Profile firm

Pragma Faktoring: 20-proc. wzrost przychodów

2013.08.29 10:30
Autor:
Po I półroczu 2013 wzrost przychodów z tytułu faktoringu względem I półrocza 2012 roku w GK Pragma Faktoring wyniósł 20 proc. Skonsolidowane przychody brutto ze sprzedaży zamknęły się kwotą 154 mln zł, a więc wzrosły o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. W raportowanym okresie zwiększyła się także o 9 proc. wartość kontraktacji spółki dominującej.

Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring, oferująca usługi finansowe dedykowane przedsiębiorstwom z sektora MSP, opublikowała raport za I półrocze 2013, zgodnie z którym zanotowała 14-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży brutto w stosunku do I półrocza 2012 roku, osiągając poziom 154 mln zł. 20-proc. przyrost zanotowała usługa faktoringu. Przychody netto wyniosły 8,4 mln zł, a zysk operacyjny i netto odpowiednio – 3,4 mln zł oraz 2,6 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto (w tyś. zł)


Znaczący wzrost przychodów to efekt dynamicznego pozyskiwania nowych klientów przez spółkę dominującą, których w omawianym okresie zdobyła ona aż 82. Będzie to stanowiło podstawę do wzrostu przychodu w kolejnych kwartałach. W I półroczu 2013 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła ponad 172 mln zł, co stanowi wzrost o 9 proc względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Największą popularnością stale cieszy się usługa faktoringu z regresem, która wzrosła o 11 proc. – do wartości 102,5 mln zł, przy 91,5 mln zł rok wcześniej. 


Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra, charakteryzuje się wysoką płynnością i rotacją aktywów oraz stosunkowo niewielkim poziomem zadłużenia. Skala działalności Grupy, wartość aktywów i portfel Klientów systematycznie rosną.  – podkreśla Jakub Holewa, wiceprezes Pragma Faktoring SA – Co istotne, zwiększają się również przychody generowane przez usługę faktoringu, a więc kluczowy produkt Grupy. Warto też zauważyć, że już trzeci rok z rzędu Pragma Faktoring S.A. przeznaczyła większość wypracowywanego zysku na wypłatę dywidendy. 

Zarząd będzie kontynuował realizację przyjętej strategii i przewiduje dalszy rozwój Grupy. 
Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
Open Finance Open FinanceFinanse
EFL EFLFinanse
GTF GTFFinanse
Pragma Faktoring
Podstawowe informacje:


WWW:

Wiadomości firmowe

Pragma Faktoring: 20-proc. wzrost przychodów Wyniki finansowe
Pragma Faktoring: 20-proc. wzrost przychodów
Skonsolidowane przychody brutto ze sprzedaży zamknęły się kwotą 154 mln zł. więcej