Profile firm
Gospodarka

Igrzyska Olimpijskie Rio a gospodarka

Według przewidywań Euler Hermes, światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń kredytu kupieckiego, Igrzyska Olimpijskie wygenerują niewielki i krótkotrwały wzrost gospodarczy i poprawę wskaźników zatrudnienia w Brazylii, ale wynik netto Olimpiady będzie dla jej gospodarza negatywny. Organizacja Olimpiady – w sytuacji rosnącego długu publicznego – zwiększy liczbę upadłości regionalnych firm i napędzi inflację, której skutki będą odczuwalne aż do 2020 roku. 


Zwiększona liczba projektów inwestycyjnych i poprawa koniunktury w sektorze turystycznym, które wiążą się z organizacją Igrzysk Olimpijskich, poprawią wskaźniki rzeczywistego wzrostu PKB w Brazylii o zaledwie 0,05 punktów procentowych. Oczekuje się, że w 2016 r. PKB zmniejszy się 
o 3,5%. Zgodnie z oficjalnymi danymi liczbowymi, w latach 2009-2015 całkowity poziom inwestycji w infrastrukturę związaną z Olimpiadą może osiągnąć kwotę 38,5 miliarda BRL (12 miliardów USD), co stanowi niewielką wartość biorąc pod uwagę wielkość brazylijskiej gospodarki. Sektor turystyczny wygeneruje wzrost gospodarczy na poziomie +1,3 miliardów BRL (0,4 miliarda USD), a w efekcie spowoduje zwiększenie PKB o zaledwie +0.02pp – to mniej niż połowa pierwotnie szacowanego wzrostu.

"Chociaż pozornie taki wzrost w sferze zatrudnienia i turystyki wygląda korzystnie, będzie niewystarczający, aby zrównoważyć poważne problemy gospodarcze, które ‘nawiedziły’ Brazylię przed Igrzyskami Olimpijskimi. Niektóre z tych negatywnych zjawisk, takie jak inflacja, mogą nawet zaostrzyć się w wyniku Olimpiady" - powiedziała Daniela Ordonez, ekonomistka Euler Hermes w Ameryce Łacińskiej. "Same inwestycje w infrastrukturę i wydatki publiczne pogorszyły wskaźniki zadłużenia publicznego w stosunku do PKB o 0,04 pp, a w samym Stanie Rio de Janeiro dług publiczny zwiększył się o rekordowe 17%."

W okresie przed Olimpiadą – w fazie inwestycji – powstało bardzo dużo nowych firm, w szczególności w sferze mikro i małych przedsiębiorstw. Nagromadzenie się nowych firm we względnie niewielkiej liczbie sektorów gospodarki doprowadzi do efektu „zatłoczenia”, skutkującego wyparciem przez nowe firmy słabszych przedsiębiorstw, które nie są w stanie skorzystać na Olimpiadzie. Ponadto, wiele z takich nowych firm będzie działać tylko przez krótki okres czasu i oczekuje się, że po zakończeniu Olimpiady takie firmy zostaną zlikwidowane. Ogólnie, w 2016 r. organizacja Olimpiady spowoduje zwiększenie wskaźnika upadłości firm w Rio de Janeiro o +5%, a w obszarze małych i mikro-przedsiębiorstw aż o +12%.

Efekty w postaci zwiększonej inflacji zaczęły być widoczne już w 2009 r., kiedy ogłoszono, że oprócz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014, Brazylia będzie również gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2016 r. Te dwa wydarzenia sportowe spowodują zwiększenie całkowitej inflacji w kraju o ok. +1pp, z czego +0,4pp można wytłumaczyć utrzymującymi się skutkami inflacji wywołanej Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, +0,4pp można przypisać do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, natomiast +0,2pp wiąże się z faktem, że oba te wydarzenia zorganizowano w tak krótkim odstępie czasu.

"Niestety, w obecnej sytuacji Brazylia jako gospodarz Igrzysk nie jest w stanie wykorzystać potencjalnego, pozytywnego efektu Olimpiady na gospodarkę," powiedziała Ordonez. "Zamiast pozytywnych skutków, z uwagi na krótki odstęp czasu pomiędzy Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej i Igrzyskami Olimpijskimi, skutki dla gospodarki były zdecydowanie negatywne. Biorąc pod uwagę wszystkie aktualne problemy, które przeżywa brazylijska gospodarka, takie dodatkowe ‘pobudzenie i dramat’ w postaci Olimpiady były zdecydowanie niepotrzebne."


******
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2015 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2015 roku 890 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.
***
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. 

Komenatrze
Inne
Polecane
Podstawowe informacje:
Osoba kontaktowa:


E-mail:
:
WWW:
Adres:
Artur Niewrzędowski


509433874
www.multian.pl
Rakietników 27/29/25
02-495 Warszawa

Wiadomości firmowe

CZY KULTURA DANEGO KRAJU MOŻE ZWIĘKSZAĆ RYZYKO BRAKU PŁATNOŚCI? Gospodarka
CZY KULTURA DANEGO KRAJU MOŻE ZWIĘKSZAĆ RYZYKO BRAKU PŁATNOŚCI?
Ekonomiści Allianz i Euler Hermes zbadali związek między kulturą danego kraju (rozumianą jako akceptowany wzorzec społeczny) a brakiem więcej
Bisnode i Euler Hermes Polska zawarły strategiczną umowę o współpracy
Bisnode i Euler Hermes Polska zawarły strategiczną umowę o współpracy
Bisnode na mocy porozumienia nabył od Euler Hermes w Polsce obszar usług związanych z raportami handlowymi i zaoferuje klientom Euler Hermes więcej