Profile firm
URSUS URSUSPrzemysł
mBank mBankBanki
Saxo Bank Saxo BankBanki
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
BCC BCCOrganizacje
Erbud SA Erbud SABudownictwo
PKO BP PKO BPBanki
Wealth Solutions Wealth SolutionsInwestycje
GTF GTFFinanse

Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku

2014.03.05 07:00
Autor:
W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 mld zł zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

GK PGNiG zanotowała także 12% wzrost przychodów ze sprzedaży do ponad 32 mld zł w 2013 roku wobec 28,7 mld zł w 2012. Wzrost przychodów został zanotowany we wszystkich segmentach sprzedaży. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej wzrosły o 1,5 mld zł w porównaniu do 2012 roku, a przychody ze sprzedaży gazu wysokometanowego wzrosły o 1,2 mld zł.  

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 22 %  do 5,6 mld zł wobec 4,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

Segment Poszukiwanie i Wydobycie - wzrost zysku

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w 2013 wyniosły 6,26 mld zł, czyli o 45% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk EBITDA osiągnął 3,38 mld zł w 2013 roku – co oznacza wzrost  o 72% w porównaniu do 2012 roku. 

Na tak dobre wyniki segmentu wpływ miał przede wszystkim ponad dwukrotny wzrost sprzedaży ropy naftowej oraz zwiększona sprzedaż międzysegmentowa gazu ze złóż w Norwegii do PGNiG Sales & Trading. 

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w Grupie wzrosło ponad dwukrotnie - do 1,1 mln ton w 2013 roku wobec 492 tys. ton w analogicznym okresie ub.r. Sprzedaż ropy i kondensatu również wzrosła ponad dwukrotnie  - do ponad 1,1 mln ton w 2013 roku, natomiast przychody z ich sprzedaży wzrosły w tym okresie o 118% do 2,76 mld zł.

Wydobycie gazu ziemnego  w przeliczeniu na gaz wysokometanowy wzrosło w 2013 roku do 4,6 mld m sześc. (z czego 0,34 mld m3 w Norwegii) w porównaniu do 4,3 mld m sześc. w 2012 roku. 

Nadal ujemna marża na sprzedaży gazu 

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w 2013 roku wpływ miała przede wszystkim cena taryfowa gazu ziemnego nie pokrywająca kosztów jego zakupu. W efekcie marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus 2%. 

Przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wzrosły o 8% do 25,7 mld zł, m.in. dzięki  znaczącemu wzrostowi udziału spółki PGNiG Sales & Trading w przychodach ze sprzedaży gazu do 1,7 mld zł w 2013 wobec 0,4 mld w 2012 roku. Do wyniku segmentu pozytywnie przyczynił się również dziesięciokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do 1 mld zł w 2013 roku w porównaniu z 0,1 mld zł w 2012 roku. 

Sprzedaż gazu wzrosła o prawie 9% do 16,1 mld m sześc. w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku. W podziale na poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła do segmentu rafinerie, handel i usługi, odbiorcy indywidualni oraz do klientów PGNiG Sales & Trading. Sprzedaż gazu w Niemczech przez spółkę PST wzrosła o ponad 1 mld m sześc. w 2013 roku do 1,38 mld m sześc. z 310 mln m sześc. w 2012 roku.

Stabilny wynik segmentu Dystrybucja 

Segment Dystrybucja zanotował prawie 20% wzrost przychodów ze sprzedaży do 4,25 mld zł w 2013, głównie z powodu zmiany w instrukcji ruchu i eksploatacji systemu przesyłowego. Wynik EBITDA po eliminacji zdarzeń jednorazowych utrzymał się na stabilnym poziomie 1,6 mld zł w 2013 roku. W 2013 wolumen dystrybucji wzrósł o 2%.

Rosnący wynik segmentu Wytwarzanie dzięki wysokim wolumenom sprzedaży

W 2013 roku przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie wzrosły o 5% do ponad 2 mld zł w porównaniu do 2012 roku. 

Wpływ na to miał m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 113 mln zł do 916 mln zł. Roczne wolumeny sprzedaży z własnej produkcji utrzymały się w 2013 roku na podobnym poziomie jak w 2012. Sprzedaż ciepła wyniosła 40,2 TJ, a sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 3,7 GWh w 2013 roku.

Rekordowe zatłoczenie magazynów

Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec 2013 roku osiągnął rekordowy poziom ok. 2,1 mld m sześc. W grudniu 2012 roku było to 1,8 mld m sześc. 
Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
PGE PGEEnergetyka
PGNiG SA
Podstawowe informacje:PGNiG SA

Wiadomości firmowe

PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii Wyniki finansowe
PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii
PGNiG Upstream International (PGNiG UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 40% udziałów jako więcej
PGNiG wypłaci 885 mln zł dywidendy za 2013 r.
PGNiG wypłaci 885 mln zł dywidendy za 2013 r.
Rada Nadzorcza PGNiG SA pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy więcej
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia kwoty 885 mln więcej
Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku
Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku
W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 mld zł zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z więcej
PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu
PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu
Wstępnie szacuje się, że zasoby gazu w odkrytym złożu kształtują się na poziomie kilku mld m3. więcej