Profile firm
Haitong Bank Haitong BankFinanse
Deli Catering Deli CateringPR / Marketing
CINKCIARZ.PL CINKCIARZ.PLFinanse
Organizacje
KIG KIGOrganizacje
Infarma InfarmaOchrona Zdrowia
Executive Club Executive ClubOrganizacje
KDPW KDPWFinanse
PLL LOT PLL LOTTransport

GRUPA ZUE (3Q13):DOBRE WYNIKI FINANSOWE 
I BEZPIECZNA WARTOŚĆ BACKLOGU

2013.11.13 13:06
Autor:
Grupa ZUE, jeden z liderów rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jeden z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, zanotowała po trzech kwartałach 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 295,1 mln zł (spadek o 21,5%), wynik EBITDA na poziomie 17,1 mln zł (wzrost o 60,3%) oraz zysk  netto w wysokości 8,4 mln zł, czyli o 88,3% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. 

Obecny portfel zamówień Grupy jest na bezpiecznym poziomie 
ok. 700 mln zł. Spółka aktywnie poszukuje dalszych zleceń i pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju rynku.  

Grupa ZUE koncentruje się obecnie na finalizacji procesu połączenia ZUE SA i PRK w Krakowie SA, które uprości strukturę korporacyjną (m.in. poprzez stworzenie jednego centrum korporacyjnego) oraz usprawni proces decyzyjny i procesy operacyjne w ramach Grupy. To z kolei, w ocenie Zarządu, pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych i organizacyjnych, a także uzyskanie szeregu efektów synergii w ramach prowadzonych prac wykonawczych. Grupa planuje także połączenie posiadanych spółek projektowych. 

Po trzech kwartałach 2013 roku Grupa ZUE wypracowała bardzo wyniki finansowe, pomimo niższych niż w tym samym okresie rok wcześniej przychodów. Było to możliwe przede wszystkim dzięki dobrym wynikom na realizowanych w pierwszym półroczu kontraktach kolejowych.  

Grupa zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności. Na koniec trzeciego kwartału tego roku wartość niewykorzystanych linii kredytowych Grupy wynosiła 28 mln zł. 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE jest na bezpiecznym poziomie i wynosi ok. 700 mln zł. Grupa oczekuje obecnie na rozstrzygnięcia w przetargach o łącznej wartości ok. 570 mln zł netto.

Grupa ZUE złożyła m.in. najkorzystniejszą ofertę w projekcie “Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego “Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a), “Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach”, o wartości 13 mln zł brutto. 

W ostatnim czasie Grupa złożyła także oferty z najkorzystniejszą ceną w następujących projektach.  

“Budowa budynku podstacji trakcyjnej "Staniewicka" w Warszawie wraz z urządzeniami” 
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wartość oferty brutto: 7 mln PLN
Termin realizacji: do 31 grudnia 2014 roku

Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej  nr 61 Kielce – Fosowskie na odcinku 
Koniecpol – Częstochowa Stradom w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom 
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość oferty brutto: 44 mln PLN
Termin realizacji: - 

„Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew” 
Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Wartość oferty brutto: 577 mln PLN
Termin realizacji: 30 czerwca 2019 roku.

Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych po trzech kwartałach wyników finansowych, które są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Widzimy też dobre perspektywy rozwoju, jeśli chodzi o zdobywanie kolejnych zleceń – czekamy na rozstrzygniecia przetargów, w których złożyliśmy oferty z najkorzystniejszą ceną i aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń. Dobrze oceniamy perspektywy rozwoju zarówno rynku kolejowego jak i rynku infrastruktury miejskiej – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Finalizujemy także proces połączenia naszych spółek ZUE SA i PRK w Krakowie SA, jak również posiadanych przez nas spółek projektowych. Celem tego procesu jest dalsze zwiększenie efektywności Grupy i osiągnięcie szeregu innych efektów synergii, dzięki uproszczeniu struktury korporacyjnej oraz usprawnieniu procesu decyzyjnego i procesów operacyjnych w ramach Grupy - dodał Wiesław Nowak.
Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
ES-SYSTEM S.A. ES-SYSTEM S.A.Budownictwo
Erbud SA Erbud SABudownictwo
Grupa ZUE
Podstawowe informacje:


WWW:

www.grupazue.pl
Grupa ZUE

Wiadomości firmowe

GRUPA ZUE (3Q13):DOBRE WYNIKI FINANSOWE 
I BEZPIECZNA WARTOŚĆ BACKLOGU Wyniki finansowe
GRUPA ZUE (3Q13):DOBRE WYNIKI FINANSOWE 
I BEZPIECZNA WARTOŚĆ BACKLOGU
Zysk netto: 8,4 mln zł, o 88,3% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. więcej