Profile firm
Haitong Bank Haitong BankFinanse
Deli Catering Deli CateringPR / Marketing
CINKCIARZ.PL CINKCIARZ.PLFinanse
Organizacje
KIG KIGOrganizacje

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-IV kwartał 2013 roku

2014.04.08 00:00
Autor:

Przychody ze sprzedaży Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2013 roku wyniosły 53,4 mln zł (wzrost o 0,8% r/r). Narastająco w 2013 roku przychody Grupy wyniosły 166,4 mln zł, tj. były niższe o 1,7% r/r głównie z powodu zmian w sposobie księgowania premii pieniężnych dla klientów hurtowych (obecnie odejmowane od przychodów, wcześniej, tj. w 2012 roku dodawane do kosztów).

 

SPRZEDAŻ W KRAJU ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI, DALSZY WZROST SPRZEDAŻY OŚWIETLENIA LED

 

Grupa osiągnęła w IV kwartale 2013 roku sprzedaż krajową na poziomie 39,5 mln zł (spadek o 1,2% r/r). Narastająco w 2013 roku sprzedaż wyniosła 130,1 mln zł tj. 1,4% spadku r/r - nieznacznie poniżej wyniku z analogicznego okresu 2012 roku. W omawianym okresie rosnącymi segmentami było oświetlenie przemysłowe (1,1% r/r) oraz awaryjne, gdzie odnotowano wyraźny, 26% wzrost r/r. Spowolnienie obserwowano w oświetleniu architektonicznym (spadek o 3,1% r/r) oraz zewnętrznym w związku z przesunięciami modernizacji oświetlenia ulicznego finansowanego z programu NFOŚ SOWA (spadek o 12% r/r).

 

W IV kwartale 2013 roku wzrosła sprzedaż rozwiązań LED. W 2013 roku udział rozwiązań LED w sprzedaży krajowej rósł z każdym kwartałem o 1-2 p.p. Na koniec roku stanowiła ona 14,9% całkowitej sprzedaży wobec 7,6% w 2012 roku.

 

Przykładowe realizacje krajowe Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2013 roku:

  • Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze
  • Apartamenty Dębowe Tarasy w Katowicach
  • Łódzka Fabryka Sztuki
  • Galeria Bronowicka w Krakowie
  • Szpital w Białej Podlaskiej

 

DALSZY ROZWÓJ EKSPORTU, WZROST WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH

 

W IV kwartale 2013 roku sprzedaż eksportowa Grupy osiągnęła poziom 13,9 mln zł, tj. 7,1% wzrostu r/r. W omawianym okresie rozliczone zostały inwestycje przesunięte z poprzednich kwartałów 2013 roku, tj. galerie handlowe we Frankfurcie, w Kassel i w Budapeszcie. Narastająco w 2013 roku sprzedaż zagraniczna wyniosła 36,4 mln zł, tj. 2,8% spadku r/r głównie z powodu utrzymującego się spowolnienia w krajach UE. W połowie roku doszło również do zmiany organizacji sieci sprzedaży na rynkach eksportowych w Grupie ES-SYSTEM. Nowa struktura sprzedaży przekłada się na wzrost wartości zamówień i ofert zagranicznych.

 

W 2013 roku największy wzrost udziału sprzedaży r/r zanotowały: Niemcy, Węgry, Kuwejt i Ukraina. Największy udział w strukturze sprzedaży Grupy miały: Szwecja (20,5% udział), Niemcy (12,8% udział), Rosja (12,3% udział), Czechy (6,6% udział) oraz Węgry (6,3% udział). Zainicjowana została współpraca z nowymi strategicznymi klientami na Słowacji i w Czechach.

 

W 2013 roku nastąpił wzrost udziału sprzedaży opraw na bazie LED do 15,9% z 9,3% w 2012 roku. Kraje, w których spółka realizuje najwięcej projektów opartych o technologię LED to Szwecja, Niemcy, Austria, Czechy, Holandia.

 

ZYSKI ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI, RENTOWNOŚĆ POD WPŁYWEM UTRZYMUJĄCEJ SIĘ WALKI KONKURENCYJNEJ

 

Narastająco na koniec grudnia 2013 roku zysk operacyjny Grupy spadł o 16% r/r do poziomu 4,7 mln zł, tj. 2,8% marży EBIT. Spadkowi kosztów operacyjnych o ok. 4% r/r towarzyszył 2% spadek przychodów.

 

W skali całego roku Grupa wypracowała oszczędności zarówno na poziomie kosztów sprzedaży, jak i kosztów ogólnego zarządu. Odpowiednio było to 0,3 i 1,7 mln zł względem kosztów poniesionych w 2012 roku, tj. odpowiednio o 1% r/r i 7,7% r/r. Najbardziej znaczącą zmianą był spadek kosztów usług obcych z 14,4 mln do 12,6 mln zł.

 

W 2012 roku nastąpiła zmiana sposobu ewidencji premii pieniężnych udzielanych kontrahentom, co wpływa na interpretację wyników zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku rabaty obciążały koszt usług obcych, a począwszy od IV kwartału 2012 roku oraz przez cały 2013 rok korygowały one bezpośrednio wartość sprzedaży.

 

Negatywny wpływ na wynik EBIT miało saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych na łączna kwotę -3,1 mln zł, co stanowiło gorszy wynik niż w 2012 roku o ok. 3,6 mln zł, pochodna rezerwy na odprawy dla pracowników w Rzeszowie oraz koszty likwidacji towarów i materiałów w wysokości 1,1 mln zł i odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 0,8 mln zł.

 

W IV kwartale 2013 roku Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 1,3 mln zł przy rentowności wynoszącej 2,5%. Narastająco w I-IV kwartale 2013 roku zysk netto wzrósł o 3% r/r do poziomu 4,5 mln zł przy rentowności netto wynoszącej 2,7%.

 

PERSPEKTYWY DLA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

 

ES-SYSTEM będzie kontynuować wdrażanie nowych rozwiązań w technologii LED. Oczekuje się, że w 2014 roku tempo wzrostu udziału oświetlenia LED w całkowitym obrocie krajowym utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z przyjętą strategią zwiększony będzie nacisk na oferowanie wyrafinowanych technicznie rozwiązań oświetleniowych wzbogaconych o elementy sterowania - oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym. Trwają prace nad pozyskaniem nowych klientów w segmentach posiadających potencjał do zwiększenia udziału w rynku, tj. sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy sieciowe, w przemyśle i służbie zdrowia.

 

W sprzedaży eksportowej Grupa oczekuje na dalszy rozwój rynków zbytu. W Regionie Wschód ważnym rynkiem pozostaje Rosja, gdzie realizowane będą projekty centrów logistycznych. W tym segmencie na 2014 rok planowane jest oświetlenie 100 000 m2 powierzchni magazynowej oprawami świetlówkowymi i LED, także sieci sklepów spożywczych oprawami liniowymi. W planie są także obiekty biurowe w Moskwie, Petersburgu i Kazaniu. Zdecydowane ożywienie można zaobserwować na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie ES-SYSTEM bierze udział w wielu projektach oświetlenia obiektów sportowych, biurowych i edukacyjnych.

 

W Regionie Południe, w związku ze zwiększeniem popytu na lokale użytkowe o wysokim standardzie w Czechach, Słowacji i Rumunii, a tym samym w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa, wzrasta zapotrzebowanie na oświetlenie LED o wysokiej jakości. Zaplanowane zostały cztery prestiżowe projekty oświetlenia przemysłowego w Czechach i na Słowacji o dużej skali, tj. kilka tysięcy sztuk opraw LED.

 

Wyniki finansowe Grupy w 2014 roku będą pochodną sytuacji rynkowej, wzrostu sprzedaży w technologii LED oraz rozwoju eksportu.

 


Dodatkowe informacje

ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.

Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
Erbud SA Erbud SABudownictwo
ES-SYSTEM S.A.
Podstawowe informacje:


WWW:
Adres:

essystem.pl/
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków

Wiadomości firmowe

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za 2018 r. Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za 2018 r.
W ostatnim roku ES-SYSTEM umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała jednoprocentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży Grupy. Eksport więcej
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I-III KWARTAŁ 2018 ROKU
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I-III KWARTAŁ 2018 ROKU
DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY W KRAJU I ZA GRANICĄ W III KWARTALE BR.,
SKOKOWY WZROST ZYSKÓW PRZY WSPARCIU ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ więcej
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA II KW. i I PÓŁ. 2018 R.
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA II KW. i I PÓŁ. 2018 R.
WZROST SPRZEDAŻY I UMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU OŚWIETLENIOWYM W KRAJU,
POPRAWA ZYSKÓW W II KW. BR. DOBRYM PROGNOSTYKIEM NA KOLEJNE więcej
ES-SYSTEM doceniony w prestiżowym konkursie branży oświetleniowej - DARC AWARDS
ES-SYSTEM doceniony w prestiżowym konkursie branży oświetleniowej - DARC AWARDS
ES-SYSTEM, czołowa polska firma specjalizująca się w oświetleniu profesjonalnym, została doceniona w prestiżowym konkursie branży więcej
KREOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ZA POMOCĄ ŚWIATŁA SPOTKANIA KREATYWNE ES-SYSTEM
KREOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ZA POMOCĄ ŚWIATŁA SPOTKANIA KREATYWNE ES-SYSTEM
20 czerwca 2018 r. w Krakowie w Forum Designu, odbędzie się drugie już wydarzenie z cyklu Spotkania Kreatywne ES-SYSTEM, poświęcone więcej