loader

Komisja LIBE rekomenduje przyjęcie rozporządzenia o usuwaniu treści terrorystycznych z internetu

Europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego poparli przyjęcie nowego instrumentu prawnego umożliwiającego usuwanie treści terrorystycznych z internetu.

Rozporządzenie ustanowi jednolitą definicję treści o charakterze terrorystycznym, dostosowaną do definicji zawartych w dyrektywie w sprawie zwalczania terroryzmu. Będzie ona dotyczyła wszelkich treści internetowych: tekstów, obrazów, nagrań dźwiękowych lub wideo, a także transmisji na żywo, które podżegają do przestępstw terrorystycznych, zawierają instrukcje dotyczące takich przestępstw lub nakłaniają do udziału w grupie terrorystycznej. Nowy akt prawny ma również na celu zwalczanie treści zawierających wskazówki dotyczące wytwarzania i używania do celów terrorystycznych materiałów wybuchowych, broni palnej oraz innej broni.

1 2

O autorze