Profile firm
infoPraca infoPracaUsługi
Gekoplast GekoplastPrzemysł
OS3 Sp z o.o. OS3 Sp z o.o.PR / Marketing
JJ Communications JJ CommunicationsPR / Marketing
RWE RWEEnergetyka
CrowdConnect.pl CrowdConnect.plInwestycje
Netia NetiaTelekomunikacja
PayPal PayPalFinanse

Wielkość eksportu w lipcu 2013 r. – prognoza KUKE

2013.09.05 18:00
Autor:
Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lipcu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lipcu eksport z Polski wyniósł 13,311 mld euro. Był więc o 4,5% większy niż w czerwcu i jednocześnie o 8,9% większy niż w lipcu 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 56,932 mld tj. o 4,3% więcej niż w czerwcu i równocześnie o 11,2% więcej niż przed dwunastoma miesiącami. 

Lipcowy wzrost eksportu miał silną zapowiedź w wynikach przemysłu za ten okres oraz danych dotyczących handlu hurtowego. Rośnie popyt z zewnątrz, a równocześnie nadchodzi okres realizacji zamówień składanych naszym wytwórcom wiosną. Poziom sprzedaży przemysłowej (w tym również eksportowej) wsparty był dłuższym niż przed rokiem czasem pracy. Wsparciem dla eksporterów, podobnie jak w czerwcu, była słaba pozycja złotego. 

Z jednej strony pozwalała ona wygenerować wyższy od oczekiwanego poziom marż. Z drugiej zaś, dawała szansę na zaproponowanie odbiorcom dodatkowych rabatów w sytuacji zakupu większych partii towaru.  

Podobnie jak przy okazji prezentowania prognozy eksportu na czerwiec zwracamy uwagę, iż lipcowe wyniki eksportu będą istotne jeszcze z jednego powodu. W pierwszych miesiącach roku widoczna była tendencja do wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w wynikach przemysłu. Większa niż zazwyczaj i większa niż zakładano część produkcji trafiała ostatecznie do klientów zagranicznych. Na rynku wewnętrznym odczuwalna była bowiem silna bariera popytowa. Istotny wzrost sprzedaży zanotowany przez przemysł w czerwcu i lipcu mógł być tak kontynuacją dobrej passy w eksporcie jak i wynikiem pojawienia się pierwszych symptomów poprawy sytuacji na rynku krajowym. W czerwcu wciąż silniejszym czynnikiem wzrostu był eksport. Podobnie trzeba wskazać, że eksport w lipcu mniejszy od szacowanego przez Korporację oznaczać będzie, iż silniej wzrosła też chłonność rynku krajowego. Wynik natomiast lepszy oznaczać będzie, że w kraju wciąż trudno uplasować towary i sprzedawcy poszerzają ekspansję zagraniczną wykorzystując między innymi słabszą pozycję złotego.  

Korporacja oczekuje, że w okresie VII – IX 2013 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 9,6% w euro, a w wymiarze złotowym o 12,6%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 158,3 mld euro, co stanowić będzie wynik o 8,0% wyższy niż w roku 2012. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 662,9 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 8,1% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2012. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2014 eksport może zwiększyć się do 173,6 mld euro (o 9,7%) co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 694,0 mld (wzrost o 4,7%).

Prognozy Korporacji dotyczące eksportu w roku 2013 i 2014 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,0% i 9,7% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach: 

Niemcy – wzrost eksportu o 5,4% i 7,7% 
Pozostałe kraje strefy euro o 3,4% i 5,4%
Pozostałe kraje UE o 6,8% i 8,0%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 6,3% i 9,0%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 18,2% i 19,0%
Kraje rozwijające się o 23,0% i 21,0% 
Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
Open Finance Open FinanceFinanse
EFL EFLFinanse
GTF GTFFinanse
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Podstawowe informacje:


WWW:

www.kuke.com.pl
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Wiadomości firmowe

W styczniu upadło mniej firm niż w grudniu Gospodarka
W styczniu upadło mniej firm niż w grudniu
Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w styczniu opublikowano 59 orzeczeń o upadłości firm, co oznacza 3,3% więcej
Natężenie upadłości firm w Polsce
Natężenie upadłości firm w Polsce
Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w I kwartale 2014 r. ogłosiły upadłość 189 więcej
Wielkość eksportu w lutym 2014 r. – prognoza KUKE S.A.
Wielkość eksportu w lutym 2014 r. – prognoza KUKE S.A.
Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lutym oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji więcej
Wielkość eksportu w styczniu 2014 r. – prognoza KUKE S.A.
Wielkość eksportu w styczniu 2014 r. – prognoza KUKE S.A.
Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w styczniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji więcej
Preferencyjne warunki ubezpieczeń kredytów eksportowych dla firm związanych z infrastrukturą szynową
Preferencyjne warunki ubezpieczeń kredytów eksportowych dla firm związanych z infrastrukturą szynową
Z dniem 1 stycznia 2014r. weszło w życie nowe, przyjęte w ramach OECD Porozumienie Sektorowe w sprawie Infrastruktury Transportu Szynowego więcej