Profile firm

Spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego

2014.04.08 13:00
Autor:

W dniu 25 marca br. spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną publiczną ofertą do 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Obecnie akcje serii B są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka planuje przeniesienie notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku.


Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Obecnie podstawowa działalność spółki skupia się na dystrybucji materiałów elektrotechnicznych poprzez sieć 36 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Najintensywniej Grodno działa w województwie mazowieckim, gdzie od wielu lat jest liderem. Punkty sprzedaży zaopatrywane są przez nowoczesne centrum magazynowe zlokalizowane w Małopolu pod Warszawą.


Oprócz bogatej oferty towarów – ponad 130 000 produktów – spółka świadczy dodatkowe usługi specjalistyczne, w tym między innymi doradztwo techniczne, audyty energetyczne i oświetleniowe, inżynierię oświetleniową oraz obsługę gwarancyjną. Grodno dostarcza również usługi w obszarze rozwiązań fotowoltaicznych.
Spółka posiada szeroką i zdywersyfikowaną grupę odbiorców z sektorów energetyki, budownictwa, infrastruktury i przemysłu.


Dodatkowe informacje o spółce Grodno S.A.:
Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2013/2014 przychody spółki wzrosły o 8% rdr do poziomu 160 mln zł. EBITDA oraz zysk operacyjny spółki wyniosły odpowiednio 7,5 mln zł oraz 5 mln zł. Marża EBIT wyniosła 3,1% wobec 1,4% w analogicznym okresie 2012/2013. Narastająco zysk netto wyniósł 3,2 mln zł tj. blisko 6-krotnie więcej niż w roku poprzednim, gdzie wyniósł 0,6 mln zł.


W ciągu ostatnich 3 lat, tj. od momentu pozyskania kapitału z emisji akcji serii B i ich wykorzystania na rozwój terytorialny, nastąpił dynamiczny wzrost skali działalności spółki, mierzonej wartością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Celem strategicznym Grodna jest kontynuowanie dynamicznego rozwoju i osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych poprzez rozbudowę sieci dystrybucji oraz poszerzenie oferty produktowej

Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
Podstawowe informacje:
Wiadomości firmowe

WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Finanse
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
W I półroczu br. ES-SYSTEM umocniła pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą, odnotowując aż dwucyfrowy wzrost przychodów.Poprzez więcej
Powiększenie Zarządu spółki Ursus S.A.
Powiększenie Zarządu spółki Ursus S.A.
17 października 2016 r. Rada Nadzorcza Ursus S.A. powołała Monikę Kośko na stanowisko wiceprezesa Zarządu. Powiększenie zarządu ma na celu więcej
GRODNO PODBIJA RYNEK
GRODNO PODBIJA RYNEK
Spółka Grodno, jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce, zawarła przedwstępną umowę więcej
ZWZ GRODNA PRZYJĘŁO UCHWAŁĘ O WYPŁACIE 2,6 MLN ZŁ DYWIDENDY
ZWZ GRODNA PRZYJĘŁO UCHWAŁĘ O WYPŁACIE 2,6 MLN ZŁ DYWIDENDY
28 września 2016 r. ZWZ Grodna podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 2,6 mln zł, czyli 0,17 zł na akcję. Walne Zgromadzenie więcej
WYNIKI FINANSOWE GRODNO S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017
WYNIKI FINANSOWE GRODNO S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017
WYNIKI FINANSOWE GRODNO S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2016/2017. Rekordowe przychody w I kw. br. obrotowego. Wyniki zgodne z założeniami. więcej