Profile firm
ELPIGAZ ELPIGAZPrzemysł
InfoPraca.pl InfoPraca.plUsługi
Vision Group Vision GroupPR / Marketing
Provident ProvidentFinanse
Dell DellIT
Exact Systems Exact SystemsTransport
C&W C&WBudownictwo
Bank BPH Bank BPHBanki
PGE PGEEnergetyka
EPSON POLSKA EPSON POLSKAElektronika

GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTAŁACH 2013 ROKU

2013.11.14 09:15
Autor:
Grupa Arctic Paper wypracowała po trzech kwartałach 2013 roku przychody w wysokości blisko 2,4 mld zł oraz wynik EBITDA sięgający 59,3 mln zł. Grupa odnotowała stratę na poziomie wyniku operacyjnego w wysokości 35,3 mln zł oraz stratę netto w wysokości 59,2 mln zł (wyniki bez uwzględnienia trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo). 

Na słabsze od osiągniętych w tym samym okresie 2012 roku wyniki finansowe wpłynęło przede wszystkim utrzymujące się osłabienie popytu na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie, przekładające się na spadek cen, jak również niekorzystne różnice kursowe, przede wszystkim silna pozycja SEK wobec EUR i USD.  

Wynika operacyjny po III kwartałch wyniósł: -101,9 mln zł, a wynik netto: -113,2 mln zł. Dokonany na dzień 30 czerwca 2013 roku odpis z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo w wysokości 66,6 mln zł, nie wpłynął na przepływy pieniężne Grupy. 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku popyt na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie był niższy o 6,8%. Arctic Paper stracił tylko 4,2% wolumenu sprzedaży, kontynuując tym samym zwiększanie swojego udziału w rynkach w całej Europe. 

W drugim półroczu 2013 r. Arctic Paper wdrożył plan naprawczy uwzględniający redukcję kosztów, którego celem jest poprawa wyniku o 75 mln zł.  Pierwsze efekty ograniczenia kosztów są już widoczne.  Spółka spodziewa się istotnej poprawy w tym zakresie w 2014 roku. 

Grupa rozszerza także swoją ofertę produktową, w celu zdynamizowania sprzedaży pomimo słabszego popytu na rynku. W okresie najbliższych 6 miesięcy zamierza wprowadzić nowe produkty we wszystkich papierniach. Oferta produktowa została już w październiku rozszerzona w papierni w Grycksbo o nowe produkty skierowane do branży opakowaniowej. 

W ciągu trzech kwartałów 2013 roku Grupa wypracowała przychody wyższe o 17,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ze względu na nabycie Grupy Rottneros w grudniu 2012 roku, przychody i koszty tej Grupy od 1 stycznia 2013 roku są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Arctic Paper. Przychody ze sprzedaży produktów Grupy Arctic Paper bez uwzględnienia przychodów Grupy Rottneros wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku 1,886 mld zł i były niższe od przychodów za analogiczny okres 2012 roku o 6,1%. Spadek ten był spowodowany zarówno zmniejszeniem ilości sprzedanego papieru jak również spadkiem ceny jednostkowej wyrażonej w PLN.

Warto podkreślić, że Arctic Paper stracił w okresie trzech kwartałów 2013 roku 4,2% swojego wolumenu sprzedaży papieru, w porównaniu do spadku rynku na poziomie 6,8%, choć nie udało się uniknąć wpływu trudnej sytuacji rynkowej na ceny produktów oferowanych przez Grupę. 

Wynik operacyjny wyniósł w trzecim kwartale 2013 r. -7,0 mln zł, w porównaniu z 10,5 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Głównym powodem takiego spadku był niższy wolumen sprzedaży papieru (-58,9 mln zł), zmiany cen oraz negatywny wpływ różnic kursowych (-10,9 mln zł). Częściowo zostało to zrównoważone przez pozytywny wpływ kosztu własnego sprzedaży na poziomie +42,5 mln (spowodowanego głównie niższym wolumenem). Koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i inne wywarły razem pozytywny wpływ na poziomie +14,2  mln zł. Wpływ Rottneros na wynik operacyjny w analizowanym okresie był negatywny i wyniósł -4,4 mln zł. 

W III kwartale 2013 r. EBITDA Grupy Arctic Paper zanotowała istotny wzrost w porównaniu z II kwartałem 2013 r., głównie w związku z większym wolumenem sprzedaży niż w II kwartale 2013 r. i wyższą średnią ceną sprzedaży. W porównaniu z III kwartałem 2012 r. EBITDA była niższa o 18,3 mln zł, głownie na skutek niższego wolumenu sprzedaży papieru w ujęciu rok do roku (-8,79%). 

SPRZEDAŻ W III KWARTALE 2013 ROKU

Przychody ze sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper, wypracowane przez papiernie Grupy (bez uwzględnienia Rottneros), w III kwartale 2013 roku wyniosły 598 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu do II kwartału 2013 roku oraz spadek o 11,1% w porównaniu do III kwartału 2012 roku. Narastająco przychody za 2013 rok osiągnęły 1,8 mld zł i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7,9%.

Przychody na tonę sprzedanego papieru wyrażone w PLN wyniosły w III kwartale 2013 roku 3,19 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,0% w porównaniu do wyniku osiągniętego w II kwartale 2013 roku oraz spadek o 2,67% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco przychody na tonę sprzedanego papieru wyniosły 3,18 tys. zł i były o 4,0% niższe niż w ciągu trzech kwartałów 2012 roku. 

W III kwartale 2013 roku Grupa Arctic Paper zanotowała spadek wolumenu sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2012 roku o 8,87% oraz spadek o 4,2% narastająco rok do roku. Wolumen sprzedaży w III kwartale 2013 roku wyniósł 188 tysięcy ton, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku 575 tysięcy ton.

Trzeci kwartał tego roku oceniamy jako okres poprawy naszej sytuacji. Pomimo dalszych spadków na europejskim rynku papierów graficznych, spadek sprzedaży w Arctic Paper był niższy niż spadek całego rynku. Oznacza to, że kontynuujemy wzrost naszych udziałów rynkowych. W drugim półroczu tego roku wdrożyliśmy plan naprawczy i widzimy już jego pierwsze pozytywne efekty.  Istotnej poprawy w tym zakresie oczekujemy w 2014 roku. Spodziewamy się, że otoczenie rynkowe w najbliższym okresie pozostanie trudne. Pomimo tego, już w ciągu najbliższych miesięcy można oczekiwać korzystnych zmian i polepszenia rentowności Arctic Paper, w porównaniu z sytuacją z pierwszej połowy tego roku– powiedział Wolfgang Lübbert, Prezes Arctic Paper S.A.

Wychodząc naprzeciw zmianom rynkowym, intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych produktów, aby zdynamizować sprzedaż, pomimo słabej sytuacji popytowej na rynku. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy chcemy wprowadzić do oferty nowe produkty w trzech naszych papierniach. W październiku wprowadziliśmy już nowy asortyment produktowy, przeznaczony dla rynku opakowań, w naszej papierni Arctic Paper Grycksbo. Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals oraz Arctic Paper Mochenwangen zaoferują nowe produkty na początku 2014 roku – dodał Wolfgang Lübbert. 
Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
URSUS URSUSPrzemysł
LOTOS S.A. LOTOS S.A.Przemysł
ELPIGAZ ELPIGAZPrzemysł
GRUPA ARCTIC PAPER
Podstawowe informacje:


WWW:

www.arcticpaper.com
GRUPA ARCTIC PAPER

Wiadomości firmowe

GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTAŁACH 2013 ROKU Wyniki finansowe
GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTAŁACH 2013 ROKU
Przychody w wysokości blisko 2,4 mld zł więcej