Profile firm
Gospodarka

Igrzyska Olimpijskie Rio a gospodarka

Według przewidywań Euler Hermes, światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń kredytu kupieckiego, Igrzyska Olimpijskie wygenerują niewielki i krótkotrwały wzrost gospodarczy i poprawę wskaźników zatrudnienia w Brazylii, ale wynik netto Olimpiady będzie dla jej gospodarza negatywny. Organizacja Olimpiady – w sytuacji rosnącego długu publicznego – zwiększy liczbę upadłości regionalnych firm i napędzi inflację, której skutki będą odczuwalne aż do 2020 roku. 


Zwiększona liczba projektów inwestycyjnych i poprawa koniunktury w sektorze turystycznym, które wiążą się z organizacją Igrzysk Olimpijskich, poprawią wskaźniki rzeczywistego wzrostu PKB w Brazylii o zaledwie 0,05 punktów procentowych. Oczekuje się, że w 2016 r. PKB zmniejszy się 
o 3,5%. Zgodnie z oficjalnymi danymi liczbowymi, w latach 2009-2015 całkowity poziom inwestycji w infrastrukturę związaną z Olimpiadą może osiągnąć kwotę 38,5 miliarda BRL (12 miliardów USD), co stanowi niewielką wartość biorąc pod uwagę wielkość brazylijskiej gospodarki. Sektor turystyczny wygeneruje wzrost gospodarczy na poziomie +1,3 miliardów BRL (0,4 miliarda USD), a w efekcie spowoduje zwiększenie PKB o zaledwie +0.02pp – to mniej niż połowa pierwotnie szacowanego wzrostu.

"Chociaż pozornie taki wzrost w sferze zatrudnienia i turystyki wygląda korzystnie, będzie niewystarczający, aby zrównoważyć poważne problemy gospodarcze, które ‘nawiedziły’ Brazylię przed Igrzyskami Olimpijskimi. Niektóre z tych negatywnych zjawisk, takie jak inflacja, mogą nawet zaostrzyć się w wyniku Olimpiady" - powiedziała Daniela Ordonez, ekonomistka Euler Hermes w Ameryce Łacińskiej. "Same inwestycje w infrastrukturę i wydatki publiczne pogorszyły wskaźniki zadłużenia publicznego w stosunku do PKB o 0,04 pp, a w samym Stanie Rio de Janeiro dług publiczny zwiększył się o rekordowe 17%."

W okresie przed Olimpiadą – w fazie inwestycji – powstało bardzo dużo nowych firm, w szczególności w sferze mikro i małych przedsiębiorstw. Nagromadzenie się nowych firm we względnie niewielkiej liczbie sektorów gospodarki doprowadzi do efektu „zatłoczenia”, skutkującego wyparciem przez nowe firmy słabszych przedsiębiorstw, które nie są w stanie skorzystać na Olimpiadzie. Ponadto, wiele z takich nowych firm będzie działać tylko przez krótki okres czasu i oczekuje się, że po zakończeniu Olimpiady takie firmy zostaną zlikwidowane. Ogólnie, w 2016 r. organizacja Olimpiady spowoduje zwiększenie wskaźnika upadłości firm w Rio de Janeiro o +5%, a w obszarze małych i mikro-przedsiębiorstw aż o +12%.

Efekty w postaci zwiększonej inflacji zaczęły być widoczne już w 2009 r., kiedy ogłoszono, że oprócz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014, Brazylia będzie również gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2016 r. Te dwa wydarzenia sportowe spowodują zwiększenie całkowitej inflacji w kraju o ok. +1pp, z czego +0,4pp można wytłumaczyć utrzymującymi się skutkami inflacji wywołanej Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, +0,4pp można przypisać do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, natomiast +0,2pp wiąże się z faktem, że oba te wydarzenia zorganizowano w tak krótkim odstępie czasu.

"Niestety, w obecnej sytuacji Brazylia jako gospodarz Igrzysk nie jest w stanie wykorzystać potencjalnego, pozytywnego efektu Olimpiady na gospodarkę," powiedziała Ordonez. "Zamiast pozytywnych skutków, z uwagi na krótki odstęp czasu pomiędzy Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej i Igrzyskami Olimpijskimi, skutki dla gospodarki były zdecydowanie negatywne. Biorąc pod uwagę wszystkie aktualne problemy, które przeżywa brazylijska gospodarka, takie dodatkowe ‘pobudzenie i dramat’ w postaci Olimpiady były zdecydowanie niepotrzebne."


******
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2015 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2015 roku 890 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.
***
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. 

Komenatrze
Inne
Polecane
Profile firm z podobnej branży
newsrm.tv newsrm.tvPR / Marketing
Podstawowe informacje:
Osoba kontaktowa:


E-mail:
:
WWW:
Adres:
Artur Niewrzędowski


509433874
www.multian.pl
Rakietników 27/29/25
02-495 Warszawa

Wiadomości firmowe

Toyota Financial Services wzmacnia swoją pozycję na polskim rynku Gospodarka
Toyota Financial Services wzmacnia swoją pozycję na polskim rynku
Toyota Bank Polska oraz Toyota Leasing Polska działające w strukturze Toyota Financial Services (TFS) w Grupie Toyota, mogą zaliczyć ubiegły więcej
Szczyt klimatyczny COP25
Szczyt klimatyczny COP25
Przedsiębiorstwa muszą zainwestować 2,5 bln USD, aby dostosować się do coraz bardziej rygorystycznych przepisów klimatycznych więcej
Handel światowy rośnie w najwolniejszym tempie od dziesięciolecia
Handel światowy rośnie w najwolniejszym tempie od dziesięciolecia
Większa niepewność i wyższe globalne taryfy celne mają niezwykle negatywny wpływ na handel: w 2019 r. wolumen światowego handlu towarów i więcej
W tym roku w Polsce niewypłacalność ogłosiło już 839 firm
W tym roku w Polsce niewypłacalność ogłosiło już 839 firm
Wysoki poziom konsumpcji nie zapobiega niewypłacalnościom firm sektora spożywczego więcej