Profile firm
Gekoplast GekoplastPrzemysł
OS3 Sp z o.o. OS3 Sp z o.o.PR / Marketing
JJ Communications JJ CommunicationsPR / Marketing
RWE RWEEnergetyka
Netia NetiaTelekomunikacja
PayPal PayPalFinanse
HH City Festival HH City FestivalOrganizacje
Forum Ekonomiczne Forum EkonomiczneOrganizacje

100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +

2013.08.19 11:20
Autor:

Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) dedykowanymi dla inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych z sukcesem uplasowało na rynku kolejną emisję Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestującego z wykorzystaniem tej strategii w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. W lipcu nabywców znalazły certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 12,285 mln zł. Zapisy odbywały się za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska S.A.) oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Dzięki napływowi środków z emisji oraz wypracowanym zyskom z inwestycji aktywa funduszu wzrosły lipcu o 16,1%, do 100,37 mln zł. - Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest jedynym funduszem typu absolute return, który inwestuje w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji powinien sprawdzić się w warunkach obecnie dużej niepewności na rynkach i zapewnić inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu. W lipcu zarządzający wypracowali 1,63% zysku, a od początku działalności funduszu, czyli 18 lutego br. – 5,69% - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Chcielibyśmy pozyskać w tym roku do Altus ASZ FIZ Nowa Europa+ około 150 mln zł aktywów. Liczę że to się nam uda, bo do tej pory, w ciągu pięciu miesięcy jego aktywa przekroczyły już 100 mln zł. W sierpniu zaplanowaliśmy kolejną emisję certyfikatów tego funduszu - dodaje prezes Piotr Osiecki.


Funduszem Altus ASZ FIZ Nowa Europa + zarządza Karol Chrystowski, który w lutym br. dołączył do Altus TFI S.A. Wcześniej przez 9 lat pracował w londyńskim City, m.in. w Renaissance Asset Managers i Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock, gdzie z sukcesem zarządzał funduszami akcyjnymi relatywnej i absolutnej stopy zwrotu, inwestującymi w spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. – Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest funduszem typu absolute return – ma zapewniać stabilne zyski bez względu na bieżącą koniunkturę giełdową. Nasza strategia zakładająca żelazną dyscyplinę w zakresie monitorowania ryzyka, stosowanie stop-loss dla ochrony kapitału oraz szybką reakcję na dyslokacje rynkowe, zdaje egzamin. Tylko raz - w czerwcu -  odnotowaliśmy symboliczną -0,15-proc. stratę, podczas gdy rynki naszego regionu, definiowane przez indeks MSCI EM Europe spadły wówczas o 8,3%. W lipcu br. wypracowaliśmy już 1,63% zysku, a od początku działalności  5,69% - mówi Karol Chrystowski, zarządzający Altus ASZ FIZ Nowa Europa +. 

 

Celem zarządzającego Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest wypracowanie 10-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Portfel funduszu jest skoncentrowany na 20-40 spółkach o największym absolutnym potencjale zwrotu (z wykorzystaniem strategii long/short). W procesie inwestycyjnym zarządzający stosuje analizę makroekonomiczną, uwzględniającą różnorodne instrumenty finansowe oraz czynniki makro-polityczne, połączone z rygorystyczną analizą fundamentalną poszczególnych spółek. Ryzyko jest aktywnie kontrolowane poprzez wykorzystywanie „stop-loss”, odpowiednią płynność portfela, monitorowanie ekspozycji oraz korelację – zarówno wewnątrz portfela, jak i wobec czynników zewnętrznych. Region inwestycyjny funduszu obejmuje: Rosję i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (np.: Kazachstan, Ukrainę), Turcję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię oraz spółki z Europy Zachodniej działające w Europie Środkowo-Wschodniej. W zarządzaniu wykorzystywane są również futures na główne indeksy regionu oraz główne indeksy globalne, inwestycje na rynku Forex oraz w ETF-y. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje (ekspozycja brutto) wynosi 50-100% wartości aktywów funduszu. Ekspozycja netto portfela standardowo waha się w przedziale -25% do +50%.

 

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad cztery lata – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec lipca br. Altus TFI S.A. zarządzało 34 funduszami: 29 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 5 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, a łączna wartość aktywów netto wynosiła 2,30 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów. 

Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
DM TMS Brokers DM TMS BrokersInwestycje
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
Wealth Solutions Wealth SolutionsInwestycje
Altus TFI S.A.
Podstawowe informacje:


WWW:

www.altustfi.pl
Altus TFI S.A.

Wiadomości firmowe

Blisko 300 mln zł aktywów i mocna trzecia pozycja na rynku Altus FIZ Finanse
Blisko 300 mln zł aktywów i mocna trzecia pozycja na rynku Altus FIZ
Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało kolejną emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji więcej
Altus TFI zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach
Altus TFI zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach
Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. więcej
100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +
100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +
100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, inwestującego akcje spółek z więcej