Profile firm
MMC Polska MMC PolskaUsługi
ES-SYSTEM S.A. ES-SYSTEM S.A.Budownictwo
URSUS URSUSPrzemysł
mBank mBankBanki
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
BCC BCCOrganizacje

100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +

2013.08.19 11:20
Autor:

Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) dedykowanymi dla inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych z sukcesem uplasowało na rynku kolejną emisję Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestującego z wykorzystaniem tej strategii w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej. W lipcu nabywców znalazły certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 12,285 mln zł. Zapisy odbywały się za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska S.A.) oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Dzięki napływowi środków z emisji oraz wypracowanym zyskom z inwestycji aktywa funduszu wzrosły lipcu o 16,1%, do 100,37 mln zł. - Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest jedynym funduszem typu absolute return, który inwestuje w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji powinien sprawdzić się w warunkach obecnie dużej niepewności na rynkach i zapewnić inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu. W lipcu zarządzający wypracowali 1,63% zysku, a od początku działalności funduszu, czyli 18 lutego br. – 5,69% - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Chcielibyśmy pozyskać w tym roku do Altus ASZ FIZ Nowa Europa+ około 150 mln zł aktywów. Liczę że to się nam uda, bo do tej pory, w ciągu pięciu miesięcy jego aktywa przekroczyły już 100 mln zł. W sierpniu zaplanowaliśmy kolejną emisję certyfikatów tego funduszu - dodaje prezes Piotr Osiecki.


Funduszem Altus ASZ FIZ Nowa Europa + zarządza Karol Chrystowski, który w lutym br. dołączył do Altus TFI S.A. Wcześniej przez 9 lat pracował w londyńskim City, m.in. w Renaissance Asset Managers i Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock, gdzie z sukcesem zarządzał funduszami akcyjnymi relatywnej i absolutnej stopy zwrotu, inwestującymi w spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. – Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest funduszem typu absolute return – ma zapewniać stabilne zyski bez względu na bieżącą koniunkturę giełdową. Nasza strategia zakładająca żelazną dyscyplinę w zakresie monitorowania ryzyka, stosowanie stop-loss dla ochrony kapitału oraz szybką reakcję na dyslokacje rynkowe, zdaje egzamin. Tylko raz - w czerwcu -  odnotowaliśmy symboliczną -0,15-proc. stratę, podczas gdy rynki naszego regionu, definiowane przez indeks MSCI EM Europe spadły wówczas o 8,3%. W lipcu br. wypracowaliśmy już 1,63% zysku, a od początku działalności  5,69% - mówi Karol Chrystowski, zarządzający Altus ASZ FIZ Nowa Europa +. 

 

Celem zarządzającego Altus ASZ FIZ Nowa Europa + jest wypracowanie 10-proc. stopy zwrotu w skali rocznej, przy szczególnym nacisku na ochronę kapitału. Portfel funduszu jest skoncentrowany na 20-40 spółkach o największym absolutnym potencjale zwrotu (z wykorzystaniem strategii long/short). W procesie inwestycyjnym zarządzający stosuje analizę makroekonomiczną, uwzględniającą różnorodne instrumenty finansowe oraz czynniki makro-polityczne, połączone z rygorystyczną analizą fundamentalną poszczególnych spółek. Ryzyko jest aktywnie kontrolowane poprzez wykorzystywanie „stop-loss”, odpowiednią płynność portfela, monitorowanie ekspozycji oraz korelację – zarówno wewnątrz portfela, jak i wobec czynników zewnętrznych. Region inwestycyjny funduszu obejmuje: Rosję i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (np.: Kazachstan, Ukrainę), Turcję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię oraz spółki z Europy Zachodniej działające w Europie Środkowo-Wschodniej. W zarządzaniu wykorzystywane są również futures na główne indeksy regionu oraz główne indeksy globalne, inwestycje na rynku Forex oraz w ETF-y. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje (ekspozycja brutto) wynosi 50-100% wartości aktywów funduszu. Ekspozycja netto portfela standardowo waha się w przedziale -25% do +50%.

 

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad cztery lata – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec lipca br. Altus TFI S.A. zarządzało 34 funduszami: 29 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 5 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, a łączna wartość aktywów netto wynosiła 2,30 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów. 

Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
DM TMS Brokers DM TMS BrokersInwestycje
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
Wealth Solutions Wealth SolutionsInwestycje
Altus TFI S.A.
Podstawowe informacje:


WWW:

www.altustfi.pl
Altus TFI S.A.

Wiadomości firmowe

Blisko 300 mln zł aktywów i mocna trzecia pozycja na rynku Altus FIZ Finanse
Blisko 300 mln zł aktywów i mocna trzecia pozycja na rynku Altus FIZ
Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało kolejną emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji więcej
Altus TFI zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach
Altus TFI zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach
Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza 1,53 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. więcej
100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +
100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +
100 mln zł przekroczyły aktywa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Nowa Europa +, inwestującego akcje spółek z więcej