabnącą pandemią Covid-19, mniejszą stymulacją fiskalną gospodarek oraz utrzymującymi się zatorami łańcuchów dostaw. W przeciwieństwie do gospodarek rozwiniętych, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się utrzyma się znacznie poniżej trendu sprzed pandemii.

Projekcje gospodarcze cechuje przewaga ryzyk ujemnych związanych z nowymi mutacjami wirusa, możliwością niezakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a także napięć fiskalnych wynikających z rosnących poziomów długu. Skutkować może to koniecznością restrukturyzacji długu niektórych krajów, co będzie obecnie trudniejsze do osiągnięcia niż w warunkach sprzed pandemii.

Prognoza dla Polski

Prognoza wzrostu PKB Polski na lata 2021-2023 wynosi – odpowiednio – 5,1%, 4,7%, 3,4%. W przypadku prognozy na 2021 r. stanowi to korektę w górę o 1,3 pp. wobec wcześniejszej prognozy BŚ z czerwca ubiegłego roku.

1 2

O autorze