Profile firm

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2 kw. 2013 r.

2013.08.14 10:00
Autor:

Przychody Grupy Agora w 2 kw. 2013 r. wyniosły 271,9 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 4%. Negatywny wpływ kryzysu na rynku reklamy na przychody Grupy złagodził nieco wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży biletów oraz z pozostałej sprzedaży. Koszty Grupy wyniosły 267,6 mln zł i spadły o 4,7%, głównie dzięki działaniom restrukturyzacyjnym prowadzonym w 2012 r. i zmniejszeniu wydatków reklamowych. Dzięki dyscyplinie kosztowej Grupa Agora, prowadząc dalsze działania rozwojowe, poprawiła jednocześnie wyniki operacyjne na poziomie EBIT (wzrost o 87% do 4,3 mln zł), EBITDA (wzrost o 8,9% do 28,2 mln zł), EBITDA operacyjna1 (wzrost o 7,8% do 28,9 mln zł) oraz marżę EBITDA operacyjna (wzrost o 1,1 pkt% do 10,6%). 


Wyniki finansowe i osiągnięcia przedsięwzięć Grupy Agora w 2 kw. 2013 r. (porównanie r/r):


WYNIKI FINANSOWE GRUPY


Przychody Grupy wyniosły 271,9 mln zł (spadek o 4%), w tym sprzedaż reklam wyniosła 148,3 mln zł (spadek o 15,6%), sprzedaż wydawnictw wyniosła 33,4 mln zł (spadek o 12,8%), sprzedaż biletów do kin zwiększyła się do 26,5 mln zł (wzrost o 23,3%), a pozostała sprzedaż wzrosła o 33,8% do 63,7 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy zostały obniżone o 4,7% do 267,6 mln zł. Największe oszczędności dotyczyły kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (spadek o 11,5%) oraz wydatków na reprezentację i reklamę (spadek o 21,8%). 

Grupa poprawiła wynik na poziomie EBITDA operacyjna1 do 28,9 mln zł (wzrost o 7,8%) oraz wynik operacyjny EBIT do 4,3 mln zł (wzrost o 87%). Zysk netto Grupy wyniósł 0,6 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był na poziomie sprzed roku i sięgnął 1,3 mln zł. 


Na koniec czerwca 2013 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 229,4 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 79,6 mln zł oraz 149,8 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.


GAZETA WYBORCZA


Gazeta Wyborcza była liderem wśród dzienników opiniotwórczych ze średnim rozpowszechnianiem płatnym na poziomie 225 tys. egz. (spadek o 12,7%) oraz najpoczytniejszym dziennikiem opiniotwórczym w kraju docierając do 3,27 mln czytelników (10,9% zasięgu, CCS). Przychody Gazety ze sprzedaży egzemplarzy wyniosły 25 mln zł (spadek o 3,8%), przychody z reklam2,3 sięgnęły 38,5 mln zł (spadek o 33,3%), a szacowany udział Gazety w wydatkach na reklamę wymiarową w dziennikach wyniósł ponad 36,5%. 

W 2 kw. 2013 r. Gazeta Wyborcza rozwinęła swoją ofertę czytelniczą m.in. o rubrykę z publicystyką polityczną w środy oraz o poszerzonej objętości magazyn Duży Format, który oferuje więcej reportaży i treści od nowego grona młodszych autorów. Wyborcza.pl zaproponowała nowy układ treści i layout dostosowujący się do rozmiaru wyświetlacza, a od czerwca 2013 r. uruchomiła serwis internetowy z krzyżówkami i jolkami. Magazyny Wysokie Obcasy i Wysokie Obcasy Extra otrzymały nagrody w konkursie Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2012.


METRO


Dziennik Metro uzyskał dobre wyniki czytelnictwa, docierając do 1,31 mln osób (4,3% zasięgu, CCS) i uplasował się w czołówce najchętniej czytanych dzienników ogólnopolskich. Przychody pionu Prasa Bezpłatna4 ze sprzedaży reklam2 wyniosły 6 mln zł (spadek o 18,9%), a wpływy Metra z ogłoszeń wymiarowych były niższe o 30%. Udział tytułu w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł 5%. Pion wypracował zysk na poziomie EBITDA operacyjna1,5 w wysokości 0,3 mln zł.

W 2 kw. 2013 r. Metro zaoferowało aplikację na urządzenia z systemem operacyjnym Windows 8, która pozwala na łatwe i intuicyjne czytanie codziennego wydania dziennika na tabletach i komputerach. Okładka gazety została wyróżniona w kategorii Dzienniki w konkursie GrandFront 2012.


PROJEKTY SPECJALNE 


Pion zaproponował 13 projektów, w tym premierę DVD filmu Drogówka w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. W efekcie Agora sprzedała 0,2 mln książek i książek z płytami CD i DVD, uzyskując przychody w wysokości 8 mln zł. Wynik operacyjny EBIT5 pionu wzrósł do poziomu 0,2 mln zł (wzrost o 1,3 mln zł).

W 2 kw. 2013 r. Projekty Specjalne w ramach Biblioteki Gazety Wyborczej jako pierwsze w Polsce zaoferowały minibooki - krótkie formy literackie zamknięte w formie elektronicznej książki, popularne na rynku amerykańskim i angielskim. Czytelnicy mogą kupić w księgarni internetowej Publio.pl w formie minibooków m.in. teksty Mariusza Szczygła i Jacka Hugo-Badera oraz Lapidaria Ryszarda Kapuścińskiego i opowiadania Stephena Kinga.


KINO


Przychody z działalności Heliosa6 wzrosły o 29,2% do 44,3 mln zł dzięki wyższej o 25,8% frekwencji w kinach sieci, która wyniosła blisko 1,5 mln widzów i przełożyła się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów (o 23,8% do 26,5 mln zł) i na wzrost przychodów ze sprzedaży barowej (o 31,7% do 8,3 mln zł).  Wynik EBITDA i EBITDA operacyjna segmentu wyniósł 1,1 mln zł.


REKLAMA ZEWNĘTRZNA  


Przychody grupy AMS7 z reklam2 wzrosły o 4,9% do 41 mln zł przy rynkowym spadku wydatków na reklamę zewnętrzną o prawie 18%. Tym samym szacowany udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wzrósł o blisko 7,5 pkt% do prawie 32,5%. EBITDA operacyjna1 segmentu wzrosła do 7,6 mln zł.

W 2 kw. 2013 r. AMS ponownie wygrał przetarg na reklamę w wagonach warszawskiego metra. Spółka została zwycięzcą konkursu Media Trendy 2013, w którym otrzymała też wyróżnienie w kategorii Open za kampanię RockPay – przygotuj telefon na rewolucję promującą zakupy za pośrednictwem mobilnej aplikacji. AMS zrealizował również pionierską kampanię niestandardową, w której zostały zaaranżowane całe konstrukcje cityscrolli.


INTERNET


W maju 2013 r. zasięg serwisów grupy Gazeta.pl wyniósł 58%, a grupa Gazeta.pl znalazła się w pierwszej trójce polskich portali. Liczba użytkowników serwisów grupy Gazeta.pl wyniosła 11,9 mln osób, a liczba odsłon sięgnęła 664,1 mln. Liczba odsłon wykonanych z urządzeń mobilnych na serwisach grupy Gazeta.pl wzrosła o 19,9% do 82,5 mln, a ich odsetek wśród wszystkich odsłon wykonanych na serwisach grupy wyniósł 11,1% i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych. Przychody segmentu Internet8 Agory sięgnęły 29,8 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych2,9 wyniosły 24,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach10 wyniosły 4,1 mln zł. Segment poprawił swoje wyniki: EBITDA operacyjna1,5 wzrosła do 6,1 mln zł, a marża EBITDA operacyjna była wyższa o 5,8 pkt% i sięgnęła 20,5%.


W 2 kw. 2013 r. wystartowała innowacyjna aplikacja Gazeta.pl LIVE zapewniająca użytkownikom urządzeń z systemem Android codzienny strumień wiadomości i relacje na żywo, a użytkownicy iPhone’ów uzyskali dostęp do aplikacji Sport.pl LIVE. Zadebiutował lifestylowy serwis blogowy Foch.pl, a Domiporta.pl jako pierwszy w Polsce serwis nieruchomości zyskała dynamiczny layout dostosowujący wyświetlanie strony do wielkości ekranu, na którym jest oglądana. 


RADIO  


Stacje muzyczne Grupy zwiększyły swój udział w słuchalności o 0,1 pkt% do poziomu 3,7%. Przychody segmentu radiowego11 z reklam2,12 wyniosły 22,1 mln zł (spadek o 13,3%). Segment poprawił wyniki finansowe – EBIT wzrósł do 3,5 mln zł, EBITDA operacyjna1 wzrosła do 4,2 mln zł, a marża EBITDA operacyjna wzrosła do 18,5%. 


W 2 kw. 2013 r. Radio TOK FM zaproponowało nowe pasmo programowe - magazyn Godziny Szczytu podsumowujący polityczne, gospodarcze, sportowe i kulturalne wydarzenia dnia. Natomiast Radio Złote Przeboje rozpoczęło w czerwcu cykl weekendowych letnich koncertów w 10 miastach Polski. Imprezy pod hasłem Złote Przeboje na wakacjach prowadzą Zygmunt Chajzer, Jarek Budnik i Piotr Jaworski z Radia Złote Przeboje. Dla słuchaczy przygotowano konkursy, animacje i występy takich gwiazd jak m.in. Maryla Rodowicz, Lady Pank, Zakopower czy Kult. 


CZASOPISMA  


Przychody segmentu Czasopisma13 wyniosły 11,6 mln zł (spadek o 37,6%), w tym sprzedaż wydawnictw wyniosła 4,3 mln zł, a przychody z reklam2 wyniosły 7,3 mln zł. Na dynamikę przychodów segmentu miały wpływ m.in. zmiany w portfelu magazynów Agory (sprzedaż Poradnika Domowego i nabycie pisma Dom&Wnętrze). Udział czasopism Agory w wydatkach reklamowych w miesięcznikach sięgnął 7,5%. Segment istotnie poprawił swoje wyniki: EBIT5 wzrósł do 1,2 mln zł, EBITDA1,5 operacyjna wzrosła do 1,4 mln zł, a marża EBITDA operacyjna sięgnęła 12,1%.

W 2 kw. 2013 r. miesięcznik Avanti zaoferował wersję na iPada wzbogaconą o dodatkowe materiały: filmy z sesji zdjęciowych, aplikację make-up studio i interaktywne galerie. Magazyny Kuchnia i Dziecko zostały nagrodzone w kategorii Popularne czasopisma poradnicze dla kobiet w konkursie GrandFront 2012.


Perspektywy


NAJWAŻNIEJSZE CELE GRUPY AGORA W 2013 R.


Budując plany na przyszłość, Grupa Agora bierze pod uwagę zarówno spowolnienie gospodarcze, jak i fundamentalną transformację sektora mediów i jego modeli biznesowych. W tym kontekście, w 2013 r. Agora koncentruje swoje wysiłki na:

- przyspieszeniu transformacji cyfrowej swoich mediów,

- zwiększaniu zakresu cyfrowych treści udostępnianych odpłatnie,

- rozwoju głównych biznesów i poszerzaniu ich pola działalności w pokrewnych obszarach.

Celem Grupy Agora jest także dostosowanie struktury organizacyjnej do nowego otoczenia rynkowego tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów.  

Utrzymanie dyscypliny finansowej jest niezbędne w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych, ale przyszłość zależy od skutecznej transformacji, która wymaga inwestycji w niezbędne zasoby, w tym technologiczne.


RYNEK REKLAMY W 2013 R.


W 2 kw. 2013 r. wartość wydatków reklamowych w Polsce była niższa niż rok wcześniej o ponad 6,5%. Sytuacja na rynku reklamy zależy od kondycji polskiej gospodarki, a zahamowanie spadków wartości wydatków na reklamę w Polsce ma szansę nastąpić wraz z poprawą koniunktury gospodarczej. 

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku reklamy po pierwszych dwóch kwartałach 2013 r., spółka zdecydowała się skorygować swoje szacunki dotyczące dynamiki zmian wartości wydatków reklamowych w wybranych segmentach rynku. Istotne ograniczenie wydatków reklamowych realizowanych na nośnikach reklamy zewnętrznej w 1 i 2 kw. 2013 r., prowadzi do wniosku, iż reklamodawcy mogą ograniczyć wydatki na reklamę zewnętrzną w 2013 r. o 11-14%. W związku z utrzymującym się negatywnym trendem w wydatkach na reklamę w dziennikach, spółka obecnie szacuje, iż wartość tych wydatków w 2013 r. może zmniejszyć się o 24-27%. W 2 kw. 2013 r. istotnie zmniejszyła się wartość wydatków na reklamę w kinach, głównie ze względu na dużą presję rabatową. Jeśli ten trend się utrzyma, zmiana wartości wydatków na reklamę w kinach w 2013 r. może wynieść od -2% do +1%. Wzrost wartości wydatków na reklamę w internecie może być wyższy niż pierwotnie szacowano i wynieść około 5-8% w 2013 r. 


SPRZEDAŻ PRASY W 2013 R. 


W 2013 r. negatywne trendy dotyczące spadku sprzedaży egzemplarzowej dzienników i czasopism w wersji drukowanej utrzymują się. Obecnie trudno ocenić wpływ wprowadzonej od 1 lipca 2013 r. podwyżki ceny Gazety Wyborczej na poziom sprzedaży egzemplarzy dziennika w 2 poł. 2013 r.


FREKWENCJA W KINACH 


W opinii spółki liczba biletów sprzedanych w polskich kinach w 2013 r. nie powinna znacząco różnić się od tej z 2012 r. W 2 kw. 2012 r. ze względu na mistrzostwa EURO 2012 frekwencja w polskich kinach była na niskim poziomie. Z tego powodu, 2 kw. 2013 r. przyniósł wzrost liczby sprzedanych biletów o prawie 19%, natomiast w całym pierwszym półroczu 2013 r. liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 17,6 mln i wzrosła o prawie 1,5%.


KOSZTY OPERACYJNE


Grupa będzie kontynuować politykę kontroli wszystkich kosztów operacyjnych w celu szybkiego reagowania na ewentualne zmiany w sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na dalsze ewentualne ograniczenia wydatków reklamowych w segmentach rynku, w których funkcjonują media Grupy Agora.   UWAGA: Powyższe dane finansowe pochodzą z komentarza zarządu i sprawozdania finansowego Grupy Agora za 2 kw. 2013 r. Obejmują okres kwiecień-czerwiec 2013 r., zaś porównania mówią o dynamice w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.Przypisy:  

 1. z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych.
 2. dane nie zawierają przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. 
 3. podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety.
 4. dane zawierają całkowite wpływy pionu Prasa Bezpłatna rozumiane jako wpływy z ogłoszeń oraz insertów w dzienniku Metro, przychody z akcji specjalnych realizowanych w ramach projektów specjalnych Metra oraz wpływy z akcji realizowanych przez mTarget.
 5. EBIT, EBITDA i EBITDA operacyjna dla Prasy Codziennej, Internetu i Czasopism wyliczane są po kosztach bezpośrednio przypisanych do danego segmentu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających.
 6. segment Kino zawiera dane spółki Helios S.A. oraz Next Film Sp. z o.o. (od 14 września 2012 r.), tworzących grupę Helios.
 7. segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o., wchodzących w skład grupy AMS. 
 8. segment Internet obejmuje skonsolidowane pro-forma dane pionu Internet Agory S.A., LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o. oraz Sport4People sp. z o.o.
 9. dane uwzględniają eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy pionem Internet Agory S.A., LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o. i Sport4People sp. z o.o. 
 10. dane zawierają m.in. alokowane wpływy z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl i Komunikaty.pl oraz w serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl).
 11. segment Radio zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu radiowego w Agorze S.A., radiostacji lokalnych i stacji ponadregionalnej TOK FM, wchodzących w skład Grupy Agora, czyli: 20 stacji lokalnych nadających pod marką Złote Przeboje, 7 stacji lokalnych nadających pod marką Roxy FM, radiostacji lokalnej oferującej muzykę w formacie AC (Adult Contemporary) oraz ponadregionalnej stacji TOK FM obejmującej 16 największych obszarów miejskich.
 12. dane obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związaną ze świadczonymi usługami pośrednictwa.
 13. segment Czasopisma zawiera dane pionu Czasopism Agory S.A. 

Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
AGORA S.A.
Podstawowe informacje:


WWW:

www.agora.pl
AGORA S.A.

Wiadomości firmowe

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1 KWARTALE 2014 R. Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1 KWARTALE 2014 R.
W 1 kw. 2014 r. Grupa Agora odnotowała wzrost przychodów z działalności sieci kin Helios i segmentu Internet oraz ze sprzedaży usług więcej
MICHAIŁ CHODORKOWSKI W WARSZAWIE
MICHAIŁ CHODORKOWSKI W WARSZAWIE
9 MAJA BR. UROCZYSTOŚĆ PRZYZNANIA TYTUŁU CZŁOWIEK ROKU „GAZETY WYBORCZEJ”  więcej
Zmiany w składzie zarządu Agory i na stanowisku prezesa Spółki
Zmiany w składzie zarządu Agory i na stanowisku prezesa Spółki
Zarząd Agory S.A. poinformował dziś o zmianie w składzie zarządu i na stanowisku prezesa Spółki. Dotychczasowa prezes, Wanda Rapaczyńska więcej
Wyniki finansowe Grupy Agora w 4 kwartale 2013 r.
Wyniki finansowe Grupy Agora w 4 kwartale 2013 r.
W czwartym kwartale i w całym 2013 r. Grupa Agora odnotowała poprawę wyniku operacyjnego oraz wzrost zysku netto. więcej
Wyniki finansowe Grupy Agora w 3 kw. 2013 r.
Wyniki finansowe Grupy Agora w 3 kw. 2013 r.
Przychody Grupy Agora wyniosły 239,9 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 9,3% więcej