Profile firm
Proama ProamaUbezpieczenia
WARTA WARTAUbezpieczenia
Work Service Work ServiceUsługi
FLY.PL FLY.PLBiznes

Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I półroczu 2013 roku

2013.08.30 08:45
Autor:
Getin Holding kontynuuje rozwój zdywersyfikowanej przychodowo i geograficznie grupy kapitałowej działającej na rynku usług finansowych. W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 107,1 mln PLN. Zysk netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale wyniósł 64,0 mln PLN i był o 48% lepszy niż za pierwsze trzy miesiące roku. 

W ciągu II kwartału br. Grupa Idea Bank Polska osiągnęła zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 19,4 mln PLN co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż kwartał wcześniej. Wynik Grupy po I półroczu wyniósł 30,1 mln PLN i jest trzykrotnie lepszy w ujęciu rok do roku. Na koniec II kwartału aktywa Grupy wynosiły ponad 6,3 mld PLN (+70% r/r). W maju 2013 roku powstał Lion’s Bank, marka specjalizująca się w obsłudze najzamożniejszych Klientów. Bank uruchomił również platformę kredytową online oraz wdrożył księgowość online.

Działająca w Rosji Grupa Carcade utrzymuje pozycję wicelidera sprzedaży produktów leasingowych. Na koniec I półrocza 2013 roku Grupa osiągnęła zysk netto dla akcjonariuszy na poziomie 27,1 mln PLN. W ujęciu rok do roku sprzedaż leasingowa wzrosła o 43% do poziomu 869,2 mln PLN. Spółka uplasowała również na rynku lokalnym obligacje o wartości 1,5 mld RUB. Dobrą kondycję finansowa Grupy docenili również analitycy Fitch, którzy podnieśli rating Carcade do poziomu BB- (w skali międzynarodowej) i A+ (w skali rosyjskiej). 

Należący do Grupy Carcade, Kubanbank odnotował 97% (kwartał do kwartału) wzrost sprzedaży kredytów samochodowych, do poziomu 64,3 mln PLN. W nadchodzących miesiącach Bank będzie kontynuował strategię rozwoju oferty produktowej i dywersyfikację źródeł przychodów.

W I półroczu Idea Bank Białoruś wypracował zysk netto w wysokości 30,1 mln PLN osiągając tym samym 50% zwrot na kapitale (ROE). Spółka po raz kolejny osiągnęła najwyższą rentowność kapitałów własnych i aktywów na białoruskim rynku bankowym. 

W tym samym okresie wartość sprzedaży kredytowej osiągnęła poziom 466,7 mln PLN, co jest wynikiem ponad dwukrotnie wyższym w ujęciu rok do roku. W lipcu br. Getin Holding zawarł przedwstępną umowę nabycia 95% udziałów Białoruskiego Banku Małego Biznesu. Akwizycja instytucji specjalizującej się w obsłudze segmentu SME, znacząco wzmocnimy pozycję Grupy w białoruskim sektorze bankowym. 

W pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku Grupa Idea Bank Ukraina wypracowała zysk netto w wysokości PLN 13,7 mln PLN co jest wynikiem o ponad 24% wyższym niż w analogicznym okresie 2012 roku. Sprzedaż kredytowa ukraińskiego Banku wzrosła 
w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku o 41%, osiągając poziom 318,3 mln PLN. W I półroczu Bank zajął czwarte miejsce w ukraińskim sektorze bankowym pod względem dynamiki przyrostu salda kredytowego. 
Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
Saxo Bank Saxo BankBanki
mBank mBankBanki
PKO BP PKO BPBanki
Podstawowe informacje:


WWW:

Wiadomości firmowe

Noble Fund Obligacji – nowość w ofercie Wyniki finansowe
Noble Fund Obligacji – nowość w ofercie
Klienci zainteresowani inwestowaniem w fundusze dłużne mogą już nabywać jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu Noble Fund Obligacji. więcej
Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2014 roku
Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2014 roku
Getin Holding kontynuuje rozwój zdywersyfikowanej przychodowo i geograficznie grupy kapitałowej działającej na rynku usług finansowych. więcej
Pierwszy rok Strategii Getin UP i 402,5 mln zysku netto
Pierwszy rok Strategii Getin UP i 402,5 mln zysku netto
W zaledwie rok od wdrożenia Strategii Getin UP, Bank pozyskał ponad 250 tys. nowych Klientów, co oznacza blisko 12% wzrost (do 2,4 mln). więcej
Somoobsługowe oddziały Getin Banku
Somoobsługowe oddziały Getin Banku
Getin Bank rozpoczyna nową erę w polskiej bankowości, uruchamiając pierwszy na rynku samoobsługowy oddział Getin Point. więcej
Getin Noble Bank w programie „Mieszkanie dla młodych”
Getin Noble Bank w programie „Mieszkanie dla młodych”
Getin Noble Bank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia rządowego programu „Mieszkanie dla młodych". więcej