Profile firm
Organizacje
KIG KIGOrganizacje
Infarma InfarmaOchrona Zdrowia
Executive Club Executive ClubOrganizacje
KDPW KDPWFinanse
PLL LOT PLL LOTTransport
Oferteo.pl Oferteo.plPR / Marketing
PFRN PFRNBudownictwo
Samsung SamsungBiznes
Technologie

Czy polską branżę IT stać na innowacje?

2018.12.10 10:00
Autor:
Wywiad z Wiesławem Paluszyńskim – wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Polskiego Skype lub Facebooka nadal nie mamy, a Polskie fundusze inwestycyjne typu Venture Capital głównie zasilane z pieniędzy pochodzących z Krajowego Funduszu Kapitałowego  przeznaczają na początkowe inwestycje zalążkowe typu seed fund w startupy ponad 4x mniej funduszy na start niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Czy polską branżę IT stać obecnie na prawdziwą innowacje o skali światowego zasięgu?

Tak zdecydowanie jest to możliwe mimo nie sprzyjających warunków legislacyjno ekonomicznych oraz ciągle zmieniającego się otoczenia prawnego. Z tej perspektywy martwić muszą sytuacje takie jak ostatnia nieoczekiwana dla zainteresowanych inwestorów i przedsiębiorców redukcja finansowania w programie BRIdge Alfa. Z dnia na dzień ogłoszono zmniejszenie limitu finansowania przez NCBiR z 3 do 1 mln złotych. Pomijając kwestie przyczyn i roli NCBiR w zaistniałej sytuacji, decyzja ta uderzyła nie tylko w toczące się uzgodnienia funduszy ze startupami lecz wpłynęła też na toczące się projekty inwestycyjne w których inwestycje powyżej 1 mln zostały podzielone na transze. To powoduje fatalnie niski poziom zaufania w relacjach biznes-państwo oraz spada zaufanie do funduszy VC dysponujących środkami pochodzącymi ze środków państwowych.

Dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego, który co do zasady jest rynkiem globalnym, ogromnie ważny staje się eksport i to eksport wykraczający poza outsourcing usług programistycznych. Widzimy coraz więcej młodych (ale już wyrosłych z etapu startupów) polskich firm, które rozwijają się dzisiaj na głównie na rynkach zagranicznych w oparciu o własne produkty. W obszarze automatyzacji procesów cyfrowego marketingu oraz platform omnichannel doskonałymi przykładami mogą być Synerise, Divante, Alfavox. Widzimy polskie firmy robotyczne – przykładem może być VersaBox wdrażający platformy automatyzacji procesów intralogistycznych w oparciu o autonomiczne roboty mobilne. Widzimy też firmy specjalizujące się w budowie modeli analitycznych i rozwiązań Machine Learning adresujących różnorodne problemy biznesowe – przykładem międzynarodowego sukcesu jest tu choćby deepsense.ai. Również na trudnym rynku rozwiązań chmurowych wspierających konsolidację, wzbogacanie i integrację wielkich zbiorów danych (Big Data) mamy ciekawe, szybko rozwijające się – również poza Polską – spółki, przykładem tutaj jest choćby CloudTechnologies. 


Jakie cele stawia sobie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji na 2019 rok oraz jaka jest obecna specyfika i pozycja polskiej branży IT na tle Europy  ? 

Jednym z głównych celów działania PIIT jest reprezentowanie jednego wspólnego głosu polskiej branży teleinformatycznej. Stoimy na straży polskich działań legislacyjnych i staramy się czynnie brać udział we wszelkich spotkaniach komisji sejmowych na których podejmowane są jakiekolwiek próby zmian sytuacji prawnej, która mogłaby zaszkodzić w gospodarczej działalności naszych sygnatariuszy. Wspieramy cyfrowy rozwój i modernizację Państwa polskiego i uważamy, że cyfryzacja polskiej gospodarki jest jej niezbędnym warunkiem konkurencyjności w świecie co nie tylko pomoże rozwijać się polskim przedsiębiorstwom teleinformatycznym, ale także przyczyni się do zwiększania działań inwestycyjnych w naszym kraju oraz pozwoli na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej i przyczyni się do rozwoju e-państwa. Polska branża IT radzi sobie bardzo dobrze na tle innych krajów europejskich o czym głośno mówimy m.in. w naszym najnowszym raporcie poświęconym technologii Blockchain w którym prezentujemy jej konkretne wykorzystanie w biznesie oraz w administracji publicznej. Raport jest pierwszym tego typu opracowaniem pokazującym istniejące na rynku wykorzystanie sieci Blockchain, które opisują prawdziwi praktycy, członkowie PIIT wdrażający tę technologię u siebie w firmach. Nie jest to zatem opracowanie stworzone przez teoretyków czy konsultantów lecz jest to raport przedstawiający prawdziwe wdrożenia rynkowe technologii Blockchain.

W nadchodzącym 2019 roku zamierzmy również skupić się na tematyce cyberbezpieczeństwa, wdrożeniach typu paperless oraz problemach i wyzwaniach jakie niesie przed nami budowa infrastruktury sieci 5G i związana z tym edukacja dotycząca zagadnień elektrosmogu.

Proszę wskazać główne bariery i zagrożenia w rozwoju polskiej branży IT, które jako krytyczne wskazuje Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji?

Jednym z kluczowych projektów, który musimy pokonać to bariery natury edukacyjno-legislacyjne w rozwoju infrastruktury dla najnowszej sieci komórkowej piątej generacji, która opierać się będzie na szybkiej komunikacji elektronicznej. Jeżeli prace związane z konsultacjami społecznymi projektu „Strategia 5G dla Polski” będą powolne to w znaczny sposób ograniczy to rozwój polskiej branży IT oraz poszczególnych jego segmentów jak ICT, usługi, media oraz szeroko rozumianych usług publicznych jak: administracja, służba cywilna, opieka zdrowotna, edukacja oraz zupełnie nowych powstających branż i gałęzi gospodarki związanych z takimi technologicznymi trendami jak Cloud Computing, Internet of Things, Smart City czy wysokiej jakości transmisja multimedialna typu 4K.

Zagrożeniem dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego jest spadająca liczba przetargów publicznych zastępowanych przez często niekonkurencyjne formuły zlecania budowy systemów i rozwiązań  IT w modelu body leasingu, czy zamówień tzw. domowych. W ten sposób nie buduje się w sektorze komercyjnym potencjału wejścia na inne rynki poza naszym krajowym. Jakość tak budowanych rozwiązań informatycznych też pozostawia wiele do życzenia.

Jak Pan ocenia przebieg cyfryzacji polskich przedsiębiorstw i czy obecne regulacje prawne oraz inicjatywy legislacyjne temu procesowi sprzyjają? 

Polskie przedsiębiorstwa narzekają na zmiany w ustawodawstwie i wskazują je jako główną barierę dla szybkiego wdrażania rozwiązań cyfrowych w swoich organizacjach. Z powyższych powodów widzimy trend w nadmiernej ostrożności w zatwierdzaniu budżetów firmowych na cele cyfryzacji przedsiębiorstw co powoduje, że niektóre małe firmy nawet tego nie mają jeszcze w planach i tutaj Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wzywa do przyśpieszenia prac nad przyjaznymi regulacjami prawnymi dla polskich przedsiębiorców abyśmy nie stali się cyfrowym zaściankiem Europy. Z tego powodu opiniowaliśmy m.in. rządowy projekt o zmianie ustawy o dowodach osobistych dotyczący wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych wyposażonych w osobisty środek identyfikacji elektronicznej  nazywany "profilem osobistym". Według naszej oceny daje on wysoki poziom zaufania oraz możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online w trakcie komunikacji elektronicznej obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi,  co powinno przyśpieszyć cyfrową transformację naszego kraju. Powinno też zmniejszyć liczbę fałszerstw związanych z przejmowaniem tożsamości .Czekamy jeszcze na wprowadzenie przez Ministerstwo Cyfryzacji ułatwień w sposobie weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem rejestru PESEL, co pozwoliło by bardzo szybko rozwinąć sektor komercyjnych usług opartych na zweryfikowanej i pewnej elektronicznej tożsamości.

Drugi trend, który obserwujemy to zainteresowanie polskiego biznesu rozwiązaniami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w firmie, który jest najczęstszym wybieranym kierunkiem cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa oraz miejscem lokowania budżetu i nowych zasobów na implementację tego typu rozwiązań IT.

Nie widzimy jeszcze efektów przekształcania naszego przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0. To jest kierunek niezbędny dla zwiększenia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw, oraz dający znaczny impuls rozwojowy dla sektora teleinformatycznego.

Jak PIIT widzi polską branżę IT w świecie zarządzanym przez rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji oraz rozwiązaniach IOT. Jak Pan ocenia z punktu widzenia legislacji przygotowanie polskiego rynku IT do implementacji takich rozwiązań i czy jesteśmy gotowi na czynne uczestnictwo w takim świecie bądź staniemy się tylko obserwatorami innowacyjnych rozwiązań na rynkach zagranicznych?

Polska branża IOT nie odbiega od zachodnich standardów, a to co nas wyróżnia to rozwiązania IOT dla rynku mobilnego, którego wartość jest oceniania obecnie na 800 mln zł. Jednym z wiodących kierunków jest tutaj telematyka i usprawnienia pracy kierowców oraz wszystkich procesów logistycznych związanych z pracą przewoźników jak np. generowanie sporych oszczędności wynikających z ekonomiczniejszej jazdy kierowców czy wybieranie bardziej optymalnych tras z unikaniem konieczności płacenia kar za nieuprawnione korzystanie z dróg.

Jednym z ciekawszych rozwiązań opartych na SI jest projekt krakowskiej firmy 2040, która rozwija Edwarda czyli wirtualnego asystenta sprzedaży wspierającego procesy sprzedażowe działów handlowych związane z automatycznym raportowaniem wyników pracy oraz nasłuchiwaniem rozmów telefonicznych i generowaniem inteligentnych powiadomień.

Masowo przybywa słabych punktów związanych z internetem rzeczy, a luki w zabezpieczeniach nowych urządzeń przyłączanych do sieci jak AGD, telewizory czy zabawki stają się łatwym celem hakerów do kradzieży danych zbieranych przez elektronikę domowego użytku. Według mojej oceny bardzo dobrze poradziliśmy sobie z implementacją wymagań pod nowe przepisy dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku jednakże propagowanie nowych rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem będzie jednym z naszych głównych zadań jakie izba wyznaczyła sobie na 2019 rok.

Jak Pan ocenia bariery inwestycyjne w postaci bardzo restrykcyjnych limitów pola elektromagnetycznego ( PEM), która znacząco ograniczą rozwój technologii mobilnych w Polsce i które mogą stać się istotnym utrudnieniem dla rozwoju sieci 5G w naszym kraju?

Konieczność weryfikacji dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego oraz publiczna dyskusja w tym zakresie jest koniecznością, którą Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji adresuje od samego początku konsultacji społecznych projektu „Strategia 5G dla Polski”. W naszej ocenie świadomość działania nowej sieci 5G jest na obecnym etapie bardzo niska, a zagadnienia typu czym jest elektrosmog lub jego wpływ na środowisko jest dla polskiego obywatela zupełnie obca. Rolą naszej izby jest czynny udział w ramach konsultacji społecznych samego projektu gdzie pojawiają się aspekty kontrolowania poziomów PEM przez niezależne organy, które będą nadzorować harmonizację poziomów pola elektromagnetycznego. Zwracamy tutaj uwagę, że istnieje silna potrzeba zmiany poziomów PEM w obszarach silnie zagęszczonych ludnością, gdyż bez tego budowanie nowej sieci 5G będzie możliwe jedynie w ograniczonym zakresie, a w konsekwencji dostęp do nowych usług będzie również zawężony. Według naszej oceny technologia mobilna piątej generacji oparta na znacznym zwiększeniu prędkości transmisji danych jest kluczowa dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki opartej na szybkiej komunikacji elektronicznej i jakiekolwiek jej ograniczenia będą odczuwalne w rozwoju polskich firm teleinformatycznych.Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, obchodzi w tym roku 25 lecie swojego istnienia. PIIT jest platformą firm teleinformatycznych działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Izba pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody  gospodarczej oraz promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Komenatrze
Tagi: PIIT, ICT
Inne
Polecane
Profile firm z podobnej branży
Redakcja Capital24.tv
Podstawowe informacje:


E-mail:
Fax:
Adres:


+48222128939
Redakcja Capital24.tv
Złota 7/18
00-019 Warszawa

Wiadomości firmowe

Zarządzanie sferą publiczną Technologie
Zarządzanie sferą publiczną
13-14 maja br. w siedzibie Collegium Humanum- Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa więcej
Ambasadorka programu Nad_Zwyczajni będzie motywować Polaków
Ambasadorka programu Nad_Zwyczajni będzie motywować Polaków
Ambasadorka programu Nad_Zwyczajni i Mistrzyni Polski w biegu na 800 metrów Joanna Jóźwik będzie motywować Polaków do walki z więcej
Welconomy Forum in Toruń
Welconomy Forum in Toruń
18-19 marca w Toruniu odbędzie się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń więcej
Największe wydarzenie IT dla studentów i specjalistów w Polsce – Warszawskie Dni Informatyki
Największe wydarzenie IT dla studentów i specjalistów w Polsce – Warszawskie Dni Informatyki
Już 26 i 27 marca (wtorek, środa) odbędzie się X edycja Warszawskich Dni Informatyki więcej
O biznesie i gospodarce w Toruniu
O biznesie i gospodarce w Toruniu
18-19 marca w Toruniu odbędzie się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń, którego tematem przewodnim będzie „Niepodległa – nowe wyzwania”. więcej