Profile firm

Kapitał Ludzki PARP

Projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” skierowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm. Naszym celem jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie do końca okresu realizacji projektu.

Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo: świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR zapewniając twarde dane, dzięki którym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm.

Projekt przewiduje również działania, które w przyszłości mogą doprowadzić do zmiany w prawie w aspekcie sprawozdawczości finansowej, gdyż lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie na inwestorów i jej notowania.

Ostatnio dodane
Polecane
Kapitał Ludzki
Podstawowe informacje:Kapitał Ludzki

Wiadomości firmowe

Kapitał ludzki Made in Poland
Kapitał ludzki Made in Poland
Stworzenie uniwersalnego narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego jest wyzwaniem – prace nad nim trwają równolegle w wielu krajach, więcej
Człowiek kontra nowoczesne technologie. W co inwestują polscy przedsiębiorcy?
Człowiek kontra nowoczesne technologie. W co inwestują polscy przedsiębiorcy?
Znaczenie wiedzy i umiejętności pracowników ma ogromny wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Raport PARP więcej