Profile firm
URSUS URSUSPrzemysł
mBank mBankBanki
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
BCC BCCOrganizacje
Erbud SA Erbud SABudownictwo
PKO BP PKO BPBanki
Wealth Solutions Wealth SolutionsInwestycje
GTF GTFFinanse

GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2013: WZROST SPRZEDAŻY 
I WYNIKÓW OPERACYJNYCH

2013.11.13 11:15
Autor:
Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała po trzech kwartałach 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 520 mln zł, czyli o 7,5% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Wartość EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 39,4 mln zł (wzrost o 25%), a zysk operacyjny wyniósł 10,9 mln zł (wzrost o 39,6%). 

Na wynik netto Grupy po trzech kwartałach tego roku negatywny wpływ miały ujemne różnice kursowe. Pomimo tego zysk netto Grupy w tym okresie sięgnął 9,2 mln zł, czyli był wyższy o 26,3% od wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji sprzedaży w biznesie folii twardych, w tym transferu części produkcji z Berlina do Wąbrzeźna, jak również poprawy marż w segmencie wysokorozciągliwych folii stretch. 

15 października ERGIS-Eurofilms SA podpisała umowę z Windmoeller & Hoelscher KG na dostawę drugiej linii do produkcji folii nanoERGIS. Koszt tej inwestycji wyniesie 18 mln zł, uruchomienie linii planowane jest na I kwartał 2014 roku.

W III kwartale Grupa Ergis przeniosła linię technologiczną do produkcji folii twardej PVC i laminatów PVC/PE z Berlina do Wąbrzeźna (linia ta w ostatnim czasie nie była wykorzystywana), w celu obsługi zwiększającej się liczby zamówień na folie twarde PVC i PVC/PE. Rozpoczęcie sprzedaży produktów z tej linii planowane jest na I kwartał 2014 roku.

Grupa Ergis zanotowała dobre wyniki finansowe, zarówno w III kwartale 2013 roku, jak i narastająco po trzech kwartałach, pomimo niezbyt sprzyjającej  sytuacji surowcowej. 

Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 25%), co wynika z uruchomienia w II kwartale 2012 nowej linii do produkcji folii nanoERGIS. 

Dalszy wzrost sprzedaży opakowań drukowanych (o 7,1%) jest wynikiem systematycznego rozwijania parku maszynowego do produkcji tego asortymentu, a wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych (o 4,7%) wiąże się ze wzrostem konkurencyjności tego asortymentu po przeniesieniu części linii produkcyjnych z Berlina do Wąbrzeźna. 

Grupa zanotowała kolejny raz nieznaczny spadek (o 1,5%) sprzedaży folii miękkich PVC, głównie asortymentów związanych z budownictwem (folie okleinowe, podkładowe do tapet). 

Spadek sprzedaży odnotowany w pozycji „pozostała sprzedaż” (o 30,4%) spowodowany był ujemną dynamiką sprzedaży granulatów oraz wyrobów wytłaczanych PVC, wynikającą z wycofania się Grupy z produkcji paneli, parapetów oraz tapet.

Trzeci kwartał 2013 był dla Grupy dobry pod względem rentowności operacyjnej. Marża wyniosła 32,3 mln zł (narastająco 81,1 mln zł), podczas gdy w analogicznym kwartale 2012 roku wyniosła 24,5 mln zł (narastająco 62,6 mln zł). co oznacza wzrost o 32% (narastająco o 30%). Podobnie, na wyraźnie wyższym poziomie, kształtował się zysk z działalności operacyjnej (EBIT), który wzrósł po III kwartale 2013 roku o 39,6%, a narastająco od początku roku – o 81,7%. W tym samym okresie dynamika wzrostu zysku EBITDA wyniosła odpowiednio 25% oraz 39,1%. Poprawa rentowności dotyczy zarówno Ergis-Eurofilms SA jak i spółek zależnych. 

Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także poprawy marży na wysokorozciągliwych foliach stretch produkowanych na nowej linii. 

Wielkości zysku brutto i zysku netto w III kwartale 2013 roku oraz narastająco prezentują się także lepiej, przy porównywalnych kosztach dotyczących różnic kursowych. Również narastająco oba zyski są wyższe, pomimo wyraźnie niekorzystnych kosztów z tytułu różnic kursowych (za trzy kwartały 2012 były one dodatnie i wyniosły +3,97 mln zł, natomiast za trzy kwartały 2013 ujemne i wyniosły -2,04 mln zł. Pomimo tego zysk netto Grupy po trzech kwartałach sięgnął 9,2 mln zł, czyli był wyższy o 26,3% od wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Mamy za sobą dobry III kwartał, w którym uzyskaliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe, pomimo niezbyt sprzyjającej sytuacji surowcowej oraz negatywnego wpływu różnic kursowych na nasz wynik na poziomie netto. Widoczna poprawa rentowności Grupy jest przede wszystkim efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji w biznesie folii twardych, w tym transferu części produkcji z Berlina do Wąbrzeźna. Na wynik pozytywnie wpłynął także rozwój sprzedaży folii nanoERGIS – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

Obserwując pozytywne efekty przeniesienia części produkcji folii twardych z Berlina do Wąbrzeźna, zdecydowaliśmy się na transfer do Polski drugiej linii technologicznej do produkcji folii PVC i laminatów PVC/PE, co pozwoli nam obsłużyć zwiększającą się liczbę zamówień na produkty z tego asortymentu. Planujemy, że rozpoczęcie sprzedaży produktów z tej linii nastąpi w pierwszym kwartale 2014. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace mające na celu uruchomienie w I kwartale 2014 roku kolejnej linii do produkcji folii nanoERGIS w Oławie – dodał Tadeusz Nowicki.
Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
URSUS URSUSPrzemysł
LOTOS S.A. LOTOS S.A.Przemysł
ELPIGAZ ELPIGAZPrzemysł
Grupa ERGIS
Podstawowe informacje:


WWW:

Wiadomości firmowe

GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2013: WZROST SPRZEDAŻY 
I WYNIKÓW OPERACYJNYCH Wyniki finansowe
GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2013: WZROST SPRZEDAŻY 
I WYNIKÓW OPERACYJNYCH
Na wynik netto Grupy po trzech kwartałach tego roku negatywny wpływ miały ujemne różnice kursowe. więcej