Profile firm
Wyniki finansowe

Madkom - wyniki po III kw. 2015 r.

2015.11.06 15:33
Autor:

Madkom, spółka zajmujca siprodukcjsystemów IT dla samorzdów, opublikowała wyniki po III kwartale 2015 r. Narastajco za pierwsze trzy kwartały br. spółka wypracowała przychody netto na poziomie ponad 8,3 mln zł, co daje wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 110%. Jest to równiekwota wysza o 28% od łącznych przychodów netto spółki za 2014 r.

 

Zysk netto Madkomu za trzy kwartały 2015 r. wyniósł ponad 42 tys. zł (po trzech kwartałach ubiegłego roku spółka odnotowywała ok. 207 tys. straty), co stanowi 2/3 wartoci zysku netto za cały 2014 r. Natomiast kwota przychodów netto za sam III kwartał br. w wysokoci 2,8 mln zł oznacza wzrost przychodów spółki rok do roku o blisko 55%.

 

„Wzrosty przychodów i zysków w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku swynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju firmy, bazujcej na udoskonalaniem rozwizajuistniejcych. Dziki temu szybko pozyskujemy nowe kontrakty, takstrategii cigłego rozwoju organizacyjnego itechnologicznego. Nieustannie pracujemy nad nowymi produktami oraz nad od coraz wikszych jednostek urzdów, wród których wyrabiamy sobie coraz silniejszpozycj.“ – powiedział Grzegorz Szczechowiak, prezes zarzdu spółki Madkom.

 

Madkom jest dostawci integratorem autorskiego oprogramowania do zarzdzania dokumentami, informacji procesami w administracji publicznej. Wieloletnie dowiadczenie i doskonała znajomość prawa regulujcego funkcjonowanie urzdów administracji publicznej pozwalajoferowaprodukty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami.

 

Zespół Madkom tworznajlepsi specjalici wdziedzinie projektowania i wdraania systemów informatycznych co sprawia, ioferowane produkty sinnowacyjne i zaawansowane technologicznie, pozostajc jednoczenie łatwymi w obsłudze i przyjaznymi uytkownikowi.


O SPÓŁCE:

Madkom jest dostawci integratorem autorskiego oprogramowania do zarzdzania dokumentami, informacji procesami w administracji publicznej. 

Komenatrze
Tagi: Madkom, wyniki, Q3
Polecane
Podstawowe informacje:
Wiadomości firmowe

MZCh Organika podsumowuje rok 2016 i opowiada o planach na 2017 Wyniki finansowe
MZCh Organika podsumowuje rok 2016 i opowiada o planach na 2017
Na szczególną uwagę w ramach Grupy Organika zasługują wyniki czeskiej spółki należącej do Grupy: Molitan. Po trzech kwartałach 2016 r. więcej
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC pozyskała ponad 800 tys. zł na rozwój usług
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC pozyskała ponad 800 tys. zł na rozwój usług
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC pozyskała, na drodze niepublicznej emisji obligacji, ponad 800 tys. zł. Spółka przeznaczy środki przede więcej
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC opublikowała wyniki za III kw. br.
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC opublikowała wyniki za III kw. br.
Kancelaria Prawna - Inkaso WEC osiągnęła jednostkowy zysk netto po trzech kwartałach wyższy o 30% niż w analogicznym okresie roku 2015. Z więcej
Grupa Kapitałowa CFI HOLDING SA opublikowała wyniki po III kw. 2016 r. Narastająco skonsolidowane pr
Grupa Kapitałowa CFI HOLDING SA opublikowała wyniki po III kw. 2016 r. Narastająco skonsolidowane pr
Po trzech kwartałach br. GK CFI HOLDING SA odnotowała przychody netto w wysokości ponad 91,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem więcej
Central Fund of Immovables sp. z o.o., należąca do GK CFI HOLDING, zakończyła I etap inwestycji w Ce
Central Fund of Immovables sp. z o.o., należąca do GK CFI HOLDING, zakończyła I etap inwestycji w Ce
Zakończone prace obejmowały przebudowę, adaptację oraz podniesienie standardu części użytkowej obiektu Centrum. Jednocześnie CFI podpisał więcej