Profile firm
Pekao PekaoBanki
Edelman EdelmanPR / Marketing
PwC PwCDoradztwo
Telemedycyna Polska Telemedycyna PolskaOchrona Zdrowia
Sony SonyElektronika
SEG SEGOrganizacje

Izba Architektów RP

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) jest samorządem zawodowym architektów w Polsce. Nadrzędnym celem statutowym IARP jest ochrona ładu przestrzeni publicznej, poprzez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich swoich członków. Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości usług wykonywanych na rzecz klientów (inwestorów), przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowych i ładu przestrzennego, jako dobra publicznego. Przynależność do IARP jest warunkiem legalnego wykonywania zawodu architekta, przede wszystkim w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej do celów uzyskania pozwolenia na budowę. Oficjalna strona internetowa: www.izbaarchitektow.pl.

Ostatnio dodane
Polecane
Podstawowe informacje:
Osoba kontaktowa:


E-mail:
:
Fax:
WWW:
Adres:
Michał Hasik


513099035
513099035
www.izbaarchitektow.pl

Warszawa

Wiadomości firmowe

Zakończona III edycja programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”
Nie słabnie zainteresowanie organizowanym przez Izbę Architektów RP programem edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” więcej