Profile firm
URSUS URSUSPrzemysł
mBank mBankBanki
Saxo Bank Saxo BankBanki
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
BCC BCCOrganizacje
Erbud SA Erbud SABudownictwo
PKO BP PKO BPBanki
Wealth Solutions Wealth SolutionsInwestycje
GTF GTFFinanse

GRUPA ZUE (3Q13):DOBRE WYNIKI FINANSOWE 
I BEZPIECZNA WARTOŚĆ BACKLOGU

2013.11.13 13:06
Autor:
Grupa ZUE, jeden z liderów rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jeden z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, zanotowała po trzech kwartałach 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 295,1 mln zł (spadek o 21,5%), wynik EBITDA na poziomie 17,1 mln zł (wzrost o 60,3%) oraz zysk  netto w wysokości 8,4 mln zł, czyli o 88,3% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. 

Obecny portfel zamówień Grupy jest na bezpiecznym poziomie 
ok. 700 mln zł. Spółka aktywnie poszukuje dalszych zleceń i pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju rynku.  

Grupa ZUE koncentruje się obecnie na finalizacji procesu połączenia ZUE SA i PRK w Krakowie SA, które uprości strukturę korporacyjną (m.in. poprzez stworzenie jednego centrum korporacyjnego) oraz usprawni proces decyzyjny i procesy operacyjne w ramach Grupy. To z kolei, w ocenie Zarządu, pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych i organizacyjnych, a także uzyskanie szeregu efektów synergii w ramach prowadzonych prac wykonawczych. Grupa planuje także połączenie posiadanych spółek projektowych. 

Po trzech kwartałach 2013 roku Grupa ZUE wypracowała bardzo wyniki finansowe, pomimo niższych niż w tym samym okresie rok wcześniej przychodów. Było to możliwe przede wszystkim dzięki dobrym wynikom na realizowanych w pierwszym półroczu kontraktach kolejowych.  

Grupa zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. Na koniec trzeciego kwartału tego roku wartość niewykorzystanych linii kredytowych Grupy wynosiła 28 mln zł. 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE jest na bezpiecznym poziomie i wynosi ok. 700 mln zł. Grupa oczekuje obecnie na rozstrzygnięcia w przetargach o łącznej wartości ok. 570 mln zł netto.

Grupa ZUE złożyła m.in. najkorzystniejszą ofertę w projekcie “Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), “Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach”, o wartości 13 mln zł brutto. 

W ostatnim czasie Grupa złożyła także oferty z najkorzystniejszą ceną w następujących projektach.  

“Budowa budynku podstacji trakcyjnej "Staniewicka" w Warszawie wraz z urządzeniami” 
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość oferty brutto: 7 mln PLN
Termin realizacji: do 31 grudnia 2014 roku

Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej  nr 61 Kielce – Fosowskie na odcinku 
Koniecpol – Częstochowa Stradom w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom 
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość oferty brutto: 44 mln PLN
Termin realizacji: - 

„Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew” 
Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Wartość oferty brutto: 577 mln PLN
Termin realizacji: 30 czerwca 2019 roku.

Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych po trzech kwartałach wyników finansowych, które są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Widzimy też dobre perspektywy rozwoju, jeśli chodzi o zdobywanie kolejnych zleceń – czekamy na rozstrzygniecia przetargów, w których złożyliśmy oferty z najkorzystniejszą ceną i aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń. Dobrze oceniamy perspektywy rozwoju zarówno rynku kolejowego jak i rynku infrastruktury miejskiej – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Finalizujemy także proces połączenia naszych spółek ZUE SA i PRK w Krakowie SA, jak również posiadanych przez nas spółek projektowych. Celem tego procesu jest dalsze zwiększenie efektywności Grupy i osiągnięcie szeregu innych efektów synergii, dzięki uproszczeniu struktury korporacyjnej oraz usprawnieniu procesu decyzyjnego i procesów operacyjnych w ramach Grupy - dodał Wiesław Nowak.
Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
ES-SYSTEM S.A. ES-SYSTEM S.A.Budownictwo
Erbud SA Erbud SABudownictwo
Grupa ZUE
Podstawowe informacje:


WWW:

www.grupazue.pl
Grupa ZUE

Wiadomości firmowe

GRUPA ZUE (3Q13):DOBRE WYNIKI FINANSOWE 
I BEZPIECZNA WARTOŚĆ BACKLOGU Wyniki finansowe
GRUPA ZUE (3Q13):DOBRE WYNIKI FINANSOWE 
I BEZPIECZNA WARTOŚĆ BACKLOGU
Zysk netto: 8,4 mln zł, o 88,3% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. więcej