Profile firm

Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku

2014.03.05 07:00
Autor:
W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 mld zł zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

GK PGNiG zanotowała także 12% wzrost przychodów ze sprzedaży do ponad 32 mld zł w 2013 roku wobec 28,7 mld zł w 2012. Wzrost przychodów został zanotowany we wszystkich segmentach sprzedaży. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej wzrosły o 1,5 mld zł w porównaniu do 2012 roku, a przychody ze sprzedaży gazu wysokometanowego wzrosły o 1,2 mld zł.  

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 22 %  do 5,6 mld zł wobec 4,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

Segment Poszukiwanie i Wydobycie - wzrost zysku

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w 2013 wyniosły 6,26 mld zł, czyli o 45% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk EBITDA osiągnął 3,38 mld zł w 2013 roku – co oznacza wzrost  o 72% w porównaniu do 2012 roku. 

Na tak dobre wyniki segmentu wpływ miał przede wszystkim ponad dwukrotny wzrost sprzedaży ropy naftowej oraz zwiększona sprzedaż międzysegmentowa gazu ze złóż w Norwegii do PGNiG Sales & Trading. 

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w Grupie wzrosło ponad dwukrotnie - do 1,1 mln ton w 2013 roku wobec 492 tys. ton w analogicznym okresie ub.r. Sprzedaż ropy i kondensatu również wzrosła ponad dwukrotnie  - do ponad 1,1 mln ton w 2013 roku, natomiast przychody z ich sprzedaży wzrosły w tym okresie o 118% do 2,76 mld zł.

Wydobycie gazu ziemnego  w przeliczeniu na gaz wysokometanowy wzrosło w 2013 roku do 4,6 mld m sześc. (z czego 0,34 mld m3 w Norwegii) w porównaniu do 4,3 mld m sześc. w 2012 roku. 

Nadal ujemna marża na sprzedaży gazu 

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w 2013 roku wpływ miała przede wszystkim cena taryfowa gazu ziemnego nie pokrywająca kosztów jego zakupu. W efekcie marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus 2%. 

Przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wzrosły o 8% do 25,7 mld zł, m.in. dzięki  znaczącemu wzrostowi udziału spółki PGNiG Sales & Trading w przychodach ze sprzedaży gazu do 1,7 mld zł w 2013 wobec 0,4 mld w 2012 roku. Do wyniku segmentu pozytywnie przyczynił się również dziesięciokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do 1 mld zł w 2013 roku w porównaniu z 0,1 mld zł w 2012 roku. 

Sprzedaż gazu wzrosła o prawie 9% do 16,1 mld m sześc. w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku. W podziale na poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła do segmentu rafinerie, handel i usługi, odbiorcy indywidualni oraz do klientów PGNiG Sales & Trading. Sprzedaż gazu w Niemczech przez spółkę PST wzrosła o ponad 1 mld m sześc. w 2013 roku do 1,38 mld m sześc. z 310 mln m sześc. w 2012 roku.

Stabilny wynik segmentu Dystrybucja 

Segment Dystrybucja zanotował prawie 20% wzrost przychodów ze sprzedaży do 4,25 mld zł w 2013, głównie z powodu zmiany w instrukcji ruchu i eksploatacji systemu przesyłowego. Wynik EBITDA po eliminacji zdarzeń jednorazowych utrzymał się na stabilnym poziomie 1,6 mld zł w 2013 roku. W 2013 wolumen dystrybucji wzrósł o 2%.

Rosnący wynik segmentu Wytwarzanie dzięki wysokim wolumenom sprzedaży

W 2013 roku przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie wzrosły o 5% do ponad 2 mld zł w porównaniu do 2012 roku. 

Wpływ na to miał m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 113 mln zł do 916 mln zł. Roczne wolumeny sprzedaży z własnej produkcji utrzymały się w 2013 roku na podobnym poziomie jak w 2012. Sprzedaż ciepła wyniosła 40,2 TJ, a sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 3,7 GWh w 2013 roku.

Rekordowe zatłoczenie magazynów

Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec 2013 roku osiągnął rekordowy poziom ok. 2,1 mld m sześc. W grudniu 2012 roku było to 1,8 mld m sześc. 
Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
PGE PGEEnergetyka
PGNiG SA
Podstawowe informacje:PGNiG SA

Wiadomości firmowe

PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii Wyniki finansowe
PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii
PGNiG Upstream International (PGNiG UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 40% udziałów jako więcej
PGNiG wypłaci 885 mln zł dywidendy za 2013 r.
PGNiG wypłaci 885 mln zł dywidendy za 2013 r.
Rada Nadzorcza PGNiG SA pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy więcej
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia kwoty 885 mln więcej
Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku
Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku
W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 mld zł zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z więcej
PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu
PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu
Wstępnie szacuje się, że zasoby gazu w odkrytym złożu kształtują się na poziomie kilku mld m3. więcej